مقاله انتقال توان راکتیو هماهنگ روز جاری در شبکه های توزیع بر اساس خطاهای پیش بینی قدرت واقعی (2015 آی تریپل ای)

عنوان فارسی مقاله انتقال توان راکتیو هماهنگ روز جاری در شبکه های توزیع بر اساس خطاهای پیش بینی قدرت واقعی
عنوان انگلیسی مقاله Coordinated Day-Ahead Reactive Power Dispatch in Distribution Network Based on Real Power Forecast Errors
فهرست مطالب انتقال توان راکتیو هماهنگ روز جاری در شبکه های توزیع بر اساس خطاهای پیش بینی قدرت واقعیچکیده

I. مقدمه

II. توان راکتیو DGها با درنظر گرفتن خطاهای پیش بینی شده

III بهینه سازی دقیق- بحرانی هماهنگ شده

Aبهینه سازی مقدماتی

Bبهینه سازی ناهنجار (بحرانی)

Cبهینه سازی دقیق

IVالگوریتم بهینه‌سازی

– Aالگوریتم ژنتیک

B- برنامه نویسی مقید احتمالی

C- فلوچارت روش دقیق – بحرانی

V- بررسی های موردی

A. شرایط شبیه سازی

B. مطالعه ی مزایای در نظر گرفتن خطاهای پیش بینی شده ی توان حقیقی DGها

C. مطالعه 2 منفعت استفاده از روش بهینه ی هماهنگ شده دینامیکی دقیق – بحرانی

VI- نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Reactive power outputs of DGs are used along with capacitor banks to regulate distribution network voltage. However, reactive power capability of a DG is limited by the inverter ratings and real power outputs of the DG. In order to achieve optimal power flow, minimize power losses, and minimize switching of capacitor banks, a day-ahead coordinated dispatch method of reactive power is proposed. Forecast errors of DG real power in every period are used to estimate the probability distribution of DGs reactive power capacity. Considering different output characteristics and constraints of reactive power sources, a dynamic preliminary-coarse-fine adjustment method is designed to optimize DG and shunt compensator outputs, decrease the switching cost, and reduce loss. The preliminary optimization obtains initial values, and multiple iterations between the coarse and fine optimizations are used to achieve a coordinated result. Simulations studies are performed to verify the proposed method.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

خروجی های توان راکتیو DG ها، به همراه بانک های خازنی استفاده شده اند تا ولتاژ شبکه ی توزیع را منظم نمایند؛ هرچند ظرفیت توان راکتیو یک DG به وسیله ی معکوس کننده های سرعت و خروجی های توان حقیقی یک DG محدود شدند. به منظور به دست آوردن شارش توان بهینه، کاهش تلفات توان، کاهش سوییچینگ بانک های خازنی، یک روش انتقال هماهنگ شده روز-جاری (a day-ahead) برای توان راکتیو ارائه شده است. خطاهای پیش بینی شده‌ی توان حقیقی DG در هر دوره به منظور تخمین توزیع احتمالی ظرفیت توان حقیقی DGها استفاده شده‌اند. با در نظر داشتن خصوصیات مختلف خروجی و قیود منابع توان راکتیو، یک روش تنظیم دینامیکی دقیق- ناهنجار طراحی شده است تا DG را بهینه نماید، خروجی‌های جبران کننده را موازی کند (منحرف نماید) و هزینه های سوییچینگ و تلفات را کاهش دهد. بهینه سازی مقدماتی مقادیر ابتدایی را بدست می آورد و تکرارهای متعدد بین بهینه سازی دقیق و ناهنجار استفاده شده است تا نتایج هماهنگ حاصل گردد. شبیه سازی های انجام شده صحت روش پیشنهاد شده را نشان می دهند.

سال انتشار 2015
ناشر آی تریپل ای
مجله  یافته ها در حوزه سیستم های قدرت – TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS
کلمات کلیدی   بهینه سازی هماهنگ شده، شبکه ی توزیع، خطای پیش بینی شده، ظرفیت توان راکتیو، انتقال (ارسال) توان راکتیو
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9
تعداد صفحات ترجمه مقاله 21
مناسب برای رشته مهندسی برق
مناسب برای گرایش مهندسی الکترونیک، تولید، انتقال و توزیع، مهندسی کنترل و سیستم های قدرت
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی برق

دیدگاهتان را بنویسید