مقاله انگلیسی توانمند سازی زنان کارآفرینان کوچک در اقتصادهای نوظهور (2019 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله توانمند سازی زنان کارآفرینان کوچک در اقتصادهای نوظهور: نقش فناوری ارتباطات اطلاعاتی
عنوان انگلیسی مقاله Empowering women micro-entrepreneurs in emerging economies: The role of information communications technology
ترجمه کامپیوتری فهرست مطالب طرح کلی
چکیده
کلید واژه ها
1. معرفی
2. نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توانمندسازی زنان کارآفرینان کوچک
3. داده ها و رویکرد تجربی
4. نتایج
5. بحث
6. مفاهیم نظری و عملی
7. محدودیت مطالعه و پژوهش های آینده
8. نتیجه گیری
منابع
فهرست مطالب Outline
Abstract
Keywords
1. Introduction
2. ICT’s role in empowering women micro-entrepreneurs
3. Data and empirical approach
4. Results
5. Discussion
6. Theoretical and practical implications
7. Study limitations and future research
8. Conclusion
References
نمونه ترجمه کامپیوتری چکیده

این پژوهش با استفاده از مدل پذیرش فناوری (TAM)، تأثیر فن آوری ارتباطات اطلاعاتی (ICT) بر خود کارآمدی، سرمایه اجتماعی و توانمند سازی را در زمینه نادیده گرفته شده از زنان کارآفرینان کوچک بررسی کرد. علاوه بر تست سازه های اصلی TAM از سودمندی و سهولت درک استفاده، این تحقیق TAM را به نتایج استفاده از ICT گسترش داد. داده ها از 199 زن کارآفرین زنان در آفریقای جنوبی از طریق بررسی آنلاین و از طریق مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تصمیمات استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات تحت تاثیر ادراکات زنان از سهولت استفاده و سودمندی ICT قرار گرفتند. علاوه بر این، تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در برابری سرمایه اجتماعی از طریق خود کارآیی تعدیل شد، در حالیکه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر مستقیمی بر خودکفائی و پیوند سرمایه داشت. پل ارتباطی و پیوند اجتماعی و خودکارآمدی تأثیر متفاوتی بر توانمندسازی زنان در نظر گرفته شده به عنوان درونی سازی هدف، کنترل درک، شایستگی و تاثیرگذاری دارد. این یافته ها حتی پس از کنترل متغیرهایی که به طور بالقوه مخالف در ادبیات مشخص شده اند، قوی بوده اند. مفاهیم نظری و عملی این یافته ها مورد بحث قرار گرفته است.

1. مقدمه

یکی از 17 اهداف توسعه پایدار که در برنامه 2030 سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار راه اندازی شده است برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان و دختران (سازمان ملل متحد، 2018) است. با اشاره به Keller و Mbewe (1991)، روولاندز (1995، ص 104) توانمندسازی را به عنوان «فرایندی که زنان را قادر می سازد خود را برای افزایش اعتماد به نفس خود، به منظور دفاع از حق مستقل خود را برای انتخاب و کنترل منابع که به چالش کشیدن و از بین بردن وابستگی خود کمک خواهد کرد. »توانمند سازی زنان در اقتصادهای نوظهور نه تنها بهبود رفاه خانواده را افزایش خواهد داد، بلکه همچنین تاثیر مثبت بر سلامت اجتماعی و مالی کشورهای مختلف را از طریق آموزش بهتر، کاهش فقر و کاهش خشونت (De Vita، Mari & Poggesi 2014؛ Dolan & Scott، 2009؛ Scott، Dolan، Johnstone-Louis، Sugden، & Wu، 2012). یک ابزار شناسایی شده توسط محققان با توانایی تسهیل توانمندی زنان در اقتصادهای نوظهور، فناوری ارتباطات اطلاعاتی است (Ajjan، Beninger، Mostafa، & Crittenden، 2014؛ Maier & Nair-Reichert، 2007؛ Wamala، 2012).

توجه؛ (این ترجمه توسط نرم افزار انجام شده و ویرایش نشده است و احتمال وجود اشتباه در آن وجود دارد. در صورت ثبت سفارش، ترجمه توسط مترجمین مجرب انجام خواهد شد. برای مشاهده نمونه ترجمه های تخصصی و اخیر مترجمین جهت اطمینان از کیفیت ترجمه، اینجا کلیک نمایید.)

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

Drawing upon the Technology Acceptance Model (TAM), this research investigated the impact of information communications technology (ICT) on self-efficacy, social capital, and empowerment in the overlooked context of women micro-entrepreneurs. In addition to testing the original TAM constructs of usefulness and perceived ease of use, this research extended TAM to ICT use outcomes. Data were collected from 199 women micro-entrepreneurs in South Africa using an online survey and were analyzed via structural equation modeling. The results suggested that ICT usage decisions were influenced by women’s perceptions of ICT ease of use and usefulness. Additionally, ICT usage influence on social capital bridging was moderated by self-efficacy, while ICT usage had a strong direct influence on self-efficacy and social capital bonding. Social capital bridging and bonding and self-efficacy had varying influence on women empowerment measured as goal internalization, perceived control, competence, and impact. These findings were robust even after controlling for potentially confounding variables identified in the literature. The theoretical and practical implications of these findings are discussed.

1.Introduction

One of the 17 Sustainable Development Goals launched on the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development is gender equality and the empowerment of women and girls (United Nations, 2018). Referring to Keller and Mbewe (1991), Rowlands (1995, p. 104) defines empowerment as: “A process whereby women become able to organise themselves to increase their own self-reliance, to assert their independent right to make choices and to control resources which will assist in challenging and eliminating their own subordination.” Empowering women in emerging economies will not only improve household welfare but will also positively impact the social and fiscal health of nations through better education, poverty reduction, and decreased violence (De Vita, Mari, & Poggesi, 2014; Dolan & Scott, 2009; Scott, Dolan, Johnstone-Louis, Sugden, & Wu, 2012). One tool identified by scholars with the potential to facilitate women empowerment in emerging economies is that of information communications technology (Ajjan, Beninger, Mostafa, & Crittenden, 2014; Maier & Nair-Reichert, 2007; Wamala, 2012).

سال انتشار 2019
ناشر الزویر (ساینس دایرکت) (Elsevier – Science Direct)
مجله  تحقیقات کسب و کار و بیزینس (Journal of Business Research)
نوع مقاله ISI
ترجمه کامپیوتری کلمات کلیدی  زنان کارآفرینان کوچک
توانمندسازی
فناوری ارتباطات اطلاعاتی
سرمایه اجتماعی
خودكارآمدي
مدل پذیرش فناوری
کلمات کلیدی انگلیسی
Women micro-entrepreneurs
Empowerment
Information communication technologies
Social capital
Self-efficacy
Technology Acceptance Model
صفحات مقاله انگلیسی 13
مناسب برای رشته مديريت – مهندسی صنايع – علوم اقتصادی – مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات 
مناسب برای گرایش اقتصاد بخش عمومی – کارآفرینی – مدیریت اجرایی – مدیریت دانش – مدیریت درآمد – مدیریت کسب و کار – مدیریت منابع انسانی – مدیریت نوآوری و فناوری – کاربردهای ICT  
کد مقاله  rbt27
توضحیات این مقاله انگلیسی جدید بوده و تا کنون ترجمه نشده است. جهت ثبت سفارش ترجمه از لینکهای زیر استفاده نمایید.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
سفارش ترجمه فارسی ○ سفارش انجام ترجمه و تایپ این مقاله (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مديريت (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید