مقاله پایداری شرطی اجزای سود و ناهنجاری های حسابداری (2015 وایلی)

عنوان فارسی مقاله پایداری شرطی اجزای سود و ناهنجاری های حسابداری
عنوان انگلیسی مقاله Conditional Persistence of Earnings Components and Accounting Anomalies
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

پیش بینی ها

نمونه، متغیر ها و آماره توصیفی

متغیر های کلیدی

انتخاب نمونه و آماره های توصیفی

نتایج

همبستگی بین (ACP(ACC و ناهنجاری اقلام تعهدی

پایداری شرطی تعدیل شده و خطاهای پیش بینی تحلیل گران

جمع بندی

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

We suggest that the failure of investors to distinguish between an earnings component’s autocorrelation coefficient (unconditional persistence) and the marginal contribution of that component’s persistence to the persistence of earnings (conditional persistence) provides a partial explanation of post-earnings-announcement drift, post-revenue-announcement drift, and the accrual anomaly. When the conditional persistence of revenue surprises is high (low) relative to its unconditional persistence, both the post-earnings-announcement drift and the post-revenue-announcement drift are high (low), because investors’ under-reaction to revenues and earnings is stronger when the persistence of revenue surprises is more strongly associated with the persistence of earnings surprises. Also, the mispricing of accruals decreases substantially when the conditional persistence of accruals is high relative to its unconditional persistence, because investors’ over-reaction to accruals is mitigated when the persistence of accruals is indeed more strongly associated with the persistence of earnings. Our findings also suggest that financial analysts’ failure to distinguish between unconditional and conditional persistence of revenues and accruals results in more biased revenue and earnings predictions.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

ما پیشنهاد می کنیم که ناتوانی سرمایه گذاران در تمییز بین ضریب خود همبستگی اجزای سود (پایداری غیر شرطی) و سهم حاشیه ای پایداری اجزاء سود در پایداری کل سود (پایداری شرطی)، دلیلی بر رانش پس از اعلام سود، رانش پس از اعلام درامد و ناهنجاری اقلام تعهدی می باشد. وقتی که پایداری شرطی شگفتی سود نسبت به پایداری غیر شرطی آن بالا(پایین) است، هر دو رانش پس از اعلام سود و رانش پس از اعلام درامد بالا(پایین) خواهند بود، زیرا واکنش کم تر از حد مورد انتظار سرمایه گذاران به درامد ها و سود ها زمانی قوی تر است که پایداری شگفتی درامد ارتباط و همبستگی قوی تری با پایداری شگفتی های سود داشته باشد. هم چنین،وقتی که پایداری شرطی اقلام تعهدی نسبت به پایداری غیر شرطی آن بالا است، قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی به طور قابل توجهی کاهش می یابد زیرا واکنش بیش از حد انتظار سرمایه گذاران به اقلام تعهدی وقتی که پایداری اقلام تعهدی در واقع ارتباط و همبستگی قوی تری با پایداری سود دارد، به طور قابل توجهی کاهش می یابد. نتایج مطالعه ما نشان می دهد که ناتوانی تحلیل گران مالی برای تمایز بین پایداری شرطی و غیر شرطی درامد ها و اقلام تعهدی منجر به پیش بینی های اریب تر سود و درامد می شود.

سال انتشار 2015
ناشر وایلی
مجله  مجله کسب و کار امور مالی و حسابداری – Journal of Business Finance & Accounting
کلمات کلیدی   اجزای سود، پایداری، رانش پس از اعلام سود، ناهنجاری اقلام تعهدی، خطا های پیش بینی
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 25
تعداد صفحات ترجمه مقاله 32
مناسب برای رشته حسابداری
مناسب برای گرایش حسابداری مالی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید