مقاله تغییر اقلیم (2018 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله تغییر اقلیم
عنوان انگلیسی مقاله Climate Change
فهرست مطالب I. مقیاس اکولوژیکی

a. پستانداران دریایی در مناطق قطبی

b. پستانداران دریایی در مناطق گرمسیری و معتدل

II. فنولوژی

a. زمان بندی مهاجرت

b. B.تغذیه

III. بیماری و سموم

نمونه مقاله انگلیسی Global climate change is shifting the state of the world’s oceans toward a future of increased acidity, warmer seas and higher sea levels, reduced sea ice, and regionally variable shifts in productiv-ity and marine biodiversity. Projections of ocean productivity sug-gest increases in subpolar and polar seas, as solar insolation initiates phytoplankton blooms earlier and over greater areas of open water, concomitant with sea ice thinning and loss. Decreases in ocean pro-ductivity are projected for temperate and tropical waters, driven chiefly by warming and stratification, which blocks nutrients nec-essary for phytoplankton growth. The impacts of these changes on marine mammals will be mainly indirect, mediated through alteration of physical habitat and predator–prey dynamics. As top predators, marine mammals function as sentinels of ecosystem var-iability due to climate change (Fig. 1), through changes in habitat use (extrinsic responses) and body condition (intrinsic responses). The concept of ecological scale, described as the interface between population biology and ecosystem science (Levin, 1992), is used here to interpret how climate change may affect various marine mammal species.
نمونه ترجمه فارسی

تغییر اقلیم جهانی وضعیت اقیانوس های دنیا را تحت تاثیر قرار می دهد که منجر به افزایش اسیدیته، گرمتر شدن دریاها و بالاتر رفتن سطوح آب دریا، کاهش یافتن یخ های دریا، و بصورت منطقه ای تغییرات پارامتری در بهره وری و تنوع زیستی دریایی ایجاد می نماید. پروژه های پیشنهادی بهره وری اقیانوسی در دریاهای قطبی و زیر قطبی افزایش می یابد، همانگونه که تابش خورشیدی شروع به شکوفایی زودتر فیتوپلانکتون ها در مناطق وسیع تر آب های آزاد می نماید، و با از بین رفتن یخ های دریاها همراه است. کاهش در بهره وری اقیانوس ها برای آب های گرمسیری و معتدل صورت می گیرد، که نشئت گرفته از گرم شدن و چینه بندی آب دریا می باشد، که موادهای مغذی ضروری برای رشد فیتوپلانکتون ها را محدود می نماید. تاثیر این تغییرات در پستانداران دریایی بصورت غیر مستقیم خواهد بود، که تغییرات زیستگاه فیزیکی و دینامیک های شکارچی-شکار نقش واسطه ای ایفا می نمایند. مانند شکارچی ها، عملکرد پستانداران دریایی مانند نگهبانان اکوسیستم به دلیل تغییر اقلیم می باشند (شکل 1)، که با تغییرات در استفاده از زیستگاهها ( پاسخ های غیر غریزی ) و شرایط جسمی ( پاسخ های غریزی) همراه است. مفهوم مقیاس اکولوژیکی، بعنوان یک واسطه بین بیولوژی جمعیت و علم اکوسیستم تعریف می شود ( Levin, 1992)، که در اینجا به منظور شناخت اینکه چگونه تغییر اقلیم ممکن است تاثیراتی روی گونه های پستانداران دریایی بگذارد استفاده می شود.

سال انتشار 2018
ناشر الزویر
 صفحات مقاله انگلیسی 4
صفحات ترجمه مقاله 9
مناسب برای رشته جغرافیا
مناسب برای گرایش  تغییرات آب و هوایی اقلیمی
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته جغرافیا (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید