مقاله مولکول های زیست فعال سیانوباکتر (2008 NRCresearchpress)

 

 

عنوان فارسی مقاله مولکول های زیست فعال سیانوباکتر – یک مرور کلی از خواص سمی آن ها
عنوان انگلیسی مقاله Cyanobacterial bioactive molecules–an overview of their toxic properties
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

عوامل موثر بر سمیت

فاز رشد

عوامل تغذیه ای

عوامل محیطی

انواع سیانوتوکسین ها

بیوتوکسین ها

پپتیدهای حلقوی سمی برای کبد

میکروسیستین ها

نودولارین ها

سموم آلکالوئید

آناتوکسین ها

ساکسیتوکسین ها

سیلیندروسپرموپسین

سموم LPS (اندوتوکسین)

سیتوتوکسین ها

روش های تشخیص سیانوتوکسین ها

آزمون های سمیت و زیست سنجی

زیست سنجی موش

زیست سنجی جایگزین

سنجش بیوشیمیایی

تشخیص ایمونولوژیک

روش های تحلیلی

تشخیص مولکولی

اساس ژنتیکی تولید سم

پیامدهای اکولوژیکی متابولیت های ثانویه سیانوباکتریایی

آللوکمیکال ها

ترکیبات فعال زیستی

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

Allelopathic interactions involving cyanobacteria are being increasingly explored for the pharmaceutical and environmental significance of the bioactive molecules. Among the toxic compounds produced by cyanobacteria, the biosynthetic pathways, regulatory mechanisms, and genes involved are well understood, in relation to biotoxins, whereas the cytotoxins are less investigated. A range of laboratory methods have been developed to detect and identify biotoxins in water as well as the causal organisms; these methods vary greatly in their degree of sophistication and the information they provide. Direct molecular probes are also available to detect and (or) differentiate toxic and nontoxic species from environmental samples. This review collates the information available on the diverse types of toxic bioactive molecules produced by cyanobacteria and provides pointers for effective exploitation of these biologically and industrially significant prokaryotes.

نمونه ترجمه فارسی

چکیده

برهمکنش های آللوپاتی در سیانوباکترها به دلیل اهمیت دارویی و محیطی مولکول های زیست فعال، به طور فزاینده ای مورد بررسی قرار گرفته است. در میان ترکیبات سمی تولید شده توسط سیانوباکترها، مسیرهای بیوسنتز، مکانیسم های و ژن های تنظیمی درگیر مرتبط با بیوتوکسین ها به خوبی درک شده اند، در حالی که در سیتوتوکسین ها کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. طیف وسیعی از روش های آزمایشگاهی برای تشخیص و شناسایی بیوتوکسین ها در آب و همچنین موجودات گسترش یافته است؛ این روش ها از نظر پیچیدگی و اطلاعات ارائه داده تا حد زیاد متفاوت هستند. پروب های مستقیم مولکولی نیز برای تشخیص و (یا) تفکیک گونه های سمی و غیر سمی از نمونه های محیطی در دسترس هستند. در این بررسی، اطلاعات موجود درباره ی انواع مختلف مولکولهای بیواکتیو سمی تولید شده توسط سیانو باکترها جمع آوری شده و به استفاده موثر از این پروکاریوت های مهم زیستی و صنعتی اشاراتی شده است.

سال انتشار 2008
ناشر NRCresearchpress
مجله  مجله کانادایی میکروبیولوژی – Canadian Journal of Microbiology
کلمات کلیدی  سیانو باکتری ها، مولکول های زیست فعال، سیانوتوکسین ها، NRP (پپتید غیر ریبوزومی)، عامل کنترل زیستی
 صفحات مقاله انگلیسی 17
صفحات ترجمه مقاله 27
مناسب برای رشته زیست شناسی
مناسب برای گرایش میکروبیولوژی، علوم سلولی و مولکولی و بیوانفورماتیک
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته زیست شناسی (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید