مقاله رضایت ارتباطات و رضایت شغلی در میان پرستاران (2018 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله رضایت ارتباطات و رضایت شغلی در میان پرستاران بخش مراقبت های ویژه و تاثیر آن بر روی خستگی مفرط شغلی و قصد ترک شغل: یک مطالعه بر اساس پرسش نامه
عنوان انگلیسی مقاله Communication satisfaction and job satisfaction among critical care nurses and their impact on burnout and intention to leave: A questionnaire study
فهرست مطالب چکیده

کاربرد های این مقاله برای فعالیت های بالینی

مقدمه

روش ها

اهداف

تنظیمات و مشارکت کننده های این مطالعه

تایید اخلاقی

جمع آوری داده ها

تحلیل داده ها

نتایج

مشخصات

رضایت شغلی

رضایت ارتباطات

قصد ترک کار

فرسودگی شغلی

ارتباط بین رضایت از ارتباطات و رضایت شغلی با قصد ترک شغل و فرسودگی شغلی

مباحث

محدودیت ها

رهنمود عملی

جمع بندی

منابع

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

Objectives To investigate the relationship between communication and job satisfaction and their association with intention to leave and burnout among intensive care unit nurses.

Research methodology/design A multicentre questionnaire study.

Setting/participants Intensive care nurses (n = 303) from three Flemish hospitals.

Main outcome measures Communication satisfaction assessed by the Communication Satisfaction Questionnaire, intention to leave through the Turnover Intention Scale (from the Questionnaire for the Perception and Assessment of Labour) and burnout by the Maslach Burnout Inventory. Job satisfaction was measured by a visual analogue scale.

Results Average job satisfaction was 7.66 ± 1.34/10. Nurses were most satisfied about ‘Communication with supervisor’ (68.46%), and most dissatisfied about ‘Organisational perspectives’ (34.12%). Turnover intention was low among 49.5% (150/290) and high among 6.6% (20/290). Three percent (9/299) of intensive care nurses were at risk for burnout. All dimensions of communication satisfaction were moderately associated with job satisfaction, intention to leave and burnout.

Conclusion This study demonstrated high levels of communication and job satisfaction in a sample of nurses in Flanders. Intention to leave and burnout prevalence were low. To a certain extent, communication satisfaction might be associated with job satisfaction, intention to leave and burnout.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

هدف : برای ارزیابی رابطه ی بین رضایت ارتباطات و رضایت شغلی و ارتباط آن با قصد ترک یا فرسودگی مفرط شغلی در میان پرستاران واحد مراقبت های ویژه

طراحی / روش تحقیق : یک مطالعه بر اساس پرسش نامه در مرکز های مختلف

تنظیمات / مشارکت کننده ها در این مطالعه : پرستاران واحد مراقبت های ویژه ( 303 نفر) از سه بیمارستان از فلاندرز

معیار های خروجی اصلی : رضایت ارتباطات بر اساس پرسش نامه ی رضایت ارتباطات ، قصد ترک از طریق مقیاس قصد ترک کار ( از پرسش نامه ای برای درک و ارزیابی نیروی کار) و فرسودگی مفرط شغلی نیز بر اساس فهرست فرسودگی شغلی مسلش اندازه گیری شده است. رضایت شغلی نیز بر اساس مقیاس آنالوگ بصری اندازه گیری شده است.

نتایج : میانگین رضایت شغلی نیز به صورت به دست آمده است. پرستاران از نظر ارتباط با سرپرست عموما رضایت داشتند ( 68.46%) و بیشتر آن ها نسبت به دورنما های سازمانی ( 34.12%) عدم رضایت داشتند. قصد ترک کار نیز در میان 49.5% از افراد پایین بود ( 150 از 290) و در میان 6.6% از کارمندان ( 20 از 290) بالا بود. سه درصد ( 9 مورد از 299 نفر) از پرستاران واحد مراقبت های ویژه، در خطر فرسودگی شغلی قرار داشتند. تمام ابعاد رضایت ارتباطات به صورت متوسط مرتبط با رضایت شغلی، قصد ترک کار و فرسودگی شغلی بود.

جمع بندی : این مطالعه نشان دهنده ی رضایت شغلی و ارتباطی بالا در یک نمونه از پرستاران در فلاندرز می باشد. قصد ترک شغل و میزان شیوع فرسودگی شغلی در این نمونه پایین بود. تا حد خاصی، رضایت ارتباطی می تواند مرتبط با رضایت شغلی، قصد ترک شغل و فرسودگی شغلی باشد.

توجه؛ (همانطور که در نمونه ترجمه مشاهده مینمایید، این ترجمه توسط مترجم مجرب با رشته مرتبط به صورت کاملا تخصصی انجام شده و ادامه مقاله نیز به همین صورت با کیفیت عالی در فرمت ورد و pdf آماده خریداری و دانلود میباشد.)

سال انتشار 2018
ناشر الزویر
مجله  پرستاری مراقبت انتقادی و متمرکز – Intensive & Critical Care Nursing
کلمات کلیدی انگلیسی Burnout – Communication satisfaction – Intensive care nurses – Intention to leave – Job satisfaction – Quantitative study
کلمات کلیدی   رضایت از ارتباطات، فرسودگی، پرستاران مراقبتهای ویژه، قصد ترک، رضایت شغلی، مطالعه کمی
 صفحات مقاله انگلیسی 7
صفحات ترجمه مقاله 18
مناسب برای رشته مدیریت ، روانشناسی
مناسب برای گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی، مدیریت منابع انسانی
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید