مقاله مدیریت تطبیقی منابع انسانی بین المللی: مسیرهای تحقیقات آینده (2016 الزویر)

عنوان فارسی مقاله مدیریت تطبیقی منابع انسانی بین المللی: مسیرهای تحقیقات آینده
عنوان انگلیسی مقاله Comparative international human resource management: Future research directions
فهرست مطالب چکیده

1-مقدمه

2-همگرایی، واگرایی و گذر از همگرایی

3- تحقیق مورد بحث

3-1- مدیریت استعداد و مدیریت منابع انسانی بین المللی

3-2-مهاجرت جهانی و مدیریت منابع انسانی بین المللی

3-3-تنوع و مدیریت منابع انسانی بین المللی

4-آینده مدیریت تطبیقی منابع انسانی بین المللی

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

There are numerous under-researched topics that fall under the umbrella of comparative international human resource management (IHRM) theory and practice. We address three in particular: talent management (TM), international mobility, and diversity. The degree of convergence of HR practices with Western-style so-called “best practices” is a topic of much dispute. We argue that sociocultural and institutional factors are critical determinants of HR practices, and we underscore the importance of the sociocultural context in IHRM. The reality unfolding is that of multiple factors, not exclusive to international best practices, playing a role in the development of HR practices in various international contexts.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

موضوعات بی شماری هستند که زیر سایه مدیریت تطبیقی منابع انسانی بین المللی مورد مطالعه نظری و عملی قرار دارند.

ما با 3 عنوان اصلی موضوع را پیگیری میکنیم: مدیریت استعداد، جنبش بین المللی، تنوع. درجه همگرایی منابع انسانی عملی با سبک غربی به عنوان بهترین متد، این روزها موضوع خیلی از مباحث مربوطه است. استدلال ما بر این است که عوامل اجتماعی فرهنگی و همچنین عوامل بنیادی موثر در انتقاد از شیوه های منابع انسانی موثر هستند و از این رو تاکید ما بیشتر بر اهمیت زمینه های فرهنگی اجتماعی مدیریت بین المللی منابع انسانی می باشد. آنچه که واضح است این است که از بین این عوامل متعدد، تاثیرگذاری صرفاً محدود به بهترین شیوه های منابع انسانی بین المللی نخواهد بود، بلکه آنچه که اهمیت دارد توسعه روش های منابع انسانی بین المللی است.

سال انتشار 2016
ناشر الزویر
مجله  مرور مدیریت منابع انسانی – Human Resource Management Review
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7
تعداد صفحات ترجمه مقاله 13
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی و مدیریت بازرگانی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید