مقاله رابطه بین محافظه کاری، افشا و هزینه سرمایه سهام (2010 Sage)

عنوان فارسی مقاله رابطه بین محافظه کاری، افشا و هزینه سرمایه سهام
عنوان انگلیسی مقاله Conservatism, Disclosure and the Cost of Equity Capital
فهرست مطالب چکیده

۱ مقدمه

۲ مرور ادبیات و توسعه فرضیه

۱.۲ بررسی اجمالی

۲.۲ ادبیات تجربی

۳.۲ مبنای نظری

۴.۲ فرضیه

۳ روش تحقیق

۱.۳ مدل اقتصاد سنجی

۲.۳ هزینه سرمایه سهام

۳.۳ محافظه کاری

۴.۳ افشاء

۴ داده های نمونه

۵ نتایج

۱.۵ نتایج رگرسیون نمونه ادغام شده

۲.۵ نتایج رگرسیون سالانه

۳.۵ نتایج رگرسیون مرتبه ای

۴.۵ سایر ملاحظات

۶ جمع بندی و نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

This paper examines the individual and joint impact of conservatism and disclosure on the cost of equity capital. Motivated by a lack of empirical evidence regarding the economic consequences of conservatism, we find as predicted, evidence of an inverse relation between firm level conservatism and the cost of equity capital for a sample of U.S. listed entities, but that this relation is diminished in environments of high disclosure. Thus, the evidence indicates the existence of positive economic consequences to the adoption of conservative reporting practices and leads us to conclude that conservatism has a positive role in accounting principles and practices despite its increasing rejection by accounting standard setters.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

مقاله حاضر به بررسی تاثیر فردی و مشترک محافظه کاری و افشاء بر هزینه سرمایه سهام می پردازد. به خاطر موجود نبودن مدارک تجربی در مورد پیامدهای اقتصادی محافظه کاری، بر حسب پیش بینی ، مدارکی دال بر رابطه معکوس بین سطح محافظه کاری شرکتی و هزینه سرمایه سهام در نمونه نهادهای حاضر در لیست آمریکا به دست می آوریم، اما در محیط هایی که سطح افشاء اطلاعات بالا باشد، این رابطه تقلیل می یابد. بنابراین مدارک بدست آمده به پیامدهای اقتصادی مثبت حاصل از اقتباس شیوه های گزارشگری محافظه کارانه اشاره کرده و نتیجه کار این است که علی رغم افزایش رد مسئله از سوی تدوین کنندگان استاندارد حسابداری، محافظه کاری نقش مثبتی در اصول و شیوه های حسابداری ایفا می کند.

سال انتشار 2010
ناشر Sage
مجله  ژورنال مدیریت
کلمات کلیدی  محافظه کاری، افشاء، هزینه سرمایه سهام ، سیگنال دهی، ریسک اطلاعات
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 43
تعداد صفحات ترجمه مقاله 33
مناسب برای رشته علوم اقتصادی، حسابداری و مدیریت
مناسب برای گرایش  مدیریت کسب و کار، مدیریت مالی، اقتصاد مالی و حسابداری مالی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید