مقاله تصمیم گیری مصرف کننده در بانک های متعارف و بانک اسلامی بر اساس کیفیت مشاهده خدمات (2015 الزویر)

عنوان فارسی مقاله تصمیم گیری مصرف کننده در بانک های متعارف و بانک اسلامی بر اساس کیفیت مشاهده خدمات
عنوان انگلیسی مقاله Consumer Decision Making in Conventional Banks and Islamic Bank based on Quality of Service Perception
فهرست مطالب چکیده

1- مقدمه

2- شرح مسئله

3- اهداف

4- مروری بر پژوهش‌های پیشین

4-1 بانکداری متعارف یا متداول

2-4 ادراک

5- روش‌های تحقیق

6- نتایج و بحث

7- نتیجه‌گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

A high level of competition between Islamic and conventional banking is occurring in Indonesia. They use quality of service as a winning strategy. The objective of this study is to describe and understand customer decision-making in terms of perception of the differences in the quality of services between Islamic and conventional banking. This study is a qualitative research with phenomenological approach. The respondent of the study is Bank Muammalat and Bank Rakyat Indonesia customer. Interviews and documentation are used for data collection. Techniques of analysis involved in this study are data collection, data reduction, data presentation, and conclusion.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

سطح بالایی از رقابت بین بانک‌های اسلامی و متعارف در اندونزی اتفاق می‌افتد. آنها از کیفیت خدمات به‌عنوان استراتژی برنده شدن استفاده می‌کنند. هدف از این مطالعه، توصیف و مشاهده‌ی تصمیم‌گیری مشتری از نظر درک تفاوت در کیفیت خدمات بین بانکداری اسلامی و متعارف است. این مطالعه یک تحقیق کیفی همراه با رویکرد پدیده شناختی است. این مطالعه بر روی بانک ما‌مالات (Muammalat) و مشتریان بانک راکیات (Rakyat) اندونزی انجام گرفته است. مصاحبه‌ها و مستند‌سازی‌ها، برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است. تکنیک‌های تحلیل در این مطالعه شامل جمع‌آوری داده‌ها، کاهش داده‌ها، ارائه داده‌ها و نتیجه‌گیری می‌باشد.

سال انتشار 2015
ناشر الزویر
مجله  دومین کنفرانس جهانی تجارت و علوم اجتماعی – 2nd Global Conference on Business and Social Science
کلمات کلیدی  بانکداری اسلامی، بانکداری تطبیقی، تحقیق کیفی، تصمیم‌گیری، ادراک، کیفیت خدمات
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5
تعداد صفحات ترجمه مقاله 10
مناسب برای رشته مدیریت و علوم اقتصادی
مناسب برای گرایش بانکداری، بانکداری اسلامی، مدیریت منابع انسانی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید