مقاله اثرات شوک انرژی بر روی رشد بهره وری و قیمت محصولات کشاورزی در ایالات متحده: یک تحلیل ساختاری مدل اتورگرسیون برداری (var) (سال 2014 الزویر)

عنوان فارسی مقاله اثرات شوک انرژی بر روی رشد بهره وری و قیمت محصولات کشاورزی در ایالات متحده: یک تحلیل ساختاری مدل اتورگرسیون برداری (var)
عنوان انگلیسی مقاله Impacts of energy shocks on US agricultural productivity growth and commodity prices—A structural VAR analysis
فهرست مطالب چکیده

1.مقدمه

2- تجزیه قیمت محصولات و مدل var( اتورگرسیون برداری) ساختاری

3- داده ها

3-1 قیمت های انرژی

3-2 بهره وری کشاورزی امریکا

3-3 صادرات کشاورزی واقعی آمریکا

3-4 تولید ناخالص داخلی واقعی امریکا

3-5 قیمت محصول کشاورزی امریکا

4- نتایج تجربی و بحث ها

4-1 مسیر زمانی شوک های ساختاری تاریخی براورد شده

4-2 پاسخ های پویای قیمت محصول به شوک انرژی، شوک بهره وری و نواوری های دیگر، کدام ها هستند؟

5- نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

We examine the impacts of energy price shocks on U.S. agricultural productivity growth and commodity prices’ volatility by developing a structural VAR model. We use historical annual data of real U.S. gasoline prices, agricultural total factor productivity (TFP), real GDP, real agricultural exports, and real agricultural commodity price from 1948 to 2011 to estimate the model. Our results indicate that an energy price shock has a negative impact on productivity growth in the short run (1 year). An energy price shock and an agricultural productivity shock each account for about 10% of U.S. agricultural commodity price volatility with the productivity shock’s contribution slightly higher. However, the impact from energy prices outweighs the contribution of agricultural productivity in the medium term (3 years). With more persistent impacts, energy shocks contribute to most (about 15%) of commodity price’s variation in the long run.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

ما به بررسی اثرات شوک قیمت انرزی بر روی رشد بهره وری و نوسان قیمت محصولات کشاورزی در ایالات متحده با توسعه یک مدل مدل اتورگرسیون برداری ساختاری می پردازیم. ما از داده های سالانه تاریخی قیمت واقعی بنزین ایالات متحده، بهره وری عامل کل کشاورزی(tfp)، تولید ناخالص داخلی واقعی، صادرات کشاورزی واقعی و قیمت واقعی محصولات کشاورزی از 1948 تا 2011 برای براورد مدل استفاده می کنیم. نتایج نشان می دهد که شوک قیمت انرژی دارای تاثیری منفی بر روی رشد بهره وری در کوتاه مدت است( 1 سال). شوک قیمت انرژی و شوک بهره وری کشاورزی هر کدام حدود 10 درصد نوسان قیمت محصولات کشاورزی امریکا را شامل می شود و سهم شوک بهره وری اندکی بیشتر است. با این حال، تاثیر قیمت های انرژی بیش از تاثیر بهره وری کشاورزی در میان مدت است(3 سال). شوک های انرژی با تاثیرات بلند مدت تر، بیشترین تغییرات قیمت محصولات را در بلند مدت توجیه می کند(حدود 15 درصد).

سال انتشار 2014
ناشر الزویر
مجله  اقتصاد انرژی – Energy Economics
کلمات کلیدی  رشد بهره وری کشاورزی ایالات متحده، بهره روی عامل کل، شوک های انرژی، قیمت محصولات کشاورزی، تحلیل مدل اتورگرسیون برداری
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10
تعداد صفحات ترجمه مقاله 20
مناسب برای رشته علوم اقتصادی و کشاورزی
مناسب برای گرایش اقتصاد انرژی و اقتصاد کشاورزی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته علوم اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید