مقاله مسئولیت اجتماعی شرکتی: ساختارهای مالکیت، خصوصیات هیئت مدیره و نقش واسطه ای پاداش هیئت مدیره (2016 الزویر)

عنوان فارسی مقاله مسئولیت اجتماعی شرکتی: ساختارهای مالکیت، خصوصیات هیئت مدیره و نقش واسطه ای پاداش هیئت مدیره
عنوان انگلیسی مقاله Corporate Social Responsibility: Ownership Structures, Board Characteristics & the Mediating Role of Board Compensation
فهرست مطالب چکیده

1- مقدمه

2- پیش زمینه و توسعه فرضیه

2-1 مسئولیت اجتماعی شرکتی و افشای پاداش مدیر

2-2 ساختار مالکیت و ویژگی های هیئت مدیره

3-روش تحقیق

3-1 داده ها

3-2 ابزار های تحقیق و روش های امتیاز بندی

4-نتایج و تحلیل

5- نتیجه گیری و تحقیقات آینده

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

This study investigates whether ownership structures and board characteristics have significant influence on corporate social responsibility (CSR) disclosureas well as the effect of boardcompensation disclosure as a mediating roleon CSR disclosure in Malaysian listed companies. A sample of 100 largest companies which is ranked by revenues and a content analysis of company annual reports has been used to measure the CSR disclosure and board compensation disclosure. The hierarchical multiple regression analysis revealed the mediating role of board compensation disclosure is found statistically linear relationship at 1% level with the extent of corporate social responsibility disclosure.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

این مطالعه به بررسی این موضوع می پردازد که آیا ساختار های مالکیت و خصوصیات هیئت مدیره اثر معنی داری بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی(CSR) دارند یا خیر و در عین حال اثر افشای پاداش هیئت مدیره به عنوان یک نقش واسطه ای بر روی افشای CSR در شرکت های پذیرفته شده مالزی را بررسی می کند. یک نمونه متشکل از 100 شرکت بزرگ رتبه بندی شده بر اساس درآمد انتخاب شده و تحلیل محتوی گزارش های سالانه شرکت برای اندازه گیری افشای CSR و افشای پاداش هیئت مدیره استفاده شد. تحلیل رگرسیون چند گانه سلسله مراتبی نشان داد که نقش واسطه ای افشای پاداش هیئت مدیره از نظر آماری رابطه خطی در سطح 1 درصد با مقدار افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی دارد.

سال انتشار 2016
ناشر الزویر
مجله  پروسه اقتصاد و امور مالی – Procedia Economics and Finance
کلمات کلیدی  پاداش مدیر، مسئولیت اجتماعی شرکتی، افشا، مالزی
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9
تعداد صفحات ترجمه مقاله 12
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش مدیریت اجرایی، مدیریت کسب و کار و مدیریت بازرگانی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید