مقاله حسابداری تولید گازهای گلخانه ای در کشورهای عضو اتحادیه اروپا (2016 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله حسابداری تولید گازهای گلخانه ای در کشورهای عضو اتحادیه اروپا از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۲
عنوان انگلیسی مقاله Greenhouse gas emission accounting for EU member states from 1991 to 2012
فهرست مطالب نکات مهم

چکیده

۱ مقدمه

۲ متدولوژی

۲ ۱ دستورالعمل حسابداری تولید گازهای گلخانه ای

۲ ۲ محاسبه تولید گازهای گلخانه ای

۲ ۲ ۱ مقدار دقیق تولید

۲ ۲ ۲ مقدار تولید نسبی

۲ ۲ ۳ روند تولید گازهای گلخانه ای

۲ ۳ تحلیل تولید گازهای گلخانه ای

۲ ۳ ۱ میزان تولید سالانه گازهای گلخانه ای

۲ ۳ ۲ روند تولید گازهای گلخانه ای

۲ ۴ منطقه مورد مطالعه

۳ نتایج

۳ ۱ تولید گازهای گلخانه ای ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۲

۳ ۱ ۱ منبع تولید گازهای گلخانه ای

۳ ۱ ۲ چاهک گازهای گلخانه ای

۳ ۱ ۳ خالص تولید گازهای گلخانه ای

۳ ۲ روند تولید گازهای گلخانه ای

۳ ۳ روند تولید گازهای گلخانه ای در دوره ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۲

۴ بحث

۴ ۱ اهمیت تحلیل جامع تولید گازهای گلخانه ای

۴ ۲ پیشنهادهای اولیه برای استراتژی های کاهش تولید

۴ ۳ پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی

۵ نتیجه گیری

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

Collectively, the EU is among the world’s largest greenhouse gas (GHG) emitters, though remarkable decreases in GHG emissions have been observed in recent years. In this work the GHG emissions for the 28 EU member states between 1991 and 2012 are accounted for and compared according to the inventory method of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). The structure of GHG emissions at a national level, their distribution between countries, and trends across the period are then analyzed. National emission sources and sinks are decomposed for each country to elucidate the contribution of each sector (energy, industrial processes, solvents and other product use, agriculture, land use/landuse change and forestry, and waste) to the national totals. Germany was the largest emitter, with net emissions totaling 939 Tg CO2 equivalent in 2012, 60% more than the UK and 89% more than France, the second and third biggest emitters, respectively. The energy sector and agriculture were found to be the largest sources of emissions in most countries. Four quadrants were established to compare countries’ performance in emission intensity, carbon removal rate, and net reduction rate of GHG emissions. Slovenia, Portugal, Sweden, and Finland were located in Quadrant II as they displayed relatively low emission intensities and high carbon removal rates. Conversely, Hungary, Greece, Cyprus, the Czech Republic, and Poland were located in Quadrant IV because of their relatively high emission intensities and low carbon removal rates. Some suggestions for integrating the annual results and the trends both within and among countries into national and regional emissions reduction strategies are also included. The unified accounting framework and analysis of the structure of GHG emissions may also be useful for other countries and regions.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

با وجود آن که طی سال های اخیر تولید گازهای گلخانه ای (GHG) در اروپا به شدت کاهش یافته است، اما در مجموع، اتحادیه اروپا جزء بزرگ ترین تولیدکنندگان گازهای گلخانه ای در دنیا است. در این مقاله، میزان تولید گازهای گلخانه ای ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا در طول سال های ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۲ محاسبه شده است و بر اساس روش برآورد موجودی مجمع بی المللی تغییر اقلیم (IPCC) با هم مقایسه شده است. در مرحله بعد، ساختار تولید گازهای گلخانه ای در سطح ملی، توزیع آن بین کشورها، و روند دوره ای آن بررسی شده است. به منظور مشخص کردن سهم هر بخش (انرژی، فرایندهای صنعتی، استفاده از حلّال ها و سایر محصولات، کشاورزی، کاربری زمین، تغییر کاربری زمین و جنگل داری، و پسماند) از مجموع میزان تولید در کشور، منابع و چاهک های تولید گازهای گلخانه ای ملی برای هر کشور تفکیک شده است. آلمان مجموعاً با میزان تولید خالص ۹۳۹ میلیون تن معادل دی اکسید کربن در سال ۲۰۱۲ بزرگ ترین تولیدکننده گازهای گلخانه ای بوده است. این میزان۶۰% بیشتر از تولید بریتانیا (دومین تولیدکننده) و ۸۹% بیشتر از تولید فرانسه (سومین تولیدکننده) بوده است. طبق یافته ها در اکثر کشورها بخش انرژی و کشاورزی بزرگ ترین منابع تولید گازهای گلخانه ای بوده اند. برای مقایسه عملکرد کشورها از نظر شدت تولید گازهای گلخانه ای، نرخ کربن زدایی، و کاهش خالص تولید گازهای گلخانه ای، چهار ناحیه در نظر گرفته شد. کشورهای اسلوونی، پرتغال، سوئد و فنلاند در ربع دوم قرار گرفتند زیرا شدت تولید آن ها نسبتاً پایین و نرخ کربن زدایی آن ها بالا بود. در مقابل، کشورهای مجارستان، یونان، قبرس، جمهوری چک، و لهستان در ربع چهارم قرار گرفتند، زیرا شدت تولید آن ها نسبتاً بالا و نرخ کربن زدایی آن ها پایین بود. برای ادغام نتایج و روندهای سالانه درون و میان کشورها در استراتژی های کاهش تولید در سطح ملی و منطقه¬ای، پیشنهادهایی نیز ارائه شده است. چارچوب حسابداری یکپارچه و تحلیل ساختار تولید گازهای گلخانه ای می تواند برای سایر کشورها و مناطق نیز مفید باشد.

توجه؛ (همانطور که در نمونه ترجمه مشاهده مینمایید، این ترجمه توسط مترجم مجرب با رشته مرتبط به صورت کاملا تخصصی انجام شده و ادامه مقاله نیز به همین صورت با کیفیت عالی در فرمت ورد و pdf آماده خریداری و دانلود میباشد.)

سال انتشار 2016
ناشر الزویر
مجله  مجله انرژی کاربردی (Applied Energy)
کلمات کلیدی  حسابداری تولید گازهای گلخانه ای، ساختار تولید، منبع و چاهک بخشی، مدیریت طبقه بندی شده، اتحادیه اروپا
 صفحات مقاله انگلیسی 10
صفحات ترجمه مقاله 22
مناسب برای رشته محیط زیست، مهندسی کشاورزی و مهندسی انرژی
مناسب برای گرایش مهندسی محیط زیست و انرژی، اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، اقتصاد کشاورزی و آلودگی هوا
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی کشاورزی (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید