مقاله شناسایی بهره وری و عملکرد(2005 امرالد)

عنوان فارسی مقاله شناسایی بهره وری و عملکرد
عنوان انگلیسی مقاله Demystifying productivity and performance
فهرست مطالب چکیده

پیشگفتار

بهره‌وری- اصطلاح چند بعدی

پیامدها

سودآوری

عملکرد

کارایی و اثربخشی

مدل سه گانه P

نتیجه‌گیری‌ها

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Purpose – Examines the ways in which the concepts of “productivity” and “performance” are dealt with in the literature, demonstrating that terms used within these fields are often vaguely defined and poorly understood. Design/methodology/approach – Reviews related performance literature from the past 30 years (of both an academic and a practical nature). Findings – Clarifies the meaning of five terms (productivity, performance, profitability, efficiency, effectiveness) and shows how they are inter-related. Research limitations/implications – The creation of a common grammar is not an easy task; one must therefore still accept the fact that people will continue to interpret the terms described in this paper in slightly various ways. Practical implications – Measurement and improvement regimes are often built without a clear understanding of what is being measured or improved. This can be regarded as simply a pragmatic approach to improvement, or a missed opportunity to fully understand and then optimise important factors relating to competitiveness and success. Originality/value – The paper creates a terminology that reduces the existing confusion within the field. Certainly, within academia and industry, a shared vocabulary and grammar are helpful in ensuring rigorous and robust development of shared understanding.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

هدف – این مقاله، روش‌های بررسی «بهره‌وری» و «عملکرد» در تحقیقات را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد و نشان می‌دهد که اصطلاحات مورد استفاده در این زمینه‌ها اغلب به صورت مبهم تعریف و به طور ضعیف درک شده‌اند.

طرح/روش‌شناسی/رویکرد – تحقیقات مربوط به عملکرد از 30 سال گذشته را مورد بررسی قرار می‌دهد (از نظر علمی و کاربردی).

یافته‌ها – معنی پنج اصطلاح (بهره‌وری، عملکرد، سودآوری، کارایی، اثربخشی) را مشخص می‌کند و نحوه ارتباط آن‌ها را نشان می‌دهد.

محدودیت‌ها/پیامدهای تحقیق – ایجاد دستورالعمل مشترک، کار ساده‌ای نیست؛ بنابراین باید این حقیقت را پذیرفت که افراد به شیوه‌های مختلفی به تفسیر اصطلاحات توصیف شده در این مقاله ادامه خواهند داد.

پیامدهای عملی – شیوه‌های اندازه‌گیری و بهبود اغلب بدون درک روشنی از موضوع تحت سنجش و بهبود ساخته می‌شوند. این را می‌توان به سادگی به عنوان رویکردی عملی برای بهبود یا فرصتی از دست رفته برای درک کامل و سپس بهینه‌سازی عوامل مهم مربوط به شایستگی و موفقیت در نظر گرفت.

اصلیت/ارزش – این مقاله، اصطلاحاتی را به کار می‌برد که سردرگمی موجود در حوزه مورد بررسی را کاهش می‌دهد. قطعا، در دانشگاه‌ها و صنعت، اصطلاحات و دستورالعمل مشترک، در تضمین پیشرفت دقیق و نیرومند درک مشترک، مفید هستند.

سال انتشار 2005 
ناشر امرالد
مجله  مجله بین المللی بهره وری و مدیریت عملکرد – International Journal of Productivity and Performance Management
کلمات کلیدی   مدیریت عملکرد، سود، کارایی فرایند، ارزیابی عملکرد، معناشناسی
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16
تعداد صفحات ترجمه مقاله 17
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش مدیریت عملکرد، مدیریت کیفیت و بهره وری و مدیریت صنعتی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید