مقاله پیش بینی شرکت و تاثیر آن در عملکرد شرکت: یک تجزیه و تحلیل طولی (2018 الزویر)

عنوان فارسی مقاله پیش بینی شرکت و تاثیر آن در عملکرد شرکت: یک تجزیه و تحلیل طولی
عنوان انگلیسی مقاله Corporate foresight and its impact on firm performance: A longitudinal analysis
فهرست مطالب چکیده

1.معرفی

2. مفهوم سازی آمادگی برای آینده

2.1. پیش بینی شرکت

2.2. مفهوم سازی آمادگی برای آینده

2.3. سنجش تکامل پیش بینی شرکت

2.4. سنجش نیاز های پیش بینی شرکت

2.5. ساختن آمادگی برای آینده

3. رویکرد های تحقیق

3.1. چالش ها و طرح تحقیقات

3.2. نمونه و جمع آوری اطلاعات

3.3. پنج رویکرد برای مطالعه رابطه بین آمادگی برای آینده و عملکرد شرکت

4. نتایج

4.1. وضعیت آمادگی برای آینده در سال 2008

4.2. رابطه آمادگی برای آینده در سال 2008 با عملکرد شرکت در سال 2015 (اولین تست)

4.3. رابطه ی آمادگی برای آینده در سال 2008 و عملکرد شرکت در سال 2008 (تست دوم)

4.4. تجزیه و تحلیل مهاجرت (آزمایش سوم)

4.5. تحقیقات کیفی بین رابطه آمادگی برای آینده و عملکرد شرکت (آزمایش چهارم)

4.6 برآورد پاداش / تخفیف آمادگی برای آینده بالا / پایین (آزمون پنجم)

5. بحث

6. نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Corporate foresight is applied with the expectation that it will help firms to break away from path dependency, help decision makers to define superior courses of action, and ultimately enable superior firm performance. To empirically test this assumption, we developed a model that judges a firm’s future preparedness (FP) by assessing the need for corporate foresight (CF) and comparing it to the maturity of its CF practices. We apply a longitudinal research design in which we measure future preparedness in 2008 and its impact on firm performance in 2015. The results indicated future preparedness to be a powerful predictor for becoming an outperformer in the industry, for attaining superior profitability, and for gaining superior market capitalization growth. In the article, we also calculate the average bonus/discount that can be expected by sufficiently/insufficiently future-prepared firms.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

پیش بینی شرکت به منظور کمک به شرکت ها برای جلوگیری از وابستگی به مسیر، کمک به تصمیم گیرندگان برای تعریف دوره های برتر عملی و فراهم کردن عملکرد برتر شرکت به صورت نامحدود، به کار می رود. برای بررسی تجربی این فرضیه، ما یک مدل طراحی کرده ایم که آمادگی برای آینده (FP) شرکت را با ارزیابی نیاز های پیش بینی شرکتی (CF) و مقایسه آن با پیش بینی شرکت، تشخیص می دهد. ما یک طرح طولی در نظر گرفته ایم که بوسیله آن آمادگی برای آینده را در سال 2008 و تاثیر آن در عملکرد شرکت در سال 2015 را ارزیابی می کند. نتایج آمادگی برای آینده برای تبدیل شدن به یک پیشگوی قدرتمند، یک عمل کننده برتر در صنعت، دستیابی به سودآوری عالی و به دست آوردن رشد سرمایه ای در بازار را نشان می دهد. در این مقاله، ما همچنین میانگین پاداش/ جریمه که توسط شرکت هایی که برای آینده به اندازه کافی/ غیر کافی آماده شده اند را محاسبه می کنیم.

سال انتشار 2018
ناشر الزویر
مجله  پیش بینی های فن آوری و تغییرات اجتماعی – Technological Forecasting and Social Change
کلمات کلیدی  پیش بینی شرکت، آمادگی برای آینده، عملکرد شرکت، نظریه رفتاری شرکت
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12
تعداد صفحات ترجمه مقاله 25
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش مدیریت عملکرد، مدیریت کسب و کار و مدیریت استراتژیک
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید