مقاله کاهش نقص شناختی بعد از درمان بیماری آلزایمر (2015 Scirp)

 

 

عنوان فارسی مقاله کاهش جنون و نقص شناختی بعداز درمان بیماری آلزایمر با روش ترانس کاتتر لیزر
عنوان انگلیسی مقاله Dementia and Cognitive Impairment Reduction after Laser Transcatheter Treatment of Alzheimer’s Disease
فهرست مطالب چکیده

1- مقدمه

2- مواد و روش ها

2.1. طرح بررسی (آزمایش) بیماران

2.2- نتایج بررسی بیماران

2.3- انتخاب بیمار

2.3.1- گروه تست

روش درمان ترانس کاتتر.

2.3.2. گروه کنترل

3- نتایج

3.1. گروه تست

3.1.1. نتایج فوری

3.1.2. دوره اولیه بعداز درمان (1-6 ماهه)

گروه TDR-0

گروه TDR-1

گروه TDR-2

گروه TDR-3

3.1.3. دوره ی طولانی بعداز درمان (1-7 سال)

گروه TDR-2

گروه TDR-1

گروه TDR-2

گروه TDR-3

3.2. گروه کنترل

3.2.1. مراحل اولیه ی بعداز درمان (1-6 ماهه)

3.2.2. دوره دورتر بعداز درمان (1-7 ساله)

4- بحث

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

Reduced cerebral perfusion and microcirculation are found among AD causes, which should be considered in the development of new treatments for the disease. 165 patients with AD were examined. The examination plan included clinical assessment of dementia severity (CDR), cognitive function assessment (MMSE), laboratory examination, cerebral scintigraphy (SG), rheoencephalography (REG), cerebral CT and MRI, morphometric AD stages assessment (TDR) and cerebral multi-gated angiography (MUGA). 89 patients aged 34 – 79 (average age 67) were selected for the treatment: 31 (34.83%) male, 58 (65.17%) female patients. According to their AD stage, the patients were divided into: TDR-0 (preclinical stage)—10 (11.24%) patients, TDR-1 (early stage with mild dementia, mild cognitive impairment)—28 (31.46%) patients, TDR-2 (medium stage with moderate dementia, cognitive impairment sufficiently persistent)—34 (38.20%) patients, TDR-3 (late stage with sufficiently severe dementia and cognitive impairment)—17 (19.10%) patients. Test Group—46 (51.68%) patients—had transcatheter treatment with low-energy lasers. Control Group—43 (48.31%)—had conservative treatment with Memantin and Rivastigmine.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

مشخص شده است که کاهش پرفیوژن مغزی و گردش خون میکرو از دلایل AD می باشند، که باید در توسعه-ی درمان های جدید برای این بیماری مدنظر قرار بگیرند. 165 بیمار مبتلا به AD مورد بررسی قرار گرفته اند. طرح بررسی شامل ارزیابی بالینی شدت جنون (CDR)، ارزیابی عملکرد شناختی (MMSE)، بررسی آزمایشگاهی، اسکن مغزی (SG)، رئوانسفالوگرافی (REG)، CT مغزی و MRI، ارزیابی مراحل مورفومتریک AD (TDR)، و آنژیوگرافی چند مدخلی (MUGA) بود، 89 بیمار در سنین 34-79 (میانگین سنی 67) برای درمان انتخاب شدند: 31 بیمار مرد (34.83%) و 58 (65.17%) بیمار زن بودند. مطابق با مرحله ی AD آن ها، بیماران به گروه هایی تقسیم شدند: TDR-0 (مرحله پیش بالینی) – 10 بیمار (11.24%)، TDR-1 (مرحله اول با جنون متوسط و نقص شناختی متوسط) – 28 بیمار (31.46%)، TDR-2 (مرحله ی میانی با جنون متوسط، دوام کافی نقص شناختی) – 34 بیمار (38.20%)، TDR – 3 (مرحله ی انتهایی با جنون و نقص شناختی شدید) – 17 بیمار (19.10%). گروه تست – 46 بیمار (51.68%) – که درمان ترانس کاتتر با لیزرهای با انرژی پایین داشتند. گروه کنترل – 43 نفر (48.31%) – که درمان محافظه کارانه با ممانتین و ریواستیگمین داشتند.

توجه؛ (همانطور که در نمونه ترجمه مشاهده مینمایید، این ترجمه توسط مترجم مجرب با رشته مرتبط به صورت کاملا تخصصی انجام شده و ادامه مقاله نیز به همین صورت با کیفیت عالی در فرمت ورد و pdf آماده خریداری و دانلود میباشد.)

سال انتشار 2015
ناشر Scirp
مجله   مجله جهانی علوم اعصاب – World Journal of Neuroscience
کلمات کلیدی  بیماری آلزایمر، جنون، اختلال عملکرد عروقی، آنژیوپاتی گردش معیوب نوع آلزایمر، DAAT، آتروفی لوب-های شقیقه ای، رگ زایی مجدد با لیزر
 صفحات مقاله انگلیسی 15
صفحات ترجمه مقاله 20
مناسب برای رشته پزشکی
مناسب برای گرایش روانپزشکی و مغز و اعصاب
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته پزشکی (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید