مقاله استنتاج معادله رینولدز غشای محصور تقارن مرکزی زبر روانکاری شده (2017 Cambridge)

 

 

عنوان فارسی مقاله استنتاج معادله رینولدز غشای محصور تقارن مرکزی زبر روانکاری شده با سیال مغناطیسی غیر نیوتنی و کاربرد آن
عنوان انگلیسی مقاله Derivation Of Non-Newtonian Magnetic Fluid Lubricated Rough Centrosymmetric Squeeze Film Reynolds Equation And Its Application
فهرست مطالب چکیده

1- مقدمه

2- استنتاج معادله روانکاری

3- کاربرد در غشای محصور دایره‌ای

4- نتایج و بحث

5- جمع‌بندی

نمونه مقاله انگلیسی ABSTRACT

Based upon the Shliomis ferromagnetic fluid model and the Stokes microcontinuum theory incorporating with the Christensen stochastic model, a modified Reynolds equation of centrosymmetric squeeze films has been derived in this paper. The Reynolds equation includes the combined effects of non-Newtonian rheology, magnetic fluids with applied magnetic fields, rotational inertia forces, and surface roughness. To guide the use of the derived equation, the squeeze film of rotational rough-surface circular disks lubricated with non-Newtonian magnetic fluids is illustrated. According to the results obtained, the effects of rotation inertia decrease the load capacity and the squeeze film time of smooth circular disks. By the use of non-Newtonian magnetic fluids with applied magnetic fields, the rotational circular disks predict better squeeze film performances. When the influences of circumferential roughness patterns are considered, the non-Newtonian magnetic-fluid lubricated rotational rough disks with applied magnetic fields provide further higher values of the load capacity and the squeeze film time as compared to those of the smooth case.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

بر اساس مدل سیال فرومغناطیسی شلیومیز و تئوری ریزپیوسته استوکس همراه با مدل کاتوره‌ای کریستنسن، معادله اصلاح شده رینولدز برای غشاهای محصور با تقارن مرکزی در این مقاله استخراج شده است. معادله رینولدز شامل اثرات ترکیبی روانه‌شناسی غیر نیوتنی، سیالات مغناطیسی تحت اعمال میدان‌های مغناطیسی، نیروهای اینرسی چرخشی، و زبری سطح می‌باشد. به منظور نشان دادن نحوه استفاده از معادله به دست آمده، غشای محصور بین دیسک‌های دایروی چرخان با سطح زبر روانکاری شده با سیالات مغناطیسی غیر نیوتنی نمایش داده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، اثرات اینرسی دوران ظرفیت بار و زمان غشای محصور دیسک‌های دایروی صاف را کاهش می‌دهد. با استفاده از سیالات مغناطیسی غیر نیوتنی تحت اثر میدان‌های مغناطیسی، دیسک‌های دوار دایره‌ای عملکرد غشای محصور بهتری را از خود نشان می‌دهند. هنگامی که اثرات الگوهای زبری سطح در نظر گرفته شوند، دیسک‌های زبر دوار روانکاری شده با سیال مغناطیسی غیر نیوتنی تحت اثر میدان‌های مغناطیسی مقادیر به مراتب بالاتری از ظرفیت بار و زمان غشای محصور نسبت به مقادیر متناظر در حالت صاف را نتیجه خواهند داد.

سال انتشار 2017
ناشر Cambridge
مجله  مجله مکانیک – Journal of Mechanics
کلمات کلیدی  سیالات مغناطیسی، روانه‌شناسی غیر نیوتنی، اینرسی چرخشی، زبری سطح
 صفحات مقاله انگلیسی 7
صفحات ترجمه مقاله 11
مناسب برای رشته مهندسی مکانیک
مناسب برای گرایش مکانیک سیالات
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی مکانیک (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید