مقاله تاثیرات رسانه اجتماعی بر رفتار سازمانی در کشور های غیر دموکرات (2016 Academicstar)

عنوان فارسی مقاله تاثیرات رسانه اجتماعی بر رفتار سازمانی در کشور های غیر دموکرات
عنوان انگلیسی مقاله Effects of Social Media on Organizational Behavior in Non-democratic Countries
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. تاثیر رسانه ی اجتماعی بر روی رفتار سازمانی و فرهنگ

3. نقش و تاثیرِ رسانه ی اجتماعی در انتقال دموکراسی در کشور های غیر سنتیِ دموکراتیک

4. مدل ادراکی

5. نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Many researchers (e.g., Johns, 2014; Parveen, Jaafar & Ainin, 2014; Razmerita, Kirchner & Nabeth, 2014) have suggested the use of social media in companies has several and different positive effects on the behaviors of managers and employees however, the majority of these studies has focused their attention on national and international companies hold in developed countries where the democracy is part of the national culture of their citizens (Mossberger, Wu & Crawford, 2013; Reilly & Hynan, 2014). But what happens when social media is introduced in companies where the national culture doesn’t have embedded the democracy principles? From a theoretical perspective, this study developed a framework based on the current literature in order to suggest several proposals about how the use of social media in this kind of companies affects on some organizational behaviors. Some of these effects on organizational behaviors are the changing in the way how managers lead their employees (Korzynski, 2013; Cho, Hwang & Lee, 2012), the new processes to take decisions that managers and employees use (Diga & Kelleher, 2009; Sigalaa & Chalkitib, 2014) and the ways how employees communicate among them and with managers (Huang, Baptista & Galliers, 2013; Kooa, Watia & Jungb, 2011). The results of this study allow to establish a framework and starting point to research on the effects of social media on organizational behaviors and consequently on the ways how these companies compete in their own countries and in international contexts.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

بسیاری از پژوهشگران (برای مثال Johns, 2014; Parveen, Jaafar & Ainin, 2014; Razmerita, Kirchner &Nabeth, 2014) پیشنهاد کرده اند که استفاده از رسانه ی اجتماعی در شرکت ها، تاثیراتِ متفاوت و فراوانی بر رفتارهای مدیران و کارمندان دارد، اگرچه، در اکثرِ این مطالعات توجه بر روی شرکت های ملی و بین المللی ای متمرکز شده است که در کشور های توسعه یافته، در جایی که دموکراسی بخشی از فرهنگِ ملی شهروندان آنها می باشد، برپا شده اند (Mossberger, Wu & Crawford, 2013; Reilly & Hynan, 2014). اما چه اتفاقی می افتد، زمانی که رسانه ی اجتماعی در شرکت هایی معرفی می شود که فرهنگ ملی، اصول دموکراسی را نپذیرفته است؟ از لحاظ نظری، این مطالعه یک چارچوبی را بر اساس ادبیات فعلی گسترش داده است برای پیشنهاد دادن چندین طرح در مورد اینکه چگونه استفاده از رسانه ی اجتماعی در این نوع از شرکت ها بر روی بعضی از رفتار های سازمانی تاثیر گذاشته است. بعضی از این تاثیرات بر روی رفتار های سازمانی، تغییراتی می باشند بر روی روشی که مدیران کارمندانشان را رهبری می کنند (Korzynski, 2013; Cho, Hwang & Lee, 2012)، فرآیند های جدیدی برای تصمیم گیری که مدیران و کارمندان استفاده می کنند (Diga & Kelleher, 2009; Sigalaa & Chalkitib, 2014) و روش هایی که کارمندان با یکدیگر و با مدیران ارتباط برقرار می کنند (Huang, Baptista & Galliers, 2013; Kooa, Watia &Jungb, 2011). نتایج این مطالعه چارچوب ونقطه ی آغازی برای پژوهش بر روی تاثیرات رسانه ی اجتماعی بر روی رفتار های سازمانی و در نتیجه بر روی روش های چگونگی رقابت این شرکت ها در کشور های خودشان و در زمینه های بین المللی، می باشد.

سال انتشار 2016
ناشر Academicstar
مجله  مجله کسب و کار و اقتصاد – Journal of Business and Economics
کلمات کلیدی  رسانه ی اجتماعی، رفتار سازمانی، کشور های دموکرات غیرِ مرسوم
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8
تعداد صفحات ترجمه مقاله 12
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش بازاریابی، مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید