مقاله سنتز کنترل شده، توصیف خصوصیات و خصوصیات نوری نانوساختارهای ZnIn2S4 و CdIn2S4 (سال 2017 الزویر)

عنوان فارسی مقاله سنتز کنترل شده، توصیف خصوصیات و خصوصیات نوری نانوساختارهای ZnIn2S4 و CdIn2S4 با بهبود کارایی در کاربردهای سلول خورشیدی
عنوان انگلیسی مقاله Controlled synthesis, characterization, and optical properties of ZnIn2S4 and CdIn2S4 nanostructures with enhanced performance for solar cell applications
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. آزمایش

1. 2 توصیف خصوصیات

2. 2 سنتز نانوساختارهای ZnIn2S4, CdIn2S4, ZnIn2S4/CdIn2S4 and CdIn2S4/ZnIn2S4

3. نتایج و بحث

1. 3 مورفولوژی و خصوصیات ساختار

2. 3 خصوصیات نوری و فوتوولتائی

4. نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

In this paper, we present the design, synthesis and characterization of ZnIn2S4 (ZIS), CdIn2S4 (CIS) nanostructures and their nanocomposites to enhance the solar cell high light harvesting efficiency via the simple chemical Polyol method. Results show that pure ZIS and CIS nanostructures could significantly enhance the separation of photo exited electron-hole pairs, thereby increasing the photo current density. The CIS/ZIS and ZIS/CIS composites exhibit superior photovoltaic performance under light illumination compared to the unalloyed ZIS and CIS. The improvement of performance is ascribed to the uniform distribution of ZIS nanoparticles around CIS and vice versa.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

در این مقاله، برای بهبود کارایی بالای برداشت نور (جمع آوری نور) سلول خورشیدی، نانوساختارهای (ZIS)، (CIS) و نانوکامپوزیت های آنهارا با روش شیمیایی ساده پولیول طراحی وسنتزنموده و خصوصیات آنها را توصیف نمودیم. نتایج بدست آمده نشان می دهد که نانوساختارهای ZIS و CIS خالص می توانند جدایی جفت الکترون تحریک شده نوری- سوراخ را بهبود بخشیده و بدین طریق چگالی جریان نوری را افزایش دهند. تحت شرایط روشنایی نور، کامپوزیت های CIS/ZIS و ZIS/CIS ، کارایی فوتوولتائی بالاتری نسبت به ZIS و CIS غیر آلیاژی نشان می دهند. بهبود کارایی به توزیع یکنواخت نانوذرات ZIS اطراف CIS و بالعکس نسبت داده می شود.

سال انتشار 2017
ناشر الزویر
مجله  اسناد مواد – Materials Letters
کلمات کلیدی   نانوکامپوزیت، فوتوولتائی، سلول خورشیدی، روش پولیول، نیمه رسانا
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4
تعداد صفحات ترجمه مقاله 7
مناسب برای رشته مهندسی مواد
مناسب برای گرایش نانومواد و مهندسی مواد و متالوژی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی مواد

دیدگاهتان را بنویسید