مقاله توسعه رجیستری تحقیقات بیماری های التهابی روده برگرفته از داده های مشاهداتی پرونده سلامت الکترونیک برای تعیین فنوتیپ بالینی جامع (2016 اشپرینگر)

عنوان فارسی مقاله توسعه رجیستری تحقیقات بیماری های التهابی روده برگرفته از داده های مشاهداتی پرونده سلامت الکترونیک برای تعیین فنوتیپ بالینی جامع
عنوان انگلیسی مقاله Development of an Inflammatory Bowel Disease Research Registry Derived from Observational Electronic Health Record Data for Comprehensive Clinical Phenotyping
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

مواد روش ها

تنظیمات رجیستری

ثبت رجیستری

طراحی رجیستری و شاخص ها

تضمین کیفیت

تیم رجیستری

ملاحظات اخلاقی

نتایج

بحث

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Background Inflammatory bowel disease (IBD) is a heterogeneous collection of chronic inflammatory disorders of the digestive tract. Clinical, genetic, and pathological heterogeneity makes it increasingly difficult to translate efficacy studies into real-world practice. Our objective was to develop a comprehensive natural history registry derived from multi-year observational data to facilitate effectiveness and clinical phenotypic research in IBD. Methods A longitudinal, consented registry with prospectively collected data was developed at UPMC. All adult IBD patients receiving care at the tertiary care center of UPMC are eligible for enrollment. Detailed data in the electronic health record are accessible for registry research purposes. Data are exported directly from the electronic health record and temporally organized for research. Results To date, there are over 2565 patients participating in the IBD research registry. All patients have demographic data, clinical disease characteristics, and disease course data including healthcare utilization, laboratory values, health-related questionnaires quantifying disease activity and quality of life, and analytical information on treatment, temporally organized for 6 years (2009–2015). The data have resulted in a detailed definition of clinical phenotypes suitable for association studies with parameters of disease outcomes and treatment response. We have established the infrastructure required to examine the effectiveness of treatment and disease course in the real-world setting of IBD. Conclusions The IBD research registry offers a unique opportunity to investigate clinical research questions regarding the natural course of the disease, phenotype association studies, effectiveness of treatment, and quality of care research.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

پیش زمینه: بیماری التهاب روده(IBD) یک مجموعه ناهمگون از اختلالات التهابی مزمن دستگاه گوارشی می باشد. ناهمگونی بالینی، ژنتیکی و پاتولوژیکی، کاربردی سازی مطالعات کارایی و اثر بخشی را به شدت سخت می کند. هدف ما، توسعه یک رجیستری تاریخ طبیعی جامعه بر گرفته از داده های مشاهداتی چند ساله برای تسهیل اثر بخشی و تحقیقات فنوتیپی بالینی در IBD می باشد.

روش ها: یک رحیستری طولی مجاز با داده های جمع اوری شده گذشته نگرانه در UPMC توسعه یافت. همه بیماران IBD دریافت کننده درمان و مراقبت، در مرکز مراقبت سطح سوم UPMC مجاز ه ثبت نام بودند. داده های دقیق در پرونده سلامت الکترونیک برای اهداف تحقیقات رجیستری قابل دسترس می باشند. داده ها مستقیما از پرونده سلامت الکترونیک استخراج شده و به طور موقت برای تحقیقات سازمان دهی می شوند.

نتایج: تا کنون، بیش از 2565 بیمار در رجیستری تحقیاقت IBD شرکت کردند. همه بیماران دارای داده های جمعیت شناختی، ویژگی های بیماری بالینی و داده های روند بیماری از جمله استفاده از مراقبت های درمانی، مقادیر ازمایشگاهی، پرسش نامه های مرتبط با سلامت که فعالیت بیماری و کیفیت حیات را می سنجند، و اطلاعات تحلیلی در زمینه درمان، به طور موقت به مدت 6 سال سازمان دهی شدند(2009-2015). داده ها منجر به تعریف دقیق الگو های بالینی مناسب برای مطالعات همبستگی با پارامتر های برایند بیماری و پاسخ درمان شد. ما زیر ساخت های مورد نیاز برا برای بررسی اثر بخشی درمان و روند بیماری در شرایط واقعی IBD ایجاد کردیم.

نتیجه گیری: رجیستری تحقیقات IBDف یک فرصت منحصر به فرد را برای بررسی سوالات تحقیق بالینی در خصوص روند طبیعی بیماری، مطالعات همبستگی فنوتیپ، اثر بخشی درمان و کیفیت تحقیقات درمانی در اختیار می گذارد.

سال انتشار 2016
ناشر اشپرینگر
مجله  علوم و بیماری های گوارشی – Digestive Diseases and Sciences
کلمات کلیدی  بیماری التهاب روده، تعیین فنوتیپ، تاریخ طبیعی، رجیستری
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10
تعداد صفحات ترجمه مقاله 18
مناسب برای رشته پزشکی
مناسب برای گرایش انفورماتیک پزشکی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید