مقاله توسعه مقیاس جهت گیری سبک یادگیری (2013 سیج)

عنوان فارسی مقاله توسعه مقیاس جهت گیری سبک یادگیری
عنوان انگلیسی مقاله Development of a Learning Style Orientation Measure
فهرست مطالب LSI: مرور کلی و ارزیابی

نتیجه‌گیری

مطالعه 1

توسعه سوال

روش

مشارکت‌کنندگان و رویکرد

کاهش سوالات و پایایی ثبات درونی

روایی محتوا

روایی همگرایی و افتراقی

مطالعه 2

روش

مشارکت‌کنندگان و رویکرد

نتایج

وصف‌کننده‌ها و همبستگی‌ها

تحلیل عاملی اکتشافی سوالات روش ارزیابی و آموزشی

تحلیل عاملی تاییدی

بحث

یادداشت

بخشی از متن مقاله انگلیسی Trainees differ in their preferences for learning strategies, and these differences can moderate the effectiveness of training programs. Unfortunately, previous attempts to develop learning style preference measures have not yielded reliable measures. The authors conducted two studies as part of an effort to develop and provide an initial validation of a learning style orientation measure. Factor analyses revealed five distinct and reliable learning style orientations. Scores on these factors were related to personality and instructional methods preferences. Findings provided preliminary support of the convergent and discriminant validity of the measure.
ترجمه بخشی از متن مقاله

اولویت‌های کارآموزان برای راهبردهای یادگیری متفاوت است و این تفاوت‌ها می‌توانند کارآیی برنامه‌های آموزشی را تعدیل کنند. متاسفانه، تلاش‌های قبلی برای توسعه مقیاس‌های اولویت سبک یادگیری منجر به مقیاس‌های معتبر (پایا) نشده است. مولفان دو مطالعه را به عنوان بخشی از تلاش برای توسعه و ارایه اعتبارسنجی اولیه مقیاس‌ جهت‌گیری سبک یادگیری انجام دادند. تحلیل‌های عاملی پنج جهت‌گیری سبک یادگیری متمایز و معتبر را آشکار کردند. امتیازها در این عوامل به اولویت‌های روش‌های آموزشی و شخصیت مرتبط بودند. یافته‌ها تایید اولیه در مورد روایی همگرا و افتراقی را ارایه دادند.

سال انتشار 2013
ناشر سیج
مجله  روش های تحقیق سازمانی – Organizational Research Methods
کلمات کلیدی  سبک ها، یادگیری، آموزش، اندازه گیری
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22
تعداد صفحات ترجمه مقاله 25
مناسب برای رشته علوم تربیتی
مناسب برای گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته علوم تربیتی

دیدگاهتان را بنویسید