مقاله نقش قیمت های انرژی در توسعه بخش صنعت و صادرات: لیتوانی در چارچوب کشورهای بالتیک (2014 الزویر)

عنوان فارسی مقاله نقش قیمت های انرژی در توسعه بخش صنعت و صادرات: لیتوانی در چارچوب کشورهای بالتیک
عنوان انگلیسی مقاله Impact of energy prices on industrial sector development and export: Lithuania in the context of Baltic States
فهرست مطالب چکیده

1- مقدمه

2- اقتصاد لیتوانی در چارچوب اتحادیه اروپا

3- مصرف انرژی در لیتوانی

4- روش تحقیق و نتایج

5- نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

The sustainable development of a country depends on rates of economic growth. Economic growth, in its turn, is related to use of energy in terms its intensity and price. This paper aims to reveal if increasing prices of gas and electricity retard development of industrial sector of Lithuanian economy. A question, if international competitiveness of industry, measured by industrial export, remains unaffected in result of increase of energy resource prices is being raised. Energy intensity issues are not being tackled; during considered period energy intensity did not changed significantly. The object of research is industrial sector of Lithuanian economy. The method used is a correlation analysis, and the time span of data is 2000–2011. An economic interpretation of obtained results would lead to the conclusion that an increase of energy prices has not had significant malign impact on industrial sector development and export.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

توسعه پایدار یک کشور به نرخ های رشد اقتصادی بستگی دارد. رشد اقتصادی، به سهم خود، به استفاده از انرژی از حیث میزان اهمیت و قیمت آن ارتباط دارد. هدف این مقاله این است که آیا افزایش قیمت های گاز و برق، توسعه بخش صنعت اقتصاد لیتوانی را به تاخیر می اندازد. پرسش این است که آیا رقابت بین المللی در صنعت، بر مبنای صادرات صنعتی، در نتیجه افزایش قیمت های منابع انرژی، بی تاثیر است. به موضوع اهمیت و میزان انرژی، طی دوره مورد نظر که به صورت قابل توجهی تغییر نکرده، نمی پردازیم. هدف پژوهش بخش صنعت در اقتصاد لیتوانی است. روش بکار رفته، تجزیه و تحلیل رابطه همبستگی است و بازه زمانی داده ها سال 2000-2011 است. تفسیر اقتصادی نتایج به دست آمده به این نتیجه گیری منتهی خواهد شد که هر گونه افزایش قیمت های انرژی تاثیر سوء قابل توجهی بر توسعه بخش صنعت و صادرات نداشته است.

سال انتشار 2014
ناشر الزویر
مجله  مسائل معاصر در کسب و کار، مدیریت و آموزش – Contemporary Issues in Business
کلمات کلیدی  بخش صنعتی، صادرات، قیمت انرژی، لیتوانی، کشورهای بالتیک
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9
تعداد صفحات ترجمه مقاله 14
مناسب برای رشته علوم اقتصادی و مدیریت
مناسب برای گرایش اقتصاد انرژی، اقتصاد نفت و گاز، مدیریت صنعتی و مدیریت بازاریابی و صادرات
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته علوم اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید