مقاله تنظیم شروع بیان ۵xbT در اندام حرکتی جلویی با ژن های xoH (سال 2012 Biologists)

 

 

عنوان فارسی مقاله ژن های xoH شروع بیان 5xbT را در اندام حرکتی جلویی تنظیم می کنند
عنوان انگلیسی مقاله Hox genes regulate the onset of Tbx5 expression in the forelimb
فهرست مطالب خلاصه

مقدمه

مواد و روش ها

سازه های DNA و تجزیه و تحلیل بخش های تنظیمی

تولید رده های تراریخت

جنین ها

جنین های موش با توجه به روش کافمن تولید شدند (Kaufman, 2001)

الکتروپوریشن جوجه

هیبریداسیون کامل درجا (In situ) و هیستوشیمی

روش تغییر حرکت Electrophoretic

نتایج

آنالیز ناحیه تنظیمی ژن Tbx5 موش

ترکیبی از ژن‌های Hox4 و Hox5 در LPM منقاری از جنین‌های اولیه موش بیان شده‌است

ژن‌های PG4 و PG5 Hox می‌توانند بیان lacZ را در روش کو- الکتروپوریشن جوجه فعال کنند

جایگاه های اتصال Hox برای بیان TbX5 محدود به اندام حرکتی جلویی در in vivo

پروتئین های Hox می توانند به طور مستقیم به این جایگاه های کاندید متصل شونده به Hox در in vitro متصل شوند

بحث

ژن های Hox بیان اندام حرکتی جلویی ژن Tbx5 موش را تنظیم می کند

حفظ عنصر تنظیمی Tbx5 اندام حرکتی جلویی

نقش جدید ژن های Hox در تکوین اندام

نمونه مقاله انگلیسی SUMMARY

Tbx4 and Tbx5 are two closely related T-box genes that encode transcription factors expressed in the prospective hindlimb and forelimb territories, respectively, of all jawed vertebrates. Despite their striking limb type-restricted expression pattern, we have shown that these genes do not participate in the acquisition of limb type-specific morphologies. Instead, Tbx4 and Tbx5 play similar roles in the initiation of hindlimb and forelimb outgrowth, respectively. We hypothesized that different combinations of Hox proteins expressed in different rostral and caudal domains of the lateral plate mesoderm, where limb induction occurs, might be involved in regulating the limb type-restricted expression of Tbx4 and Tbx5 and in the later determination of limb type-specific morphologies. Here, we identify the minimal regulatory element sufficient for the earliest forelimb-restricted expression of the mouse Tbx5 gene and show that this sequence is Hox responsive. Our results support a mechanism in which Hox genes act upstream of Tbx5 to control the axial position of forelimb formation.

نمونه ترجمه فارسی خلاصه

Tbx4 و5 xbTدو ژن مرتبط با هم از ژن های جعبه Tهستند که به ترتیب عوامل رونویسی بیان شده در محدوده اندام حرکتی عقبی و اندام حرکتی جلویی در مهره داران آرواره دار را کد می‌کنند. علی رغم الگوی بیان منحصر به فرد آن‌ها در اندام، ما نشان داده‌ایم که این ژن‌ها در کسب موروفولوژی اندامی خاص شرکت ندارند. در عوض، 4 xbTو 5xbT نقش‌های مشابهی را در شروع شکل‌گیری اندام حرکتی جلویی و عقبی به ترتیب ایفا می‌کنند. ما فرض کردیم که ترکیب‌های مختلفی از پروتئین‌های xoh در نواحی منقاری و وابسته به دم از مزودم صفحه جانبی که در آن القا اندام رخ می‌دهد، بیان می‌شوند و ممکن است در تنظیم بیان منحصر به نوع اندام ژن‌های Tbx4 و Tbx5 و در تعیین مورفولوژی ویژه اندام دخیل باشد. در اینجا، ما حداقل عنصر تنظیمی که برای بیان منحصر به اولین اندام حرکتی جلویی موش ژن Tbx5 کافی است، تشخیص دادیم و نشان دادیم که این توالی xoh پاسخگو است. نتایج ما از یک مکانیسمی که در آن ژن‌های xoh در پایین‌دست‌5 xbT برای کنترل موقعیت محوری تشکیل عضو جلویی فعالیت می‌کنند، حمایت می‌کند.

سال انتشار 2012
ناشر Biologists
مجله  توسعه – Development
کلمات کلیدی  Hox ، تکامل اندام، Tbx5
 صفحات مقاله انگلیسی 9
صفحات ترجمه مقاله 24
مناسب برای رشته زیست شناسی
مناسب برای گرایش ژنتیک
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته زیست شناسی (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید