مقاله مدل سازی هیدرولوژیکی حوضه آبخیز: گذشته، حال و آینده (2007)

عنوان فارسی مقاله مدل سازی هیدرولوژیکی حوضه آبخیز: گذشته، حال و آینده
عنوان انگلیسی مقاله Hydrological catchment modelling: past, present and future
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

تاریخچه ای مختصر از مدل های هیدرولوژیکی

از مدل های تجربی تا مدل های معنی دار فیزیکی

مدل های داده محور

نیاز به تطبیق دو رویکرد

عدم قطعیت ها در مدل ها و پارامتر ها

عدم قطعیت پیش بین

هم پایان در برابر نا هم پایان

براورد پارامتر در برابر عدم قطعیت پیش بین

احتمالات کم تر رسمی به عنوان یک الترناتیو( جایگزین)

نتیجه گیری و مطالعات آینده

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

This paper discusses basic issues in hydrological modelling and flood forecasting, ranging from the roles of physically-based and data-driven rainfall runoff models, to the concepts of predictive uncertainty and equifinality and their implications. The evolution of a wide range of hydrological catchment models employing the physically meaningful and data-driven approaches introduces the need for objective test beds or benchmarks to assess the merits of the different models in reconciling the alternative approaches. In addition, the paper analyses uncertainty in models and predictions by clarifying the meaning of uncertainty, by distinguishing between parameter and predictive uncertainty and by demonstrating how the concept of equifinality must be addressed by appropriate and robust inference approaches. Finally, the importance of predictive uncertainty in the decision making process is highlighted together with possible approaches aimed at overcoming the diffidence of end-users.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

این مقاله در مورد مسائل اساسی در مدل سازی هیدرولوژیکی و پیش بینی سیلاب، از نقش مدل های داده محور و فیزیکی رواناب حاصل از بارندگی تا مفاهیم عدم قطعیت پیش بینی و هم پایانی و اهمیت آن هابحث می کند. تکامل طیف وسیعی از مدل های هیدرولوژیکی حوضه آبخیز که از رویکرد های داده محور و معنی دار فیزیکی بهره می برند بیانگر نیاز به بستر های آزمون و معیار های عینی برای ارزیابی شایستگی و توانایی مدل های مختلف در تطبیق رویکرد های جایگزین است. به علاوه، این مقاله به تحلیل عدم قطعیت در مدل ها و پیش بینی ها با تشریح مفهوم عدم قطعیت، با تفکیک عدم قطعیت مدل و پیش بینی و با اثبات این که چگونه مفهوم هم پایانی باید توسط رویکرد های استنباطی قوی و مناسب بررسی شود می پردازد.

سال انتشار 2007
مجله  علوم هیدرولوژی و علوم زمین – Hydrologyl & Earth System Sciences
کلمات کلیدی  مدل های حوضه آبخیز، مدل های فیزیکی، مدل های ورودی-خروجی داده محور، هم پایانی، عدم قطعیت پیش بین
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15
تعداد صفحات ترجمه مقاله 27
مناسب برای رشته زمین شناسی، منابع طبیعی و مهندسی آب
مناسب برای گرایش آب شناسی، مرتع و آبخیزداری
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته زمین شناسی

دیدگاهتان را بنویسید