مقاله کارایی گل بنفشه در درمان بیخوابی مزمن (2014 Ncbi)

عنوان فارسی مقاله کارایی گل بنفشه در درمان بیخوابی مزمن
عنوان انگلیسی مقاله Efficacy of Viola odorata in Treatment of Chronic Insomnia
فهرست مطالب چکیده

1- مقدمه

2- اهداف

3-1 طرح مطالعه

3-2 جمعیت مورد مطالعه

3-3 آماده سازی گل بنفشه

3-4 تهیه روغن بنفشه

3-5 مداخله

3-6 اندازه گیری ها

3-7 تحلیل های اماری

4- نتایج

5- بحث

بخشی از متن مقاله انگلیسی Background: Insomnia is the most common sleep disorder that reduces quality of life. Objectives: Due to side effects of hypnotic drug and the increasing demand for alternative medicine substitutes, violet oil (VO) was used in this study. VO is a known medication in Iranian traditional medicine that induces sleep in insomniac patients. Patients and Methods: This study was conducted as an experimental pretest-posttest evaluation on VO efficacy in 50 patients with chronic insomnia in Iranian Traditional Medicine Clinic of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. Treatment consisted of intranasal drop of VO, two drops containing 66 mg of VO in each nostril nightly before sleeping for one month. All patients were asked to complete an Insomnia Severity Index (ISI) questionnaire before the start of the trial and after one month of treatment. Results: Improvements in sleep and ISI scores were significantly greater in patients after a month receiving VO drop in comparison with before starting treatment (P < 0.05). A few patients reported some complications about VO consumption, most of which were mild and no serious adverse event was encountered. Conclusions: VO can be presented as a safe, well-tolerated, and effective herbal preparation in patients with chronic insomnia.
ترجمه بخشی از متن مقاله زمینه و هدف : بی خوابی رایج ترین اختلال خواب است که موجب کاهش کیفیت زندگی است.

اهداف: به دلیل اثرات جانبی دارو های خواب اور و افزایش تقاضا برای جایگزین های دارویی، روغن بنفشه در این مطالعه استفاده شد. روغن بنفشه یک داروی شناخته شده در طب سنتی ایران است که موجب تحریک خواب در بیماران مبتلا به بیخوابی می کند.

بیماران و روش ها : این مطالعه به عنوان یک ارزیابی پیش آزمون –پس ازمون در 50 بیمار با بی خوابی مزمن در کلینیک طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. درمان متشکل از قطرات روغن بنفشه می باشد که دو قطره حاوی 66 میلی گرم گل بنفشه در هر سوراخ بینی قبل از خواب به مدت یک ماه استفاده شد. از همه بیماران خواسته شد تا پرسش نامه شاخص شدت بی خوابی را قبل از شروع کارازمایی و یک ماه پس از درمان پر کنند.

نتایج : بهبود نمرات ISI و خواب، به طور معنی داری در بیمارانی که یک ماه قطره بنفشه را مصرف کرده بودند در مقایسه با بیماران یک ماه قبل از مصرف بیشتر بود. تعداد کمی از بیماران ، برخی از عوارض مربوط به مصرف گل بنفشه را گزارش کردند که تا حدودی این عوارض خفیف بودند و عوارض جدی گزارش نشد.

نتیجه گیری : روغن گل بنفشه را می توان یک داروی گیاهی ایمن، بدون عوارض جانبی با بیخوابی مزمن در نظر گرفت.

سال انتشار 2014
ناشر Ncbi
مجله  مجله پزشکی هلال احمر ایران – Iranian Red Crescent Medical Journal
کلمات کلیدی  روغن بنفشه، گل بنفشه، بی خوابی مزمن، طب سنتی ایران
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6
تعداد صفحات ترجمه مقاله 10
مناسب برای رشته کشاورزی و پزشکی
مناسب برای گرایش گیاهان دارویی و طب سنتی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید