مقاله مدیریت منابع یادگیری جامعه در صومعه های بودائی تایلند (2013 الزویر)

عنوان فارسی مقاله مدیریت منابع یادگیری جامعه در صومعه های بودائی تایلند
عنوان انگلیسی مقاله Community Learning Resources Management Practices in Thai Buddhist Monasteries
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2.1 ارتقاء سطح مطالعه در تایلند و منابع آموزشی جامعه

1.2 : معابد و بودائیسم تایلند

2 . مفهوم تحقیق

روش ها

3– نتایج و مباحث

1 – 3 : مشخصات نمونه

2 . 3 : عمل مدیریت

3-3 عوامل موثر بر موفقیت منابع اموزشی جامعه:

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

Before the introduction of modern education in late 19th century, Buddhism monasteries in Thailand had long played the significant role in traditional education. Without the role in today formal education, the temples still serve the need of the nation in reading promotion in rural areas. This study is a part of a research on development of community learning resource management model in monasteries. It aimed to investigate the information management practices in 59 reading resources in temples, and factors affecting the success of the resources according to their opinions. It revealed that 28 temples (47.46%) organized temple libraries, 17 temples provided village reading corners and 4 temples had public libraries. Most abbots agreed that currently, temple are centers of learning activities in the communities, temples are supporters for community education, and should provide information services to attract people and revive the temple role as the centers of the community. Whereas most temples had small number of printed material, they owned palm leaves manuscripts, and community radios. Most temples provided reading services while 50% offered reference, and computer services to the primary group of user who were students and people aged 11-20. The finding of the second part confirmed the precedent studies that the abbots’ characteristics, the accessibility and atmosphere, and the community engagements were prominent factors (> 3.5) for the success of learning resources.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

قبل از معرفی آموزش مدرن در قرن 19، صومعه های بودا در تایلند نقش مهمی در آموزش سنتی داشتند. بدون توجه به نقش آن‌ها در تحصیلات رسمی امروز، معابد، نیاز کشور ها برای ارتقاء در مناطق روستایی را برطرف می‌کردند . این مطالعه، بخشی از تحقیق در مورد توسعه مدل مدیریت منابع آموزش جامعه در صومعه هاست که به دنبال بررسی مدیریت اطلاعات در 59 منبع در معابد و عوامل موثر بر موفقیت منابع بر اساس نظرات آن هاست، بر اساس آمار ، 28 معبد ، کتابخانه ها را سازماندهی کردند ، 17 معبد ، مکانی برای مطالعه در روستا و 4 معبد ، کتابخانه عمومی راه اندازی کردند. اکثر راهبان عنوان نمودند که معابد ، مرکز آموزش در جامعه اند و حامی تحصیل در جامعه هستند و باید خدمات اطلاعاتی برای جذب افراد و احیای نقش معبد به عناون مرکز جامعه ارائه نمایند. اکثر معابد نوشته های چاپ شده نداشتند و روی برگ پالم می نوشتند یا از رادیو استفاده می کردند.

اکثر آن‌ها خدمات مطالعه فراهم می کردند و 50 % منابع و خدمات کامپیوتری به کاربران بین 11 تا 20 سال ارائه می دادند. یافته ها بخش دوم نشان می دهد که ویژگی های راهبان ، دستیابی به منابع ، جو حاکم و مداخله جامعه ، عوامل اصلی موفقیت منابع آموزشی است .

سال انتشار 2013
ناشر الزویر
مجله  دومین کنفرانس بین المللی اطلاعات یکپارچه – The 2nd International Conference on Integrated Information
کلمات کلیدی  منابع یادگیری جامعه، مراکز یادگیری اجتماعی، کتابخانه های محلی، کتابخانه های عمومی، خدمات اطلاعات روستایی، معابد بودایی
 صفحات مقاله انگلیسی 6
صفحات ترجمه مقاله 6
مناسب برای رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
مناسب برای گرایش مدیریت اطلاعات
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کلیک کنید)

 

دیدگاهتان را بنویسید