مقاله اثرات اسین (escin) بر روی التهاب حاد و سیستم ایمنی در موش‌ (2009 Ncbi)

عنوان فارسی مقاله اثرات اسین (escin) بر روی التهاب حاد و سیستم ایمنی در موش‌
عنوان انگلیسی مقاله Effects of escin on acute inflammation and the immune system in mice
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

مواد و روش‌ها

مواد و مواد شیمیایی

ادم پنجه پا ناشی از کاراژینان

نفوذ پذیری مویرگی ناشی از اسید استیک

ارزیابی عملکردهای ایمونولوژیک

تعداد نوتروفیل، مونوسیت و لنفوسیت

شاخص طحال و شاخص تیموس

ظرفیت تکثیری اسپلنوسیت‌ها

فاگوسیتوز توسط ماکروفاژهای صفاقی

تست TNF-∝

تجزیه و تحلیل آماری

نتایج

اثر مهاری وابسته به زمان اسین بر روی پاسخ‌های التهابی

اثرات اسین بر روی اندام‌ها و سلول‌های ایمنی

اثر اسین بر روی سطح TNF-∝

بحث

نمونه مقاله انگلیسی  Abstract

Escin has been used extensively to treat chronic venous insufficiency, hemorrhoids, and edema resulting from cerebral ischemic damage, trauma or operation. However, no studies have looked at the anti-inflammatory properties of escin administered by intravenous injection, and it is still not clear whether escin has an effect on the immune system. This study seeks to investigate the timedependent anti-inflammatory properties of escin and its effect on the immune system. The anti-inflammatory effect of escin was observed in carrageenan-induced paw edema and acetic acid-induced capillary permeability in mice. The immunopharmacological effects of escin were evaluated by spleen index (SI), thymus index (TI), proliferative capacity of splenocytes (PS), lymphocyte count (LC), serum TNF- levels, and phagocytic rate (PR) in mice. Escin treatment showed a significant anti-inflammatory effect, similar to that seen with dexamethasone treatment. However, the duration of the anti-inflammatory response was longer with escin treatment than with dexamethasone treatment. The results also demonstrated that escin had no significant effects on SI, TI, LC, PS, TNF- levels, and PR. The findings suggest that escin is a potent anti-inflammatory drug with long-lasting anti-inflammatory effects and without any immunosuppressive effec

نمونه ترجمه فارسی چکیده

اسین به طور گسترده برای درمان نارسایی مزمن وریدی، بواسیر و اِدم ناشی از آسیب ایسکمی مغزی، آسیب یا عمل جراحی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال، هیچ مطالعه‌ای تا کنون خواص ضد التهابی اسین را توسط تزریق داخل وریدی بررسی نکرده است و هنوز مشخص نیست که آیا اسین بر روی سیستم ایمنی تاثیر می‌گذارد یا خیر. این مطالعه خواص ضد التهابی وابسته به زمان اسین و تاثیر آن بر سیستم ایمنی بدن را بررسی می‌کند. اثر ضدالتهابی اسین در ادم پنجه پا ناشی از کاراژینان و نفوذپذیری مویرگی ناشی از استیک اسید در موش مشاهده شد. اثرات ایمونوفارماکولوژی اسین به وسیله شاخص طحال (SI)، شاخص تیموس (TI)، ظرفیت تکثیری اسپلنوسیت‌ها (PS)، تعداد لنفوسیت (LC)، سطوح سرمیTNF∝ و میزان فاگوسیتوز (PR) در موش ارزیابی شد. درمان با اسین اثر ضدالتهابی قابل توجهی را مشابه با آنچه که در درمان با دگزامتازون دیده می‌شود؛ نشان داد. با این حال، مدت پاسخ ضد التهابی در درمان با اسین نسبت به درمان با دگزامتازون طولانی‌تر بود. نتایج همچنین نشان دادند که اسین هیچ اثر قابل توجهی بر روی SI، TI، LC، PS، سطوحTNF∝ و PR ندارد. یافته‌ها نشان می‌دهند که اسین بدون اینکه سیستم ایمنی بدن را سرکوب کند؛ یک داروی ضدالتهابی بالقوه با اثرات ضدالتهابی طولانی‌مدت است.

سال انتشار 2009
ناشر Ncbi
مجله   گزارش های دارویی – Pharmacological Reports
کلمات کلیدی  اسین، دگزامتازون، التهاب، عملکرد ایمنی
 صفحات مقاله انگلیسی 8
صفحات ترجمه مقاله 14
مناسب برای رشته داروسازی و پزشکی
مناسب برای گرایش فارماکولوژی یا داروشناسی، ایمنی شناسی پزشکی
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته پزشکی (کلیک کنید)

 

دیدگاهتان را بنویسید