مقاله کیفیت زندگی از نظر سلامت، در والدین کودکان مبتلا به سندرم آسپرگر یا اوتیسم بیش فعال در سن مدرسه (2006 BMC)

عنوان فارسی مقاله کیفیت زندگی از نظر سلامت، در والدین کودکان مبتلا به سندرم آسپرگر یا اوتیسم بیش فعال در سن مدرسه
عنوان انگلیسی مقاله Health-related quality of life in parents of school-age children with Asperger syndrome or high-functioning autism
فهرست مطالب چکیده

پیش رمینه

روش ها

شرکت‌کنندگان

گروه AS/HFA

گروه کنترل

فرایند

اندازه‌گیری ها

HRQL والدین

ویژگی‌های رفتاری کودکان

تحلیل آماری

مقایسه بین گروه AS/HFA و کنترل

تحلیل درون گروه AS/HFA

نتایج

مقایسه بین گروه AS/HFA و کنترل

HRQL مادران

HRQL پدران

تفاوت HRQL بین پدران و مادران

همبستگی بین HRQL والدین ویژگی‌های رفتاری کودکان در گروه AS/HFA

بحث

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Background: The estimated prevalence rate of Pervasive Developmental Disorders (PDD) in children is 6 per 1.000. Parenting children who are intellectually impaired and have PDDs is known to be linked to the impaired well-being of the parents themselves. However, there is still little available data on health-related quality of life (HRQL) in parents of children with Asperger Syndrome (AS) and High-Functioning Autism (HFA), or other PDD diagnoses in children of normal intelligence. The present study aimed to evaluate aspects of HRQL in parents of school-age children with AS/HFA and the correlates with child behaviour characteristics. Methods: The sample consisted of 31 mothers and 30 fathers of 32 children with AS/HFA and 30 mothers and 29 fathers of 32 age and gender matched children with typical development. Parental HRQL was surveyed by the use of the 12 Item Short Form Health Survey (SF-12) which measures physical and mental well-being. The child behaviour characteristics were assessed using the structured questionnaires: The High-Functioning Autism Spectrum Screening Questionnaire (ASSQ) and The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). Results: The mothers of children with AS/HFA had lower SF-12 scores than the controls, indicating poorer physical health. The mothers of children with AS/HFA also had lower physical SF12 scores compared to the fathers. In the AS/HFA group, maternal health was related to behaviour problems such as hyperactivity and conduct problems in the child. Conclusion: Mothers but not fathers of children with AS/HFA reported impaired HRQL, and there was a relationship between maternal well-being and child behaviour characteristics.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

پیش‌زمینه: میزان شیوع اختلالات رشدی فراگیر (PDD) در کودکان، 6 در 1000 است. می‌دانیم که بزرگ کردن کودکانی که از نظر عقلی دارای نواقص و انواع PDD هستند، با نواقص در وضعیت سلامت خود والدین هم مرتبط است. ولی همچنان درباره‌ی کیفیت زندگی از نظر سلامت (HRQL) در والدین کودکان مبتلا به سندرم آسپرگر (AS) و اوتیسم بیش‌فعال (HFA) یا انواع دیگر PDD در کودکان با هوش طبیعی آمار بسیار اندکی موجود است. هدف از بررسی حاضر سنجش جنبه‌های HRQL در والدین کودکان دارای AS/HFA در سن مدرسه و مسائل مربوط به ویژگی‌های رفتاری کودک است.

روش‌ها: نمونه شامل 31 مادر و 30 پدرِ 23 کودک دارای AS/HFA و 30 مادر و 29 پدرِ 32 کودک همسن و همجنس آنها با رشد عادی بود. HRQL والدین با استفاده از سنجش سلامت فرم کوتاه 12 موردی (SF-12) که سلامت جسمی و روحی را می‌سنجد؛ سنجیده‌شد. ویژگی‌های رفتاری کودکان با استفاده از پرسشنامه‌های ساختاری بررسی شد: پرسشنامه‌ی غربال‌گری طیفی اوتیسم بیش‌فعال (ASSQ) و پرسشنامه‌ی توانایی‌ها و مشکلات (SDQ).

نتایج: مادران کودکان دارای AS/HFA امتیاز SF-12 پایین‌تری نسبت به گروه کنترل داشتند که نشان‌دهنده‌ سلامت جسمی کمتر بود. همچنین آنها امتیاز SF-12 پایین‌تری نسبت به پدران همان کودکان داشتند. در گروه AS/HFA سلامت مادران به مشکلات رفتاری مانند بیش فعالی و مشکلات هدایت کودک بستگی داشت.

نتیجه‌گیری: مادران و نه پدران کودکان دارای AS/HFA HEQL پایین‌تری داشتند و بین سلامت مادران و ویژگی‌های رفتاری کودکان ارتباط وجود داشت.

سال انتشار 2006
ناشر BMC
مجله  سلامت و کیفیت نتایج حیات – Health and Quality of Life Outcomes
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8
تعداد صفحات ترجمه مقاله 12
مناسب برای رشته علوم اجتماعی و روانشناسی
مناسب برای گرایش پژوهشگری اجتماعی، روانشناسی رشد و روانشناسی بالینی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید