مقاله انگلیسی هزینه های قماری و تمرکز بر مشکلات قماربازان (2019 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله هزینه های قماری و تمرکز آن بر قماربازان مشکل
عنوان انگلیسی مقاله Gambling spending and its concentration on problem gamblers
ترجمه کامپیوتری فهرست مطالب طرح کلی
چکیده
کلید واژه ها
1. معرفی
2. بررسی ادبیات
3. روش شناسی
4. نتایج
5. بحث
6. نتیجه گیری
منابع مالی
ضمیمه A. شاخص میزان شدت قمار مشکل (PGSI)
ضمیمه B. معیارهای تشخیصی قمار آسیب پذیر با توجه به نسخه چهارم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-IV)
منابع
فهرست مطالب Outline
Abstract
Keywords
1. Introduction
2. Literature review
3. Methodology
4. Results
5. Discussion
6. Conclusion
Funding sources
Appendix A. Problem Gambling Severity Index (PGSI)
Appendix B. Diagnostic Criteria of Pathological Gambling according to the 4th Edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV)
References
نمونه ترجمه کامپیوتری چکیده

در حالی که اکثر قماربازان مقدار متوسط ​​پول را صرف می کنند، تعداد کمی از آنها بیشتر هزینه می کنند. این باعث می شود که در تعداد کمی از بازیکنان تمرکز شود. ما بر این باوریم که قمار مشکلی باعث چنین تمرکز می شود. ما این فرضیه را به صورت تجربی با استفاده از ضرایب GINI مشتق از مجموعه داده های سنجش قماربازان از سه حوزه اختیارات مختلف: فرانسه، کبک و آلمان بررسی می کنیم. ما رابطه مثبت قوی بین ضریب GINI و (1) سهم درآمد حاصل از قماربازان مشکل و 2) هزینه های اضافی از قماربازان مشکل پیدا می کنیم. ما این نتایج را به عنوان یک پیوند بین اثر هزینه های غیرمستقیم و غیرمستقیم قمار و تمرکز تقاضای قمار تفسیر می کنیم. از آنجایی که وضعیت بازی قمارباز بازیکنان اغلب ناشناخته است، سیاستگذاران و اپراتورهای قمار میتوانند از ضریب GINI به عنوان شاخصی اضافی برای نظارت بر ریسک اجتماعی در بازار قمار استفاده کنند.

1. مقدمه

رابطه دوز و پاسخ نشان می دهد که مشکلات قمارباز و مقدار پول صرف شده با هم رابطه مثبت دارند (Brosowski et al.، 2015، Currie، Miller، Hodgins، & Wang، 2009). مسابقات قماربازان شناخته شده است که جلسات طولانی تر، بیشتر و بیشتر از قماربازان تفریحی بازی می کنند (O’Mahony & Ohtsuka، 2015؛ کمیته بهره وری، 2010). به این ترتیب این موضوع باعث می شود که قماربازان نسبتا زیادی نسبت به هزینه های خود داشته باشند. بخش قابل توجهی از ادبیات مربوط به سهم درآمد قمار 2 نشان می دهد که سهام مربوط به قماربازان مشکل به میزان زیادی بستگی به نوع بازی و صلاحیت آنها دارد (نگاه کنید به بررسی ادبیات). سهم درآمد حاصل از قماربازان مشکل می تواند یک شاخص مهم برای اینکه آیا یک بازی سودمند یا مضر برای جامعه است یا خیر. بازی ها هنگامی که سهم درآمد حاصل از قماربازان مشکل بزرگتر می شود، کمتر سودمند است. منطق این است که هزینه های قماربازان غیر مشکلی مستلزم مازاد مصرف کننده به شکل لذت است. در مقابل، هزینه های اضافی از قماربازان مشکل، که کنترل خود را بر رفتار قمار خود از دست داده اند، هزینه های اجتماعی را به شکل زیان های بهره وری، هزینه های درمان و کاهش کیفیت زندگی ایجاد می کند.

توجه؛ (این ترجمه توسط نرم افزار انجام شده و ویرایش نشده است و احتمال وجود اشتباه در آن وجود دارد. در صورت ثبت سفارش، ترجمه توسط مترجمین مجرب انجام خواهد شد. برای مشاهده نمونه ترجمه های تخصصی و اخیر مترجمین جهت اطمینان از کیفیت ترجمه، اینجا کلیک نمایید.)

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

While most gamblers spend moderate amounts of money, a few spend much more. This leads to spending being concentrated among a small number of players. Building on a body of literature that shows disproportionate spending by problem gamblers, we hypothesize that problem gambling causes such concentration. We investigate this hypothesis empirically by using GINI coefficients derived from survey datasets of gamblers from three different jurisdictions: France, Québec, and Germany. We find strong positive relationships between the GINI coefficient and (1) the share of revenue derived from problem gamblers, and (2) excess spending of problem gamblers. We interpret these results as a link between the effect of problem gambling—excessive and disproportionate spending—and concentration of gambling demand. Since the problem gambling status of players is often unknown, policy makers and gambling operators could use the GINI coefficient as an additional indicator to monitor social risk in gambling markets.

1.Introduction

The dose-response-relationship suggests that gambling problems and the amount of money spent are positively correlated (Brosowski et al., 2015; Currie, Miller, Hodgins, & Wang, 2009). Problem gamblers1 are known to play longer sessions, more frequently, and more intensely than recreational gamblers (O’Mahony & Ohtsuka, 2015; Productivity Commission, 2010). It follows that problem gamblers account for a relatively large proportion of spending. A sizable body of literature on the share of gambling revenue2 shows that shares attributable to problem gamblers vary to a great extent depending on the game type and jurisdiction (see the Literature review). The share of revenue derived from problem gamblers can be an important indicator of whether a game is beneficial or harmful to society. Games are deemed less beneficial when the share of revenue derived from problem gamblers is largest. The logic is that spending by non-problem gamblers entails a consumer surplus in the form of enjoyment. By contrast, excess spending from problem gamblers, who have lost control over their gambling behavior, creates social costs in the form of productivity losses, treatment costs, and reductions in quality of life.

سال انتشار 2019
ناشر الزویر (ساینس دایرکت) (Elsevier – Science Direct)
مجله  تحقیقات کسب و کار و بیزینس (Journal of Business Research)
نوع مقاله ISI
ترجمه کامپیوتری کلمات کلیدی  قمار
تقاضا
تمرکز
هزینه های اضافی
ریسک اجتماعی
کلمات کلیدی انگلیسی
Gambling
Demand
Concentration
Excess spending
Social risk
صفحات مقاله انگلیسی 10
مناسب برای رشته مديريت – مهندسي صنايع – علوم اقتصادی
مناسب برای گرایش اقتصاد بخش عمومی ، اقتصاد پولی ، اقتصاد مالی ، اقتصادسنجی ، مدیریت بحران ، مدیریت منابع انسانی ، مهندسی مالی و ریسک ، 
کد مقاله  rbt18
توضحیات این مقاله انگلیسی جدید بوده و تا کنون ترجمه نشده است. جهت ثبت سفارش ترجمه از لینکهای زیر استفاده نمایید.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
سفارش ترجمه فارسی ○ سفارش انجام ترجمه و تایپ این مقاله (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مديريت (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید