مقاله عملکرد و توسعه سیستم های بهداشت و سلامت در کره و ژاپن (2016 NCBI)

 

 

عنوان فارسی مقاله عملکرد و توسعه سیستم های بهداشت و سلامت در کره و ژاپن: مطالعه تطبیقی از سال 2000 تا 2013
عنوان انگلیسی مقاله Health System Development and Performance in Korea and Japan: A Comparative Study of 2000-2013
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

مواد و روش

نتایج

وضعیت سلامت

مقایسه ی شاخص های سلامت اصلی کره و ژاپن از سال 2000 تا 2013

مرگ و میر و بیماری

سیستم مراقبت و بهداشت

بیمه سلامت

بیمه مراقبت طولانی مدت

منابع انسانی مراقبت بهداشت و سلامت

تعداد تسهیلات و امکانات پزشکی

مخارج مراقبت بهداشت و درمان

سبک زندگی

امتیاز سیستم مراقبت بهداشت و سلامت

بحث

نمونه مقاله انگلیسی Background: The Japanese and Korean healthcare systems are very similar and thus, they have the same problems and weaknesses. This study discusses the problems and proposes complementary solutions based on the results of a comparative analysis of conditions in the healthcare systems of the two countries. Methods: This article presents a comparative analysis of the healthcare status of the two countries based on certain health criteria used worldwide, a literature review, and data from the Korean Ministry of Health and Welfare, Japanese Ministry of Health, Labour and Welfare, World Health Organization (WHO), World Bank, and Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Results: The scores of the healthcare systems were calculated for quantitative comparison. The performance of the Japanese health system was the best, followed by the Korean health system. Both countries observed an increased life expectancy and decreased infant and under-five mortality rates during the last 14 years. However, lower fertility rates were found, which could lead to a decreased working population and a subsequent increase in the economic burden of governments and households. A higher alcohol consumption rate was found in Korea, which was related to the establishment of interpersonal relationships. Conclusion: The reform of the healthcare systems in Korea and Japan led to an increased life expectancy; concurrently, reduced fertility rates led to an increasing aging population. As a result, increasing health costs require additional measures to improve health equity and strengthen health promotion.
نمونه ترجمه فارسی

پیشینه: سیستم های بهداشت و سلامت کره و ژاپن بسیار مشابه هستند و بنابراین، مشکلات و ضعف های یکسانی دارند. این مطالعه مشکلات را مورد بحث و بررسی قرار می دهد و راه حل های مکملی بر مبنای نتایج تحلیل تطبیقی شرایط در سیستم های سلامت و بهداشت این دو کشور ارائه می دهد.

روش: این مقاله تحلیل تطبیقی از وضعیت سلامت و بهداشت دو کشور بر مبنای معیار بهداشتی که در سراسر جهان مورد استفاده است، ادبیات پیشینه و داده هایی از سازمان بهداشت و رفاه جهانی، وزارت هداشت ژاپنی، کار و رفاه، سازمان بهداشت جهانی (WHO)، بانک جهانی و سازمان همکاری و توسعه افتصادی (OECD) را ارائه می دهد.

نتایج: امتیازات سیستم های مراقبت های بهداشت و سلامتی برای مقایسه ی کمی محاسبه شد. عملکرد سیستم بهداشت و سلامت ژاپنی بهترین مورد بود و پس از آن سیستم بهداشت کره ای قرار گرفت. هر دو کشور امید به زندگی بیشتری را در انتظار داشتند و نرخ مرگ و میر زیر پنج سال طی 14 سال گذشته کاهش پیدا کرد. با این حال، نرخ باروری پایین تر که می توانست منجر به کاهش جمعیت کارگران و افزایش متعاقب در بار اقتصادی دولت و خانوارها شود نیز بدست آمد. نرخ بالاتر مصرف الکل در کره یافت شد، که به ایجاد روابط بین فردی مرتبط بود.

نتیجه گیری: اصلاحات سیستم های بهداشتی در کره و ژاپن منجر به افزایش امید به زندگی می شود و به طور همزمان نرخ باروری کاهش یافته منجر به افزایش جمعیت مسن می گردد. در نتیجه، افزایش هزینه های بهداشت و سلامت نیازمند مقیاس های اضافی برای بهبود برابری سلامت و تقویت ارتقا سلامت می گردد.

سال انتشار 2016
ناشر NCBI
مجله  مجله پزشکی سبک زندگی – Journal of Lifestyle Medicine
کلمات کلیدی  سیستم بهداشت و سلامت، وضعیت سلامت، بیمه درمانی، شیوه زندگی، کره و ژاپن
 صفحات مقاله انگلیسی 11
صفحات ترجمه مقاله 17
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش بیمه
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید