مقاله روندهای کنونی در نگه دارنده های طبیعی برای محصولات سوسیسی تازه (2015 الزویر)

عنوان فارسی مقاله روندهای کنونی در نگه دارنده های طبیعی برای محصولات سوسیسی تازه
عنوان انگلیسی مقاله Current trends in natural preservatives for fresh sausage products
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

گروه بندی محصولات خانواده سوسیس ها

سوسیس های تازه

فاکتورهایی که کیفیت سوسیس های تازه را تحت تاثیر قرار می دهند

ترکیب میکروبی

رادیکال های آزاد

مهار شیمیایی سوسیس های تازه

ضدمیکروب ها

آنتی اکسیدان ها

موادی که باعث جلوگیری از تغییر رنگ به قهوه ای می شوند (ضد قهوه ای)

نگه دارنده های ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی برای سوسیس های تازه

ترکیبات مشتق از میکروب ها

باکتریوسین ها

اسیدهای ارگانیک

ترکیبات مشتق از گیاهان

ترکیبات مشتق از حیوانات

کیتوزان

لاکتوفرین

لیزوزیم

سایر نگه دارنده های طبیعی احتمالی

نتایج

بخشی از متن مقاله انگلیسی Natural preservatives from bacteria, plants and animals currently in use in fresh sausage manufacture were investigated. Bacteriocins and organic acids from bacterial origins showed good antimicrobial activities against pathogens. Plant-derived antimicrobials could increase the shelf-life of fresh sausages and in some cases also decrease lipid oxidation and decrease colour loss. Chitosan was the only animal-derived antimicrobial investigated and also increased shelf life of fresh sausages. It was evident that the natural antimicrobials would perform even better in combination with other natural antimicrobials, or lowered levels of synthetic antimicrobials or other hurdles such as specific packaging material.
ترجمه بخشی از متن مقاله

نگه دارنده های طبیعی مشتق از باکتری ها، گیاهان و حیوانات اخیرا در کارخانجات خانواده ی سوسیس های تازه مورد بررسی قرار گرفته اند. سموم باکتریایی و اسیدهای طبیعی به دست آمده از منشاهای باکتریایی، فعالیت-های ضدباکتریایی خوبی را در مقابل پاتوژن ها نشان می دهند. ضد باکتر های به دست آمده از گیاهان می توانند زندگی فلاتی سوسیس های تازه  را افزایش دهند و در برخی موارد می توانند موجب کاهش اکسیداسیون لیپید و کاهش از دست رفتن رنگ شوند. کیتوزان تنها ضد میکروب به دست آمده از حیوانات می باشد که مورد بررسی قرار گرفته است و موجب افزایش زندگی فلاتی سوسیس های تازه می شود. مشخص است که ضدباکتری های طبیعی می توانند در ترکیب با سایر ضد باکتری های طبیعی یا سطوح پایین تری از ضد میکروب های سنتتیک یا سایر موانع دیگر مانند مواد بسته بندی خاص، بهتر عمل کنند.

سال انتشار 2015
ناشر الزویر
مجله  روند علوم و تکنولوژی مواد غذایی – Trends in Food Science & Technology
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12
تعداد صفحات ترجمه مقاله 21
مناسب برای رشته صنایع غذایی و بیوتکنولوژی
مناسب برای گرایش بیوتکنولوژی میکروبی، علوم مواد غذایی و فناوری مواد غذایی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته صنایع غذایی

دیدگاهتان را بنویسید