مقاله تاثیر استرس حاصل از NaCl بر متابولیسم H2O2 در برگ های برنج (2000 اشپرینگر)

عنوان فارسی مقاله تاثیر استرس حاصل از NaCl بر متابولیسم H2O2 در برگ های برنج
عنوان انگلیسی مقاله Effect of NaCl stress on H2O2 metabolism in rice leaves
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

نتایج و بحث

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

The effect of NaCl stress on H2O2 metabolism in detached rice leaves was studied. NaCl (200 mM) treatment did not cause the accumulation of H2O2 and resulted in no increase in lipid peroxidation and membrane leakage of leaf tissues. The activities of peroxidase, ascorbate peroxidase, superoxide dismutase, and glutathione reductase were observed to be greater in NaCl-stressed rice leaves than in control leaves. However, glycolate oxidase was lower in NaCl-treated rice leaves than in the control leaves. There was no difference in catalase activity between NaCl and control treatments. These results suggest that some antioxidant enzymes can be activated in response to oxidative stress induced by NaCl.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

تاثیر استرس حاصل از NaCl بر متابولیسم H2O2 در برگ‌های جدا شده برنج مورد مطالعه قرار گرفته است. تیمار(200 Mm) NaCl سبب تجمع H2O2 و افزایش در پراکسیداسیون لیپیدها و نشت غشائی بافت‌های برگ نشد. مشاهده شد که فعالیت های پراکسیداز، سوپراکسیداز دیسموتاز و گلوتاتیون ردوکتاز در برگ‌های برنجی که تحت استرس NaCl قرار گرفته بودند؛ نسبت به برگ‌های کنترل بیشتر بود. درحالی‌که گلیکولات اکسیداز در برگ‌های برنج تیمار شده با NaCl در مقایسه با برگ‌های کنترل پایین‌تر بود. تفاوتی بین فعالیت کاتالاز میان گروه تیمار شده و کنترل مشاهده نشد. این نتایج پیشنهاد می‌کند که برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان می‌توانند در پاسخ به استرس اکسیداتیوی که توسط NaCl القا شده فعال شوند.

سال انتشار 2000
ناشر اشپرینگر
مجله  تنظیم رشد گیاه – Plant Growth Regulation
کلمات کلیدی  آسکوربات پرواکسیداز، کاتالاز، گلوتاتیون ردوکتاز، گلی کولات اکسیداز، هیدروژن پراکسیداز، اریزا ستیوا، پراکسیداز، سوپراکسید دیسموتاز
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5
تعداد صفحات ترجمه مقاله 7
مناسب برای رشته زیست شناسی و کشاورزی
مناسب برای گرایش زراعت و اصلاح نباتات، فیزیولوژی گیاهان زراعتی، علوم گیاهی، علوم سلولی و مولکولی، میکروبیولوژی و بیوشیمی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته زیست شناسی

دیدگاهتان را بنویسید