مقاله رقابت پذیری، کارآفرینی و رشد اقتصادی (2016 اسپرینگر)

 

 

عنوان فارسی مقاله رقابت پذیری، کارآفرینی و رشد اقتصادی
عنوان انگلیسی مقاله Competitiveness, Entrepreneurship and Economic Growth
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

پیشینه نظری و فرضیات تحقیق

روش شناسی و داده ها

تحلیل تجربی

نتیجه گیری

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

In this chapter we explored country competitiveness and entrepreneurship as drivers of economic growth. The research was carried out on a sample of Central and Eastern European (CEE) member states of the European Union (EU). The analysis shows that economic growth as measured by GDP per capita growth rates, and global competitiveness of a country as measured by the World Economic Forum’s (WEF) Global Competitiveness Index scores’ growth rates, are positively related to each other. The comparative analysis also reveals that efficiency-driven and certain transition CEE EU Member States have made the highest progress at various competitiveness pillars, which is reflected in their economic growth. The opposite has been found for two innovation-driven CEE EU Member States. When testing the hypothesis on the relationship between the average growth of quality of early-stage entrepreneurship indices and average growth of GDP per capita, no significant relationship was found. This finding is in accordance with the general thesis that entrepreneurial activity supports economic growth only as part of a favourable broader business environment. The research results constitute a preliminary analytical framework for policymakers and managers in the analysed countries.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

در این فصل رقابت پذیری و کارآفرینی کشور را به عنوان محرک های رشد اقتصادی مورد بررسی قرار می دهیم. تحقیق بر روی نمونه ای از اعضای اتحادیه اروپایی (EU) اروپای مرکزی و شرقی (CEE) انجام شد. تحلیل نشان داد که رشد اقتصادی که توسط GDP در هر نرخ رشد سرانه اندازه گیری می شود، و رقابت پذیری جهانی کشور که توسط میزان رشد شاخص رقابت پذیری جهانی انجمن اقتصادی جهان (WEF) اندازه گیری می شود به صورت مثبت به یکدیگر مرتبط هستند. تحلیل تطبیقی نیز نشان داد که برخی از انتقال های خاص و کارآمد کشورهای عضو اتحادیه اروپا بالاترین سطح پیشرفت در ارکان رقابت پذیری مختلف را دارا هستند که در رشد اقتصادی شان منعکس شده است. خلاف این مورد نیز برای دو کشور عضو اتحادیه اروپا که مبتنی بر نوآوری هستند یافت شد. به هنگام آزمون فرضیه ها در مورد روابط بین میانگین رشد کیفیت شاخص های کارآفرینی در مراحل اولیه و میانگین رشد GDP در هر سرانه، هیچ رابطه ی معناداری یافت نشد. این یافته ها مطابق با نظریه کلی است که فعالیت کارآفرینانه تنها به عنوان بخشی از محیط تجاری وسیع تر و مطلوب از رشد اقتصادی پشتیبانی می کند. نتایج تحقیق شامل چارچوب اولیه ی تحلیلی برای سیاست گذاران و مدیران در کشورهای تحلیل شده می باشد.

سال انتشار 2016
ناشر اسپرینگر
مجله   انتشارات بین المللی سوئیس – International Publishing Switzerland
کلمات کلیدی  رقابت پذیری، کارآفرینی، رشد اقتصادی، اروپای مرکزی و شرقی
 صفحات مقاله انگلیسی 22
صفحات ترجمه مقاله 22
مناسب برای رشته  مدیریت و علوم اقتصادی
مناسب برای گرایش کارآفرینی و توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید