مقاله ژنومیکس کروکوس ساتیووس L. و کاربردهای مختلف بارکد DNA (سال 2013 اسپرینگر)

 

 

عنوان فارسی مقاله ژنومیکس کروکوس ساتیووس L. و کاربردهای مختلف بارکد DNA
عنوان انگلیسی مقاله Crocus sativus L. genomics and different DNA barcode applications
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

مواد گیاهی

استخراج DNA

تکثیر DNA و الکتروفورز ژل

توالی یابی و آنالیز داده ها

نتایج و بحث

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

Crocus sativus L. is a sterile species (3n) whose origin has not been yet clarified. A lot of morphological studies supported the theory that it would have been originated from the evolution, or the hybridization, of other Crocus exemplars, especially C. thomasii, C. hadriaticus and C. cartwrightianus. Crocus sativus stigmas are saffron raw source but, because of their high economic value, sometimes this spice is adulterated. By the application of the DNA barcode technique, we analyzed different Crocus species genomes and we partially clarified some aspects of the phylogeny of this genus: in particular, C. sativus possible genetic derivation was elucidated. Our results also showed that different C. sativus species might have evolved by independent events, probably due to several geographical pressures. We demonstrated that barcoding method, usually adopted for interspecific taxonomic identification, could be also applied to intraspecific and population studies. Finally, we proposed this molecular approach as scientific tool able to discriminate and certificate saffron authenticity.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

کروکوس ساتیووس یک گونه ی عقیم (نازا) (3n) می باشد که منشا آن هنوز مشخص نشده است. مقدار زیادی از مطالعات مورفولوژیک از این تئوری حمایت کرده اند که آن از تکامل یا هیبریداسیون سایر نمونه های کروکوس به ویژه C. thomassii, C. hadriaticus و C. cartwrighhtianus منشا گرفته است. کلاله های کروکوس ساتیووس منبع خام زعفران هستند اما از آنجایی که آ ن ها ارزش اقتصادی بالایی دارند، گاهی اوقات این گونه، جعل می شود. با کاربرد تکنیک بارکد DNA، ما ژنومیکس گونه های مختلف کروکوس را آنالیز کردیم و به ویژه برخی گونه های فیلوژنی این جنس را به صورت جزئی روشن کردیم. مشتقات ژنتیکی احتمالی کروکوس ساتیووس شفاف سازی شد. نتایج ما نیز نشان می دهد که گونه های مختلف کروکوس ساتیووس ممکن است توسط وقایع مستقلی نمو پیدا کرده باشند، که احتمالا به دلیل فشار ژئوگرافیکی می باشد. ما اثبات کرده ایم که روش بارکد دهی، که معمولا برای شناسایی تاکسونومیک گونه های واقع در درون دسته اتخاذ می-شود، می تواند برای مطالعات جمعیت و برون دسته ای نیز به کار رود. در نهایت، ما پیشنهاد کردیم که این روش مولکولی یک ابزار علمی است که قادر است اعتبار (صحت) زعفران را مشخص و تایید کند.

توجه؛ (همانطور که در نمونه ترجمه مشاهده مینمایید، این ترجمه توسط مترجم مجرب با رشته مرتبط به صورت کاملا تخصصی انجام شده و ادامه مقاله نیز به همین صورت با کیفیت عالی در فرمت ورد و pdf آماده خریداری و دانلود میباشد.)

سال انتشار 2013
ناشر اسپرینگر
مجله  سیستماتیک و تکامل گیاهی – Plant Systematics and Evolution
کلمات کلیدی  جعل، کروکوس ساتیووس L. بارکد DNAیی، فیلوژنی، زعفران
 صفحات مقاله انگلیسی 5
صفحات ترجمه مقاله 9
مناسب برای رشته زیست شناسی
مناسب برای گرایش علوم گیاهی، علوم سلولی و مولکولی و ژنتیک
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته زیست شناسی (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید