مقاله حسابداری منابع انسانی: مرور سوابق و تاثیرات آینده (2014 امرالد)

عنوان فارسی مقاله حسابداری منابع انسانی: مرور سوابق و تاثیرات آینده
عنوان انگلیسی مقاله Human resource accounting: A historical perspective and future implications
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

HRA و گزارش مالی خارجی

وظایف مدیریتی حسابداری منابع انسانی

توسعه تاریخی حسابداری منابع انسانی

مرحله 1: استخراج مفاهیم HRA ابتدایی

مرحله 2: تحقیق آکادمیک ابتدایی در حال توسعه ابزارهای ارزیابی است.

مرحله 3: تحقیق و رشد آکادمیک قابل توجه

مرحله 4: تنزل سود در HRA

مرحله 5: تجدید حیات تمایل به HRA

کاربردهای سازمانی HRA

توسعه های سوئی اخیر

نتایج و تأثیرات آینده

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

The purpose of this paper is to provide an overview and history of human resource accounting (HRA) with the objective of promoting both continued academic research and organizational applications. The history of HRA illustrates how academic research can generate improvement in management systems. The paper defines HRA and suggests implications of measuring human capital for financial reporting and managerial uses. Recent Swedish‐based HRA applications with respect to measuring human assets and intellectual capital, including the Skandia Navigator, illustrate how intellectual history and developments in business schools can influence business history.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

هدف این مقاله ارائه مروری اجمالی از تاریخچه حسابداری منبع انسانی (HRA) با هدف رشد و توسعه تحقیقات آکادمیک مداوم و کاربردهای سازمانی آن می باشد. تاریخچه HRA توضیح می دهد که چگونه تحقیق آکادمیک می تواند باعث ایجاد رشد در سیستم های مدیریت شود. در این مقاله تعریفی از HRA ارائه شده و تأثیرات ارزیابی سرمایه انسانی برای گزارش دهی مالی و کاربردهای مدیریتی اظهار شده اند. کاربردهای اخیر HRA در سوئد با توجه به ارزیابی دارایی های انسانی و سرمایه معنوی (فکری)، شامل Skandia Navigator، توضیح می دهند که چگونه تاریخچه فکری و توسعه های ایجاد شده در مدارس کسب و کار می توانند روی تاریخچه کسب و کار تأثیر بگذارند.

سال انتشار 2014
ناشر امرالد
مجله  مجله تاریخ مدیریت – Journal of Management History
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9
تعداد صفحات ترجمه مقاله 15
مناسب برای رشته مدیریت و حسابداری
مناسب برای گرایش مدیریت منابع انسانی و حسابداری مالی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید