مقاله بهبود موفقیت بازاریابی: نقش مبادله دانش ضمنی بین بخش فروش و بازاریابی (2014 الزویر)

عنوان فارسی مقاله بهبود موفقیت بازاریابی: نقش مبادله دانش ضمنی بین بخش فروش و بازاریابی
عنوان انگلیسی مقاله Improving marketing success: The role of tacit knowledge exchange between sales and marketing
فهرست مطالب چکیده

1- مقدمه

2- فروش شخصی، شبکه های اجتماعی و تبادل دانش ضمنی

3- تبادل دانش ضمنی و موفقیت بازاریابی

3-1 موفقیت بازاریابی

3-1-1 نوآوری برنامه بازاریابی

3-1-2 کارایی نسبی و اثربخشی نسبی

3-2 عوامل موثر بر تبادل دانش ضمنی

3-2-1 کیفیت ارتباط بین بخشی

3-2-2 اعتماد به همکار

3-2-3 فرصت های اجتماعی سازی

3-2-4 تعارض بین بخشی

3-2-5 پشتیبانی مدیریت ارشد

3-3 روش

3-3-1 نمونه

3-3-2 شاخص ها

3-4 نتایج

3-4-1 تحلیل

3-4-2 مدل اندازه گیری

3-4-3 مدل ساختاری

4- اهمیت تحقیق

4-1 اهمیت نظری

4-2 اهمیت (کاربردهای) مدیریتی

4-3 محدودیت ها و تحقیقات آینده

5- نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Successful organizations adapt their marketing strategies to marketplace changes. Boundary spanners, such as salespeople, because they are able to embed themselves in social networks outside the organization, play a key role in developing marketplace knowledge. However, if this knowledge remains solely with the boundary spanners, it cannot be used effectively to improve firm performance. This study investigates tacit knowledge exchange between sales and marketing and its ability to enhance marketing success (i.e., marketing program innovativeness, relative efficiency, and relative effectiveness). In addition, by examining five antecedents hypothesized to influence tacit knowledge exchange, it provides guidance to sales and marketing managers, who desire to improve tacit knowledge exchange, and, in turn, marketing success.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

سازمان های موفق، راهبردهای بازاریابی خود را با تغییرات و نوسانات بازار انطباق می دهند. مرز گستران ، نظیر فروشندگان، به این دلیل که قادرند تا خود را درون شبکه های اجتماعی خارج از سازمان قرار دهند، یک نقش کلیدی در توسعه دانش بازاری ایفا می کنند. ولی در صورتی که این دانش تنها در اختیار مرز گستران باشد، نمی توان از آن برای بهبود عملکرد شرکت بهره برد. هدف این مطالعه بررسی تبادل دانش ضمنی بین فروش و بازاریابی و توانایی آن برای بهبود موفقیت بازاریابی است (یعنی نوآوری برنامه بازاریابی، کارایی نسبی و اثر بخشی نسبی). در عین حال، با بررسی تاثیر پنج عامل موثر فرضی بر تبادل دانش ضمنی، این تحقیق، دستور العملی را در اختیار مدیران فروش و بازاریابی که در صدد بهبود تبادل دانش ضمنی خود ودست یابی به موفقیت بازاریابی هستند، می گذارد.

سال انتشار 2014
ناشر الزویر
مجله  مجله پژوهشی کسب و کار – Journal of Business Research
کلمات کلیدی  تبادل دانش ضمنی، فروشنده، موفقیت بازاریابی، نوآوری فرایند بازاریابی، کارایی بازاریابی، اثر بخشی بازاریابی، شبکه های اجتماعی
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8
تعداد صفحات ترجمه مقاله 20
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش بازاریابی، مدیریت دانش و مدیریت بازرگانی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید