مقاله مهارت های ارتباطی و حرفه ای یک فارغ التحصیل جدید (2013 وایلی)

عنوان فارسی مقاله مهارت های ارتباطی و حرفه ای یک فارغ التحصیل جدید: انتظارات و تجربیات مربیان پایه دندانپزشکی
عنوان انگلیسی مقاله Communication and professionalism skills of a new graduate: the expectations and experiences of dental foundation trainers
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

اهداف و مقاصد

مواد و روش ها

طراحی مطالعه و جمع آوری داده

تاییدیه‌ اخلاقی

تجزیه و تحلیل

نتایج

اطلاعات مربی DF

انتظارات کلی

تجربه مربیان DF از مشکلاتی که با کارآموز فعلی خود دارند

انتظارات مربیان

مقایسه انتظار و تجربه

بحث

نتیجه گیری

تشکر و قدردانی

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

Aim: The aim of this study was to investigate dental foundation year 1 (DF1) trainers’ expectations of the dental graduate specifically in relation to non-clinical (professionalism and communication) skills and to explore whether these expectations were being met. Method: In the UK, dental graduates undertake 1 year of foundation training prior to being permitted to undertake NHS practice. An online survey was distributed to DF1 trainers via all 11 English deaneries and the Northern Ireland deanery. Demographic information and a general view of trainers’ expectations of a new trainee were collected. Specific questions relating to six generic trainee problems were followed by 11 ability statements where trainers indicated their expectation of a trainee’s ability to perform the skill on a 5-point scale (on own with confidence–unable to undertake). Statements were repeated and trainers were required to respond using the same scale in relation to experience of their current trainee. Results: Five hundred and ten (53%) trainers completed the questionnaire with no missing data. Expectations were high with almost 50% of trainers expecting a new graduate to manage a full list of patients on their own. Experience of new graduates did not always match these expectations. Of concern was the ability to ‘keep accurate patient records’ and ‘self-reflection and knowing when to seek help’, where a small proportion of trainers experienced difficulties. Conclusions: Trainers’ expectation and experience in relation to non-clinical skills of a new graduate were investigated. Although they had high expectations, the majority reported only minor problems overall. There were a few areas where concern was raised.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

هدف: هدف از این مطالعه بررسی انتظارات مربیان دندانپزشکی پایه ی اول (DF1) از فارغ التحصیلان دندانپزشکی به ویژه در رابطه با مهارت های غیر بالینی (حرفه ای و ارتباطی) و پژوهش در مورد اینکه آیا این انتظارات برآورده خواهند شد، است.

روش: در انگلستان، فارغ التحصیلان دندانپزشکی که یک سال تحت آموزش پایه ای بوده اند اجازه دارند تا تمرین NHS انجام دهند. یک نظرسنجی آنلاین بین مربیان پایه ی اول با تمامی 11 سمت انگلیسی و ایرلند شمالی انجام شد. اطلاعات آماری و نمای کلی انتظارات مربیان از یک کارآموز جمع آوری شد. سوالات خاصی در ارتباط با مشکلات عمومی 6 کارآموز توسط 11 اظهارنامه پیگیری شد که در آن مربیان انتظارات خود را از توانایی کارآموز نشان دادند تا مهارت های خود را در مقیاس 5 نقطه‌ای انجام دهند (با اعتماد به نفس قادر به انجام باشند). اظهارنامه ها تکرار شده بودند و مربیان نیاز داشتند تا با استفاده از مقیاسی مشابه در ارتباط با تجربه ی کارآموز فعلی خود پاسخ دهند.

نتایج: پانصد و ده (53٪) مربی بدون هیچ داده ی گم شده ای پرسشنامه ها را تکمیل کردند. تقریبا 50٪ از انتظارات مربیان از یک فارغ التحصیل جدید بالا بود مبنی بر اینکه یک لیست کاملی از بیماران را به تنهایی مدیریت کنند. تجربه ی فارغ التحصیلان جدید همواره با این انتظارات مطابقت ندارد. در مورد توانایی ” حفظ دقیق سوابق بیمار” و ” تامل و دانستن زمانی که بیمار به کمک نیاز دارد” نگرانی وجود دارد و در این صورت یک نسبت کوچکی از مربیان مشکلات را تجربه می کنند.

نتیجه گیری: انتظارات مربیان و تجربه آنها در ارتباط با مهارت های غیر بالینی یک فارغ التحصیل جدید مورد بررسی قرار گرفت. با این وجود آن ها انتظارات بالایی داشتند، اکثر مشکلاتی که گزارش شده بودند تنها جزئی از مشکلات کلی بودند. چندین زمینه که در مورد آن ها نگرانی وجود داشت مطرح شدند.

سال انتشار 2013
ناشر وایلی
مجله  مجله اروپایی آموزش دندانپزشکی – European Journal of Dental Education
کلمات کلیدی  آمادگی برای عمل، مهارت های حرفه ای، مهارت های ارتباطی
 صفحات مقاله انگلیسی 8
صفحات ترجمه مقاله 18
مناسب برای رشته علوم تربیتی
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته علوم تربیتی (کلیک کنید)

 

دیدگاهتان را بنویسید