مقاله بحث در مورد تسویه حساب ها به عنوان روش حسابداری برای مدیریت ادراکات (1988 وایلی)

عنوان فارسی مقاله بحث در مورد تسویه حساب ها به عنوان روش حسابداری برای مدیریت ادراکات
عنوان انگلیسی مقاله Discussion of Write-Offs as Accounting Procedures to Manage Perceptions
فهرست مطالب 2 خلاصه بحث کنفرانس و تجدیدنظرهای بعدی

2-1 سخنان شرکت کنندگان در کنفرانس

2-2 بازبینی برای بررسی نگرانی های شرکت کنندگان در کنفرانس

3 برخی از افکار در مورد مشوق های اقتصادی

3-1 هزینه دست کاری درآمدها

3-2 فرصت های جایگزین برای دست کاری درآمد

بخشی از متن مقاله انگلیسی The paper by Elliott and Shaw reports the results of a descriptive study of various characteristics and consequences of large write-offs (i.e., big baths). While the main focus is on the earnings and stock price performance of a sample of firms with large write-offs, data on the timing, magnitude, and form of disclosure for large write-offs are also provided. The authors motivate their paper by policy considerations, citing recent FASB and SEC interest in write-offs. The conference discussion focused on the heterogeneity of write-offs with regard to motives, economic circumstances, and degree of anticipation by investors and the resultant implications for design of the tests. Pursuant to this, participants offered several suggestions for other dimensions on which the sample could be described. Additionally, some participants made suggestions for motivating some of the tests in order to clarify what is learned from the empirical analysis. Conference participants’ comments and subsequent revisions to address those concerns are summarized in section 2. In my opinion, the primary concern underlying the conference discussion is the paper’s failure to identify and consider managers’ economic incentives in making decisions to affect income via large write-offs. In fact, the explicit consideration of economic incentives allows the researcher to structure empirical tests to address specific questions, thereby defining a unique direction to the analysis. I provide some comments on this issue in section 3, in the interest of suggesting areas for future research.
ترجمه بخشی از متن مقاله

مقاله ای که توسط الیوت و شاو نوشته شده، یافته های مربوط به مطالعه توصیفی ویژگی ها و پیامدهای مختلف تسویه حساب های بزرگ را گزارش می دهد (یعنی حساب شویی بزرگ). درحالی که تمرکز اصلی آن روی درآمدها و قیمت سهام شرکت های نمونه با تسویه حساب ها بزرگ، داده های زمان بندی، مقدار است، شکل افشاری تسویه حساب های بزرگ نیز ارائه شده است. این نویسندگان مقاله خود را با ملاحظات سیاسی و با استناد بر FASB اخیر و منافع SEC موجود در تسویه حساب ها تحریک می کنند. بحث کنفرانس بر ناهمگونی تسویه حساب ها با توجه به انگیزه ها، شرایط اقتصادی و درجه پیش بینی توسط سرمایه گذاران و پیامدهای حاصل برای طراحی آزمون ها تمرکز دارد. به موجب این، به شرکت کنندگان چند پیشنهاد برای سایر ابعادی ارائه شد که در آن این نمونه می تواند توصیف شود. علاوه بر این، برخی از شرکت کنندگان پیشنهاداتی را برای تحریک تعدادی از آزمون ها ارائه کردند، که این کار را به خاطر روشن کردن آنچه یاد گرفته شده از تحلیل تجربی انجام دادند. نظرات شرکت-کنندگان در کنفرانس و تجدیدنظرهای بعدی در مورد این نگرانی ها، در بخش 2 خلاصه شده است.

به نظر من، نگرانی اولیه و اساسی بحث کنفرانس، شکست مقاله در شناسایی و در نظر گرفتن مشوق های اقتصادی مدیران در تصمیم گیری برای تحت تأثیر قرار دادن درآمدها از طریق تسویه حساب های بزرگ است. در واقع، ملاحظات روشن مربوط به مشوق های اقتصادی به محققان اجازه می دهد تا آزمون های تجربی را برای رسیدگی سؤالات خاص، در نتیجه توصیف یک مسیر منحصربه فرد برای تحلیل ساختاربندی کنند. من نظراتی در مورد این موضوع در بخش 3 ارائه می کنم، تا حوزه هایی را برای پژوهش های آتی بیان کند.

سال انتشار 1988
ناشر وایلی
مجله  مجله تحقیقات حسابداری – Journal of Accounting Research
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8
تعداد صفحات ترجمه مقاله 8
مناسب برای رشته حسابداری
مناسب برای گرایش حسابرسی و حسابداری مالی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید