مقاله نقایص لوله عصبی انسان (2005 Ncbi)

 

 

عنوان فارسی مقاله نقایص لوله عصبی انسان: بیولوژی رشد و نمو، همه گیر شناسی و ژنتیک
عنوان انگلیسی مقاله Human Neural Tube Defects: Developmental Biology, Epidemiology, and Genetics
فهرست مطالب شکل گیری لوله عصبی انسان

مکان منفرد الحاق چین عصبی

رابطه بسته شدن لوله عصبی انسان با بسته شدن لوله عصبی موش

اشاراتی از داده های مشاهده ای

شواهد موجود برای وجود یک فاکتور ژنتیکی در ایجاد نقایص لوله عصبی انسان

اگر نقایص لوله عصبی ژنتیکی هستند، چطور آن ها در خانواده ها بروز پیدا می کنند؟

مدارک به دست آمده از ژن های درگیر در نقایص لوله عصبی انسان از روی مدل های موشی

عوامل محیطی مرتبط با نقایص لوله عصبی

ترکیب داده ها

نمونه مقاله انگلیسی Birth defects (congenital anomalies) are the leading cause of death in babies under 1 year of age. Neural tube defects (NTD), with a birth incidence of approximately 1/1000 in American Caucasians, are the second most common type of birth defect after congenital heart defects. In humans, the most common NTD are anencephaly and myelomeningocele. Anencephaly results from a failed closure of the rostral end of the neural tube and is characterized by a total or partial absence of the cranial vault and cerebral hemisphere. Myelomeningocele is a defective closure of the neural tube in the vertebral column. Depending on the size and the location of the defect, the patient can suffer either no physical handicap or lifelong disabilities [86]. These common birth defects vary in frequency depending on the geographical localization. They occur at frequencies ranging from 0.9 in Canada to 7.7 in the United Arab Emirates and 0.7 in central France to 11.7 in South America per 10,000 births, for anencephaly and spina bifida respectively [86].
نمونه ترجمه فارسی

نقایص هنگام تولد (ناهنجاری های مادرزادی) علت مرگ کودکان زیر یک سال می باشند. نقایص لوله ی عصبی (NTD)، با شیوع حدود 1000/1 در قفقازی های آمریکایی، دومین نوع از شایع ترین نقایص هنگام تولد بعداز نقایص قلبی مادرزادی می باشد. معمول ترین نمودهای NTD، اسپینا بیفیدا و آننسفالی می باشد. سبب شناسی NTD پیچیده است، و هم دلایل ژنتیکی و هم عوامل محیطی در آن دخالت دارند. در این نسخه، ما شواهد موجود برای سبب شناسی ژنتیکی و تاثیرات محیطی را بررسی خواهیم کرد و دیدگاه-های اخیر روی فرایندهای نموی درگیر در بسته شدن لوله ی عصبی انسان را ارائه خواهیم کرد.

نقایص هنگام تولد (ناهنجاری های مادرزادی) علت مرگ در کودکان زیر یک سال می باشند. نقایص لوله ی عصبی (NTD)، با داشتن شیوع حدود 1000/1 در قفقازی های آمریکا، دومین نوع شایع نقص هنگام تولد بعداز نقایص قلبی مادرزادی می باشد. در انسان، معمول ترین NTD، آننسفالی و میلومنینگوسل می باشد. آننسفالی ناشی از بسته شدن ناقص انتهای سری لوله ی عصبی می باشد و توسط غیاب جزئی یا کامل طاق جمجمه ای یا نیمکره ی مغزی مشخص می شود. میلومنینگوسل یک بسته شدن ناقص از لوله ی عصبی در ستون مهره ها می باشد. بسته به اندازه و موقعیت نقص، بیمار می تواند از نقایص فیزیکی یا ناتوانی هایی رنج ببرد یا اینکه دارای هیج نقص فیزیکی نباشد. این نقایص معمول هنگام تولد از نظر فراوانی متفاوت می-باشند که بستگی به موقعیت ژئوگرافیکی دارد. آننسفالی و اسپینا بیفیدا با فراوانی 0.9 در کانادا تا 7.7 در امارات متحده ی عربی و 0.7 در مرکز فرانسه تا 11.7 در آمریکای جنوبی در هر 10000 تولد رخ می دهد.

سال انتشار 2005
ناشر Ncbi
مجله  سم شناسی عصبی و تراتولوژی – Neurotoxicology and Teratology
 صفحات مقاله انگلیسی 14
صفحات ترجمه مقاله 15
مناسب برای رشته پزشکی
مناسب برای گرایش آسیب شناسی پزشکی، ژنتیک پزشکی و مغز و اعصاب
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته پزشکی (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید