مقاله انگلیسی فرآیندهای شکست شرکت و اجزای ریسک شکست (2019 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله فرآیندهای شکست شرکت و اجزای ریسک شکست: تجزیه و تحلیل شرکت های ورشکسته اروپا
عنوان انگلیسی مقاله Firm failure processes and components of failure risk: An analysis of European bankrupt firms
فهرست مطالب Outline
Abstract
Keywords
1. Introduction
2. Review of literature
3. Data and methods
4. Results and discussion
5. Implications for bankruptcy prediction
6. Conclusion
Acknowledgement
Appendix A. Cluster sizes in 32 cluster solutions and classification of each cluster to a theoretical firm failure process
Appendix B. Shares of theoretically correct processes by clusters in 32 cluster solutions
Appendix C. Contingency between theoretical and empirical FFPs in the solution C8
References
ترجمه کامپیوتری فهرست طرح کلی
چکیده
کلید واژه ها
1. معرفی
2. بررسی ادبیات
3. داده ها و روش ها
4. نتایج و بحث
5. اثرات پیش بینی ورشکستگی
6. نتیجه گیری
تصدیق
ضمیمه A. اندازه کلاستر در 32 راه حل خوشه و طبقه بندی هر خوشه به یک فرایند شکست تئوری شرکت
ضمیمه B. فرایندهای تئوریک صحیح توسط خوشه ها در 32 راه حل خوشه ای
ضمیمه C. احتمالی بین FFP های نظری و تجربی در راه حل C8
منابع
نمونه مقاله انگلیسی

Abstract

This paper aims to extract firm failure processes (FFPs) by using failure risk and rank the importance of failure risk contributors for different stages of FFPs. The dataset is composed of 1234 bankrupt firms from different European countries and three theoretically motivated FFPs are detected. For the dominant FFP found (73% of cases), failure risk becomes high very shortly before bankruptcy is declared. Annual and accumulated profitability are the most important failure risk contributors for these stages of all FFPs, where failure probability exceeds 50%. The obtained results provide important implications for bankruptcy prediction research and practice, especially in terms of identifying the most important financial predictors.

1. Introduction

Firm failure is an eternal topic in business research. The development of subdomains in this literature stream has remained unbalanced, the failure prediction domain being represented with a myriad of studies (Mellahi & Wilkinson, 2004; Ravi Kumar & Ravi, 2007; Sun, Li, Huang, & He, 2014), but in turn the processual context being in a serious minority (Amankwah-Amoah, 2016; Lukason, Laitinen, & Suvas, 2016). The processual context is more broadly linked to the stage theory of business failure, which originates from the idea that before failure, firms go through numerous observable stages (Amankwah- Amoah, 2016; Weitzel & Jonsson, 1989). Of these stages, the recent focus has mainly been set on firm turnaround (James, 2016; Mann & Byun, 2017; Trahms, Ndofor, & Sirmon, 2013; Zorn, Norman, Butler, & Bhussar, 2017). On the other hand, studies focusing on the stages of processes ending with bankruptcy are infrequent and Amankwah- Amoah (2016: 3392) has noted that “there remains a lack of consensus on the exact processes of decline leading to exit”.

نمونه ترجمه کامپیوتری چکیده

هدف از این مقاله، استفاده از فرآیندهای نارسایی سیستم (FFP) با استفاده از خطر شکست و رتبه بندی اهمیت ریسک شکست در مراحل مختلف FFP است. این مجموعه شامل 1234 شرکت ورشکسته از کشورهای مختلف اروپایی و سه FFP مبتنی بر نظریه است. برای FFP مسلط (73٪ موارد)، خطر شکست بسیار بالا میرود قبل از اعلام ورشکستگی. سودآوری سالانه و انباشته، مهمترین عاملین ریسک شکست در این مراحل تمام FFP ها است، در حالی که احتمال شکست بیش از 50٪ است. نتایج به دست آمده نتایج مهمی را برای تحقیق و عملکرد پیش بینی ورشکستگی، بویژه در مورد شناسایی مهم ترین پیش بینی های مالی ارائه می دهد.

1. مقدمه

شکست شرکت یک موضوع ابدی در تحقیقات تجاری است. توسعه زیر دامنه ها در این جریان ادبی ناپایدار باقی مانده است، دامنه پیش بینی شکست با تعداد زیادی از مطالعات (Mellahi & Wilkinson، 2004؛ Ravi Kumar & Ravi، 2007؛ Sun، Li، Huang، & He، 2014)، اما به نوبه خود زمینه پردازش در یک اقلیت جدی (Amankwah-Amoah، 2016؛ Lukason، Laitinen، & Suvas، 2016). فضای فرایند بیشتر در ارتباط با تئوری مرحله شکست کسب و کار است که منجر به این ایده می شود که قبل از شکست، شرکت ها از طریق مراحل قابل مشاهده (Amankwah-Amoah، 2016؛ Weitzel & Jonsson، 1989) پیروی می کنند. از این مراحل، تمرکز اخیر به طور عمده بر روی چرخش شرکت (James، 2016، Mann & Byun، 2017، Trahms، Ndofor، & Sirmon، 2013؛ Zorn، Norman، Butler، & Bhusar، 2017) تنظیم شده است. از سوی دیگر، مطالعاتی که بر روی مراحل فرآیند پایان دادن به ورشکستگی متمرکز هستند، نادر هستند و Amankwah-Amoah (2016: 3392) اشاره کرده است که “عدم هماهنگی در مورد فرآیندهای دقیق کاهش به خروج” هنوز ادامه دارد.

توجه؛ (این ترجمه توسط نرم افزار انجام شده و ویرایش نشده است و احتمال وجود اشتباه در آن وجود دارد. در صورت ثبت سفارش، ترجمه توسط مترجمین مجرب انجام خواهد شد. برای مشاهده نمونه ترجمه های تخصصی و اخیر مترجمین جهت اطمینان از کیفیت ترجمه، اینجا کلیک نمایید.)

سال انتشار 2019
ناشر الزویر
مجله  Journal of Business Research
کلمات کلیدی  فرآیندهای شکست سازمانی. نسبتهای مالی. خطر ریسک ورشکستگی شرکت های اروپایی
کلمات کلیدی انگلیسی
Firm failure processes
Financial ratios
Bankruptcy risk
Clustering
European firms
صفحات مقاله انگلیسی 11
مناسب برای رشته مدیریت – مهندسی صنایع – علوم اقتصادی
مناسب برای گرایش مدیریت ریسک – مدیریت عملکرد – مدیریت مالی – مدیریت بحران – مدیریت صنعتی – مدیریت اجرایی – مدیریت کسب و کار – مدیریت منابع انسانی – مدیریت دولتی – مدیریت بازرگانی
توضحیات این مقاله انگلیسی جدید بوده و تا کنون ترجمه نشده است. جهت ثبت سفارش ترجمه از لینکهای زیر استفاده نمایید.
کد مقاله  rbt2
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
سفارش ترجمه فارسی ○ سفارش انجام ترجمه و تایپ این مقاله (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید