مقاله اصلاح زمین با استفاده از پی لنگرگاهی شمعی گرانول (2016 الزویر)

عنوان فارسی مقاله اصلاح زمین با استفاده از پی لنگرگاهی شمعی گرانول
عنوان انگلیسی مقاله Ground Improvement Using Granular Pile Anchor Foundation
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. مطالعه آزمایشگاهی

2.1 مواد مورد استفاده

3. نتایج و بحث

3.1 اثر تغییر در چگالی نسبی مواد پر کردنی

3.2 اثر تغییر قطر شمع

3.3 مقایسه شمع های گرانول غلاف دار و بدون غلاف

4. نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

The use of granular pile is one of the effective and efficient methods of ground improvement because of its ability in improving the bearing capacity and reducing the settlement of different soft soils. Conventional granular piles cannot be used as tension members to offer resistance under pull out loads. Granular Pile Anchor (GPA) is one of the recent ground improvement technique in devised for resisting pull out forces. In a granular pile anchor, the footing is anchored to a mild steel plate placed at the bottom of the granular pile through a reinforcing rod or a cable. The main objective of the present study is to investigate the effect of relative density of fill material, granular pile diameter on the pull capacity of the granular pile anchor and the comparison of encased and non-encased granular pile has been done. The laboratory model tests using GPAF system revealed that the pull-out capacity of the granular pile anchor increased with increasing relative density of the granular material. There was a maximum percentage increase of 35% in the ultimate load when the relative density was increased from 50 to 70% for 50mm diameter pile. It was also revealed that the pull-out capacity of the granular pile anchor increased with increasing diameter of the granular pile anchor. The increase of 35% was also obtained when the diameter was increased from 30mm to 50mm at a relative density of 70%. For the encased pile, maximum increase in the percentage ultimate pullout load was obtained for pile diameter of 30mm and it was about of 13.2%.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

استفاده از شمع های گرانول به دلیل قابلیت آن در بهبود ظرفیت باربری و کاهش نشست خاک های نرم مختلف، یکی از روش های موثر و کارا در بهبود و اصلاح زمین است. شمع های گرانول سنتی را نمی توان به عنوان اعضای کششی برای مقاومت تحت بارهای کششی استفاده کرد. لنگرگاه شمع گرانول (GPA) یکی از تکنیک های اصلاح زمین جدید است که برای مقاومت در مقابل نیروهای کششی به سمت بیرون طراحی شده است. در لنگرگاه شمعی گرانول، پایه های دستگاه به یک صفحه فولادی متعادل و نازک مهار شده اند که در پایین شمع گرانول از طریق یک میله یا یک کابل تقویتی، مهار شده است.

هدف اصلی مطالعه اخیر بررسی اثر چگالی نسبی مواد پر کردنی، قطر شمع گرانول بر روی ظرفیت کششی مهار شمعی گرانول و مقایسه شمع های گرانول غلاف دار و بدون غلاف است. آزمایشات آزمایشگاهی با استفاده از سیستم GPAF نشان می دهند که ظرفیت کششی لنگرگاه های شمعی گرانول با افزایش چگالی نسبی مواد گرانول، ازایش می یابد. هنگامی که چگالی نسبی از 50 درصد به 70 درصد در شمع های با قطر 50 میلیمتر، افزایش می یابد، یک افزایش درصدی حداکثری حدود 35% در بار نهایی وجود دارد. این همچنین نشان می دهد که ظرفیت کششی لنگرگاه های شمعی گرانول با افزایش قطر مهاربند شمعی گرانول افزایش می یابد. افزایش 35% نیز هنگامی که قطر از 30 میلیمتر به 50 میلیمتر در یک چگالی نسبی 70% افزایش می یابد، به دست می آید. برای شمع غلاف دار، حداکثر افزایش در بار نهایی کششی درصدی، برای شمع های با قطر 30 میلیمتر است که حدود 13.2% است.

سال انتشار 2016
ناشر الزویر
مجله  کنفرانس بین المللی در مورد روند در حال ظهور مهندسی، علوم و فناوری
کلمات کلیدی  لنگرگاه شمعی گرانول، شمع گرانول، نیروهای آپ لیفت (بالا برنده)، ظرفیت کششی
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8
تعداد صفحات ترجمه مقاله 8
مناسب برای رشته مهندسی عمران
مناسب برای گرایش  سازه و مدیریت ساخت
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی عمران

دیدگاهتان را بنویسید