مقاله طراحی و تحلیل ماشین ورنیر آهنربای دائم خطی با افزایش چگالی نیرو (2016 آی تریپل ای)

عنوان فارسی مقاله طراحی و تحلیل ماشین ورنیر آهنربای دائم خطی با افزایش چگالی نیرو
عنوان انگلیسی مقاله Design and Analysis of a Linear PermanentMagnet Vernier Machine With Improved Force Density
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. توپولوژی واصل عملیاتی

A. توپولوژی

B . اصل عملیاتی

3. طراحی ماشین

4. ارزیابی عملکرد

A. توزیع میدان منبع باز

B. پیوند شار، EMF معکوس و اندوکتانس

C. نیروی بازدارنده و نیروی پیشران

5. تصدیق و ارزیابی آزمایشی

6. نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

This paper proposes a novel linear permanentmagnet (PM) vernier machine, which offers high force density, high efficiency, simple structure, and low cost. The novelty of the proposed machine is substantiated by integrating appropriate magnetization directions of PMs in the armature core. First, the structure and the operation principle of the proposed machine are descried. The machine is subsequently designed for a given set of specifications and its electromagnetic performances are analyzed by time-stepped transient finite-element method. An analytical equation is derived for evaluation of the thrust force ripple. Finally, experiments on a prototype of the proposed machine are carried out for validation.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

این مقاله ماشین جدیدی به نام ماشین ورنیر آهنربای دائم خطی (PM) پیشنهاد می کند که چگالی نیروی بالا، کارایی بالا، ساختار ساده و هزینه های کم عرضه می نماید. تازگی و جدید بودن ماشین پیشنهادی با یکپارچه سازی جهات مغناطیسی شدن مناسب PM ها در هسته آرمیچر اثبات می شود. اولاً، ساختار و اصل عملیاتی ماشین پیشنهادی شرح داده می شود. سپس ماشین برای مجموعه داده شده ای از خصوصیات طراحی و عملکردهای الکترومغناطیسی اش با روش عناصر محدود گذرای گام زمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. یک معادله تحلیلی برای ارزیابی ریپل نیروی پیشران (رانش) محوری بدست می آید. بالاخره، به منظور ارزیابی و اعتبارگذاری، آزمایشاتی روی نمونه اولیه ماشین پیشنهادی انجام می شود.

سال انتشار 2016
ناشر آی تریپل ای
مجله  یافته ها در حوزه الکترونیک صنعتی – TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS
کلمات کلیدی  تحلیل الکترومغناطیسی، نیروهای الکترومغناطیسی، تحلیل المان محدود، تحلیل هارمونیک، اندوکتانس، نشت شار مغناطیسی، ماشین آهنربای دائم (PM)
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11
تعداد صفحات ترجمه مقاله 27
مناسب برای رشته مهندسی برق
مناسب برای گرایش سیستم های قدرت، مهندسی الکترونیک، الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی برق

دیدگاهتان را بنویسید