مقاله CRFID: یک سیستم RFID با یک دادگان ابری به عنوان سرور back-end (سال 2014 الزویر)

عنوان فارسی مقاله CRFID: یک سیستم RFID با یک دادگان ابری به عنوان سرور back-end
عنوان انگلیسی مقاله CRFID: An RFID system with a cloud database as a back-end server
فهرست مطالب نکاتِ برجسته

چکیده

۱ـ مقدمه

۲ـ کار مرتبط

۳ـ پروتکلِ پیشنهادی

۳.۱ـ آغازش

۳.۲ـ خوانش

۴ـ امنیت

۴.۱ـ اصالت

۴.۲ـ حریم

۵ـ بحث

۵.۱ـ تنظیمِ پارامتر

۵.۲ـ مطالعه‌ی موردی

۵.۳ـ مقیاس‌پذیری

۶ـ نتیجه‌گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Radio-frequency identification (RFID) systems can benefit from cloud databases since information on thousands of tags is queried at the same time. If all RFID readers in a system query a cloud database, data consistency can easily be maintained by cloud computing. Privacy-preserving authentication (PPA) has been proposed to protect RFID security. The time complexity for searching a cloud database in an RFID system is O(N), which is obviously inefficient. Fortunately, PPA uses tree structures to manage tags, which can reduce the complexity from a linear search to a logarithmic search. Hence, tree-based PPA provides RFID scalability. However, in tree-based mechanisms, compromise of a tag may cause other tags in the system to be vulnerable to tracking attacks. Here we propose a secure and efficient privacy-preserving RFID authentication protocol that uses a cloud database as an RFID server. The proposed protocol not only withstands desynchronizing and tracking attacks, but also provides scalability with O(log N) search complexity.Radio-frequency identification (RFID) systems can benefit from cloud databases since information on thousands of tags is queried at the same time. If all RFID readers in a system query a cloud database, data consistency can easily be maintained by cloud computing. Privacy-preserving authentication (PPA) has been proposed to protect RFID security. The time complexity for searching a cloud database in an RFID system is O(N), which is obviously inefficient. Fortunately, PPA uses tree structures to manage tags, which can reduce the complexity from a linear search to a logarithmic search. Hence, tree-based PPA provides RFID scalability. However, in tree-based mechanisms, compromise of a tag may cause other tags in the system to be vulnerable to tracking attacks. Here we propose a secure and efficient privacy-preserving RFID authentication protocol that uses a cloud database as an RFID server. The proposed protocol not only withstands desynchronizing and tracking attacks, but also provides scalability with O(log N) search complexity.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

سیستم‌های شناساییِ فرکانس رادیویی (RFID) می‌توانند از دادگان‌های ابری سود ببرند، زیرا اطلاعاتِ موجود روی هزاران تگ در یک زمان در معرضِ پرسمان قرار می‌گیرد. اگر همه‌ی خواننده‌های RFID در یک سیستم، یک دادگانِ ابری را پرسمان کنند، به‌سادگی می‌توان با رایانشِ ابری ، سازگاریِ داده‌ها را حفظ کرد. اصالت‌سنجیِ حافظِ حریم (PPA) برای محافظت از امنیتِ RFID پیشنهاد شده است. پیچیدگیِ زمانی برای جستجوی یک دادگانِ ابری در یک سیستمِ RFID برابر است با که به‌وضوح ناکارآمد است. خوشبختانه، PPA از ساختارهای درختی برای مدیریتِ تگ‌ها استفاده می‌کند، که می‌توان پیچیدگی را از یک جستجوی خطی به یک جستجوی لگاریتمی کاهش دهد. بدین ترتیب، PPA مبتنی بر درخت، مقیاس‌پذیریِ RFID را تامین می‌کند. با این حال، در سازوکارهای مبتنی بر درخت، به خطرِ افتادنِ یک تگ می‌تواند سببِ این شود که سایرِ تگ‌های موجود در سیستم به حملاتِ ردگیری آسیب‌پذیر شوند. ما در این‌جا یک پروتکلِ امن و کارآمدِ حافظِ حریم را برای اصالت‌سنجیِ RFID پیشنهاد می‌دهیم که از یک دادگانِ ابری به عنوانِ یک سرورِ RFID استفاده می‌کند. پروتکلِ پیشنهادی نه تنها در برابرِ حملاتِ واهمگام‌سازی و ردگیری مقاومت می‌کند، بلکه مقیاس‌پذیری را با پیچیدگیِ جستجوی به‌دست می‌دهد.

سال انتشار 2014
ناشر الزویر
مجله  نسل آینده سیستم های کامپیوتری – Future Generation Computer Systems
کلمات کلیدی  رمزنگاری، رایانشِ ابری، دسترسی‌پذیری از دور، RFID، حریم، امنیت، حمله‌ی واهمگام‌سازی، ردگیری حمله‌
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7
تعداد صفحات ترجمه مقاله 22
مناسب برای رشته مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات و ارتباطات
مناسب برای گرایش شبکه های کامپیوتری، دیتا، مخابرات سیار، رایاش ابری و سامانه های شبکه ای
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته فناوری اطلاعات و ارتباطات

دیدگاهتان را بنویسید