مقاله هماهنگی زمان بندی تعمیر و نگهداری واحدهای تولیدی در بازارهای برق (2016 آی تریپل ای)

عنوان فارسی مقاله هماهنگی زمان بندی تعمیر و نگهداری واحدهای تولیدی در بازارهای برق
عنوان انگلیسی مقاله Coordination of Generation Maintenance Scheduling in Electricity Markets
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

A. پیشینه و انگیزه

B. مروری بر ادبیات

C. روش پیشنهادی و کارها

D. سازمان دهی مقاله

2. طراحی مکانیسم هماهنگی

A. شاخص قابلیت اطمینان

B. مکانیسم هماهنگی برای GENCO

C. پیشنهاد برای اسلات های تعمیر و نگهداری متناوب

D. مکانیسم توافق و استقرار

3. فرمول نویسی مسئله

A. زمان بندی تعمیر و نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان

B. محدودیت ها

C. مسئله هماهنگی

4. حل مسئله

5. مطالعات موردی

A. سیستم تست 118 باسی IEEE

B. سیستم قدرت استانی در چین

6. نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Generation maintenance scheduling (GMS) plays an important role in power system operations. The restructuring of the power industry has forced changes to the traditional maintenance mechanism. On one hand, the generation companies seek to maximize their profit. On the other hand, the independent system operator (ISO) strives to maintain the operational reliability of the system while maximizing the social welfare. This paper proposes a coordination mechanism for generation maintenance scheduling in electricity markets. In order to solve the resulting large mixed integer programming (MIP) problem, a relaxation induced algorithm is utilized. This technique is based on the solution of the linear relaxed problem. The features of the coordination mechanism and the performance of the algorithm are demonstrated using the IEEE-118 bus system and a provincial power system in China. Case studies show that the proposed mechanism not only ensures the maintenance preference of the generating companies, but also maintains the operational reliability of the system. They also demonstrate that the algorithm is quite efficient at solving the optimization problem.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

زمان بندی تعمیر و نگهداری واحدهای تولیدی (GMS) نقش مهمی در عملیات های سیستم قدرت ایفا می نماید. بازسازی صنعت برق تغییراتی در مکانیسم تعمیر و نگهداری سنتی ایجاد کرده است. از یک طرف، شرکت های تولیدی برق به دنبال به حداکثر رساندن سودشان هستند. از طرف دیگر، اپراتور مستقل سیستم (ISO) تلاش می کند قابلیت اطمینان عملیاتی سیستم را حفظ نموده و درعین حال رفاه اجتماعی را به حداکثر برساند. این مقاله، مکانیسم هماهنگی برای GMS در بازارهای برق را پیشنهاد می کند. برای حل مسئله برنامه ریزی عدد صحیح مختلط بزرگ حاصله (MIP)، از الگوریتم آزادسازی القایی استفاده می شود. این تکنیک مبتنی بر حل مسئله آزاد شده خطی می باشد. ویژگیهای مکانیسم هماهنگی و عملکرد الگوریتم با استفاده از سیستم باس IEEE-118 و سیستم قدرت استانی در چین شرح داده شده است. مطالعات موردی نشان می دهد که مکانیسم پیشنهادی نه تنها از رجحان یا ارجعیت تعمیر و نگهداری شرکت های تولیدی اطمینان حاصل می کند،بلکه همچنین قابلیت اطمینان عملیاتی سیستم را حفظ می نماید. آنها همچنین توضیح می دهند که الگوریتم در حل مسئله بهینه سازی کاملاً کارآمد عمل می کند.

سال انتشار 2016
ناشر آی تریپل ای
مجله  یافته ها در حوزه سیستم قدرت – TRANSACTIONS ON POWER SYSTEM
کلمات کلیدی  GMS، شرکت های تولیدی برق، اپراتور مستقل سیستم، مکانیسم هماهنگی، برنامه ریزی عدد صحیح مختلط، آزادسازی القایی
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10
تعداد صفحات ترجمه مقاله 25
مناسب برای رشته مهندسی برق
مناسب برای گرایش مهندسی الکترونیک، سیستم های قدرت، تولید، انتقال و توزیع
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی برق

دیدگاهتان را بنویسید