مقاله انگلیسی بیشتر از فرد: بررسی رابطه بین فرهنگ و آگاهی از امنیت اطلاعات (2020 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله بیشتر از فرد: بررسی رابطه بین فرهنگ و آگاهی از امنیت اطلاعات
عنوان انگلیسی مقاله More than the individual: Examining the relationship between culture and Information Security Awareness
ترجمه کامپیوتری فهرست مطالب طرح کلی
خلاصه
کلید واژه ها
1. معرفی
2. پیشینه و کار مرتبط
3. مطالعه فعلی
4- روش
5. نتایج
6. بحث
اعلامیه رقابت بهره
منابع
فهرست مطالب Outline
Abstract
Keywords
1. Introduction
2. Background and related work
3. Current study
4. Method
5. Results
6. Discussion
Declaration of Competing Interest
References
نمونه ترجمه کامپیوتری چکیده

رابطه فرهنگ امنیت و آگاهی از امنیت اطلاعات (ISA) پشتیبانی اولیه را به دست آورده است. با این حال ، فعل و انفعال آن با فرهنگ سازمانی هنوز مورد تجربی بررسی نشده است. بنابراین ، این مطالعه به بررسی رابطه بین ISA ، فرهنگ سازمانی و فرهنگ امنیتی پرداخته است. در مجموع 508 استرالیایی شاغل ، پرسشنامه آنلاین را تکمیل کردند. ISA با استفاده از پرسشنامه جنبه های انسانی امنیت اطلاعات (HAIS-Q) اندازه گیری شد. فرهنگ سازمانی با استفاده از بررسی فرهنگ سازمانی دنیسون (DOCS) اندازه گیری شد. و فرهنگ امنیتی از طریق اندازه گیری فرهنگ امنیت سازمانی ارزیابی شد. نتایج ما نشان داد که در حالی که فرهنگ سازمانی و فرهنگ امنیتی با ISA همبستگی دارند ، فرهنگ امنیتی رابطه واسطه ای مهمی بین فرهنگ سازمانی و ISA بازی می کند. این نشان می دهد که سازمانها برای بهبود ISA ، صرفه جویی در وقت و منابع باید بیشتر بر فرهنگ امنیتی تمرکز کنند تا فرهنگ سازمانی. تحقیقات آینده می تواند یافته های فعلی را نیز با در نظر گرفتن فرهنگ ملی گسترش دهد.

1. مقدمه

رفتار انسان تا حد زیادی توسط فرهنگ مشخص می شود و بر تعامل در محیط های روزمره اجتماعی و کاری تأثیر می گذارد (کرونک و سالمون ، 2017). بنابراین ، هنگام تلاش برای درک و شکل دادن به رفتار انسان ، نگاه کردن به فرد در انزوا مشکل ساز است. همچنین در نظر گرفتن این گروه ، سیستم های گسترده تر اجتماعی و سازمانی و تعامل آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است (Tessem and Skaraas، 2005). این امر برای امنیت اطلاعات بسیار مهم است ، زیرا مردم نه تنها در ایجاد خطر ، بلکه در جلوگیری از نقض امنیت نیز نقش بسزایی دارند. در یک زمینه سازمانی ، علت اصلی خطای انسانی عدم انطباق ، یا عدم آگاهی غیر مخرب ، به جای قصد مخرب است (پارسونز و همکاران ، 2014).

توجه؛ (این ترجمه توسط نرم افزار انجام شده و ویرایش نشده است و احتمال وجود اشتباه در آن وجود دارد. در صورت ثبت سفارش، ترجمه توسط مترجمین مجرب انجام خواهد شد. برای مشاهده نمونه ترجمه های تخصصی و اخیر مترجمین جهت اطمینان از کیفیت ترجمه، اینجا کلیک نمایید.)

نمونه مقاله انگلیسی

Abstract

The relationship between security culture and Information Security Awareness (ISA) has received preliminary support; however, its interplay with organisational culture is yet to be empirically investigated. Therefore, this study explored the relationship between ISA, organisational culture, and security culture. A total of 508 working Australians completed an online questionnaire. ISA was measured using the Human Aspects of Information Security Questionnaire (HAIS-Q); organisational culture was measured using the Denison Organisational Culture Survey (DOCS); and security culture was assessed through the Organisational Security Culture Measure. Our results showed that while organisational culture and security culture were correlated with ISA, security culture played an important mediating relationship between organisational culture and ISA. This suggests that organisations should focus on security culture rather than organisational culture to improve ISA, saving time and resources. Future research could further extend current findings by also considering national culture.

1.Introduction

Human behaviour is largely determined by culture, affecting interactions in everyday social and work environments (Cronk and Salmon, 2017). Therefore, when attempting to understand and shape human behaviour, looking at an individual in isolation is problematic. It is also important to consider the group, the broader social and organisational systems, and their interactions (Tessem and Skaraas, 2005). This is important for information security, as people play a significant role in not only creating risks, but also preventing security breaches. In an organisational context, the primary cause of human error is non-compliance, or non-malicious unawareness, rather than malicious intent (Parsons et al., 2014).

سال انتشار 2020
ناشر الزویر (ساینس دایرکت) (Elsevier – Science Direct)
مجله  Computers & Security  /  رایانه و امنیت
نوع مقاله ISI
کلمات کلیدی  فرهنگ امنیتی
فرهنگ سازمانی
آگاهی از امنیت اطلاعات (ISA)
امنیت اطلاعات (InfoSec)
امنیت سایبری
رفتار سازمانی
کلمات کلیدی انگلیسی
Security culture
Organisational culture
Information Security Awareness (ISA)
Information Security (InfoSec)
Cyber security
Organisational behaviour
صفحات مقاله انگلیسی 8
مناسب برای رشته مهندسی کامپیوتر
مناسب برای گرایش امنیت اطلاعات
توضحیات این مقاله انگلیسی جدید بوده و تا کنون ترجمه نشده است. جهت ثبت سفارش ترجمه از لینکهای زیر استفاده نمایید.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
سفارش ترجمه فارسی ○ سفارش انجام ترجمه و تایپ این مقاله (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی کامپیوتر (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید