مقاله انگلیسی مدیریت محیط زیست و بهره وری نیروی کار (2020 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله مدیریت محیط زیست و بهره وری نیروی کار: نقش تعدیل کننده مدیریت کیفیت
عنوان انگلیسی مقاله Environmental management and labor productivity: The moderating role of quality management
ترجمه کامپیوتری فهرست مطالب طرح کلی
نکات برجسته
خلاصه
کلید واژه ها
1. معرفی
2. بررسی ادبیات و فرضیه ها
3. روش شناسی
4- نتیجه تحقیق
5- نتیجه گیری ، محدودیت ها و تحقیقات آینده
منابع مالی
منابع
فهرست مطالب Outline
Highlights
Abstract
Keywords
1. Introduction
2. Literature review and hypotheses
3. Methodology
4. Research result
5. Conclusions, limitations and future research
Funding
References
نمونه ترجمه کامپیوتری چکیده

مطالعات زیادی در مورد تأثیر مدیریت محیط زیست بر عملکرد اقتصادی در تجارت صورت گرفته است ، اما هنوز نتیجه گیری مداوم حاصل نشده است. این مطالعه بر بهره وری نیروی کار به عنوان معیار عملکرد اقتصادی متمرکز شده است. ما استدلال می کنیم که مدیریت محیط زیست تأثیر منفی در بهره وری نیروی کار شرکت در زمینه ویژه مقررات زیست محیطی چینی به طور فزاینده سختگیرانه دارد ، اما این تأثیر با مدیریت کیفیت تعدیل می شود. امتیاز مدیریت محیط زیست و سالهایی که شرکت ها ISO 9001 را پشت سر گذاشته اند به ترتیب به عنوان متغیر مستقل و تعدیل کننده متغیر تعیین می شوند. نمونه ای شامل 229 شرکت ذکر شده چینی برای آزمایش فرضیه ها با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مدیریت محیط زیست تأثیر منفی بر بهره وری نیروی کار دارد و مدیریت کیفیت رابطه را تعدیل می کند.

1. مقدمه

به عنوان دومین نهاد بزرگ اقتصادی جهان ، رشد سریع اقتصادی چین توجه جهانی را به خود جلب کرده است. رشد مستمر اقتصادی با مقادیر زیادی از مصرف انرژی و انتشار آلاینده ها همراه است (مارکسی و ژانگژو ، 2012 ؛ شو و همکاران ، 2016). به منظور حصول اطمینان از توسعه پایدار اقتصادی ، دولت چین مفهوم توسعه نوآوری ، هماهنگی ، سبز ، باز بودن و به اشتراک گذاری را پیشنهاد کرده و اهداف کاهش مصرف انرژی و انتشار آلاینده ها را تدوین کرده است. این کشور با هدایت این عقیده مبنی بر اینکه آب های شفاف و کوه های سرسبز دارایی های ارزشمندی هستند ، ساخت و ساز در جامعه را برای حفظ منابع و دوستدار محیط زیست سرعت می بخشد (کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی ، 2016). در عین حال ، به دلیل بهبود آگاهی های زیست محیطی ، ذینفعان مانند مصرف کنندگان و سازمان های محیط زیست توجه بیشتری به آلودگی محیط زیست شرکت ها می کنند (لی و همکاران ، 2017 ؛ او و همکاران ، 2019). بسیاری از شرکت های چینی تحت فشار هستند و برای جلوگیری و کنترل آلودگی محیط زیست ، باید ابتکارات مدیریت محیط زیست را اتخاذ کنند (یانگ و همکاران ، 2010 ؛ شی و همکاران ، 2016). مدیریت محیط زیست می تواند به طور موثری عملکرد محیطی شرکت ها را بهبود بخشد ، اما نیاز به سرمایه گذاری اضافی همزمان توسط شرکت ها دارد که به ناچار بر تولید و عملکرد شرکت ها تأثیر خواهد گذاشت. مطالعات زیادی در مورد تأثیر مدیریت محیط زیست بر عملکرد اقتصادی شرکت انجام شده است. بهره وری نیروی کار یک عملکرد اقتصادی است که اغلب در این تحقیقات استفاده می شود

توجه؛ (این ترجمه توسط نرم افزار انجام شده و ویرایش نشده است و احتمال وجود اشتباه در آن وجود دارد. در صورت ثبت سفارش، ترجمه توسط مترجمین مجرب انجام خواهد شد. برای مشاهده نمونه ترجمه های تخصصی و اخیر مترجمین جهت اطمینان از کیفیت ترجمه، اینجا کلیک نمایید.)

نمونه مقاله انگلیسی

Abstract

Abundant studies have been made around the impact of environmental management on economic performance in business, but there is still no consistent conclusion. This study focuses on labor productivity as a measure of economic performance. We argue that environmental management has a negative impact on the labor productivity of company in the special context of Chinese increasingly stringent environmental regulations, but this impact is moderated by quality management. Environmental management score and the years that companies have passed ISO 9001 are set as proxies for independent and moderating variable respectively. A sample including 229 Chinese listed companies is used to test the hypotheses by multiple regression analysis. Results show that environmental management has a negative impact on labor productivity, and quality management moderates the relationship.

1.Introduction

As the world’s second largest economy entity, China’s rapid economic development has attracted worldwide attention. The continuous economic growth is accompanied by a large amount of energy consumption and pollutant emissions (Marquis and ZhangZhou, 2012; Shu et al., 2016). In order to ensure stable economic development, the Chinese government has proposed a development concept of innovation, coordination, green, openness, and sharing, and formulated targets for reducing energy consumption and pollutant emissions. Guided by the conviction that lucid water and lush mountains are invaluable assets, the country will speed up the construction of a resource-conserving and environment-friendly society (National Development and Reform Commission, 2016). At the same time, due to the improvement of environmental awareness, stakeholders such as consumers and environmental organizations are paying more attention to companies’ environmental pollution (Li et al., 2017; He et al., 2019). Many Chinese companies are under pressure and have to adopt environmental management initiatives to prevent and control environmental pollution (Yang et al., 2010; Xie et al., 2016). Environmental management can effectively improve companies’ environmental performance, but it requires additional investment by companies at the same time, which will inevitably affect the production and operation of companies. Abundant studies have been made around the impact of environmental management on company economic performance. Labor productivity is an economic performance that is often used in these researches

سال انتشار 2020
ناشر الزویر (ساینس دایرکت) (Elsevier – Science Direct)
مجله  Journal of Environmental Management  /  مجله مدیریت زیست محیطی
نوع مقاله ISI
کلمات کلیدی  مدیریت زیست محیطی
بهره وری نیروی کار
مدیریت کیفیت
نقش تعدیل کننده
کلمات کلیدی انگلیسی
Environmental management
Labor productivity
Quality management
Moderating role
صفحات مقاله انگلیسی 7
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش مدیریت کیفیت و بهره وری
توضحیات این مقاله انگلیسی جدید بوده و تا کنون ترجمه نشده است. جهت ثبت سفارش ترجمه از لینکهای زیر استفاده نمایید.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
سفارش ترجمه فارسی ○ سفارش انجام ترجمه و تایپ این مقاله (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید