مقاله انگلیسی آکواپورین 4 گردشی به عنوان یک نشانگر زیستی بهبود عصبی زود هنگام در بیماران مبتلا به سکته مغزی (2020 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله آکواپورین 4 گردشی به عنوان یک نشانگر زیستی بهبود عصبی زود هنگام در بیماران مبتلا به سکته مغزی: یک مطالعه مقدماتی
عنوان انگلیسی مقاله Circulating Aquaporin-4 as A biomarker of early neurological improvement in stroke patients: A pilot study
ترجمه کامپیوتری فهرست مطالب طرح کلی
نکات برجسته
چکیده
اختصار
کلید واژه ها
1. معرفی
2. مواد و روش ها
3. نتایج
4. بحث
بیانیه مشارکت نویسنده
اعلامیه رقابت بهره
سپاسگزاریها
منابع
فهرست مطالب Outline
Highlights
Abstract
Abbreviation
Keywords
1. Introduction
2. Materials and methods
3. Results
4. Discussion
Author contribution statement
Declaration of Competing Interest
Acknowledgements
References
نمونه ترجمه کامپیوتری چکیده

پیش بینی نتیجه بیماران پس از سکته مغزی ایسکمیک هنوز چالش برانگیز است. Aquaporin-4 (AQP4) یک کانال آبی است که پس از بروز ایسکمیک در مغز تنظیم می شود ، اما حضور آن در جریان خون بیماران سکته مغزی قبلاً مورد مطالعه قرار نگرفته است. هدف از این مطالعه مقدماتی بررسی سطح AQP4 در گردش خون و ارتباط آن با رشد انفارکتوس و نتیجه عصبی بود.

سطح AQP4 توسط ELISA در سرم از 42 بیمار سکته مغزی ایسکمی تحت درمان با T-PA در هنگام بستری (قبل از t-PA) و 13 فرد سالم تعیین شد. برای ارزیابی رشد انفارکتوس ، تصاویر رزونانس مغناطیسی با وزن سریال مغز سریال در بستری در بیمارستان و 1-2 روز بعد انجام شد. بهبود عصب شناختی به عنوان کاهش -4 در نمره NIHSS در مقایسه با نمره پایه تعریف شد.

علیرغم اینکه بیماران سکته مغزی و شاهد سالم دارای سطح پایه AQP4 مشابه بودند ، در بین سطح AQP4 سکته مغزی با نمره NIHSS در هنگام پذیرش ارتباط منفی داشت (34/0 = 34 34/0 = P) و با رشد انفارکتوس بعد از 1-3 روز شروع سکته مغزی (R = – 0.36؛ p = 0.018). علاوه بر این ، سطح AQP4 پایه در کسانی که سکته مغزی نشان دادند بهبود 48 ساعت بعد از شروع سکته مغزی (P = 0.030) و در ترخیص از بیمارستان (P = 0.037) بالاتر بود. سطح AQP4 پایه نیز به عنوان یک پیش بینی کننده مستقل از نتیجه عصبی خوب در هر دو زمان مورد مطالعه (ORadj: 14.33 [1.82-112.92] ، P = 0.012 در 48h ؛ ORDJ: 4.86 [0.98-224.12] ، P = 0.053 در تخلیه ) در تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک ، تنظیم شده توسط سن ، جنس ، NIHSS پایه و متغیرهای مهم در تجزیه و تحلیل تک متغیره.

1. مقدمه

سکته مغزی ایسکمیک از اولین دلایل مرگ و ناتوانی طولانی مدت در سراسر جهان است [1]. پیش بینی نتیجه بیماران پس از این بیماری کشنده برای اطمینان از مدیریت بهینه بیماران سکته مغزی ضروری است. در حال حاضر ، پیش بینی نتیجه بیماران منحصراً بر اساس نمرات بالینی است که متغیرهایی مانند شدت سکته مغزی و سن را شامل می شود. با این حال ، شناسایی نشانگرهای خون که به این پیش بینی ارزش افزوده می کنند ، می تواند روند تصمیم گیری واقعی را بهبود ببخشد و مراقبت و منابع درمانی بیماران را بهینه کند تا در نهایت تأثیر خود را در نتیجه بعد از سکته مغزی ایسکمیک بگذارد [2].

Aquaporin 4 (AQP4) فراوان ترین کانال آب در مغز است و نقش مهمی در حفظ تعادل آب مغزی دارد [3]. تا به امروز ، مطالعات مختلفی از افزایش بیان مغز AQP4 پس از سكته مغزی ایسكمیك ، هم در انسان [4/5] و هم در حیوانات [6] ، [7] ، [8] خبر داده است. با این حال ، وجود این پروتئین در گردش پس از سکته مغزی قبلاً مورد مطالعه قرار نگرفته است. در حقیقت ، AQP4 فقط در زمینه مننژیت باکتریایی در خون تشخیص داده شده است [9].

توجه؛ (این ترجمه توسط نرم افزار انجام شده و ویرایش نشده است و احتمال وجود اشتباه در آن وجود دارد. در صورت ثبت سفارش، ترجمه توسط مترجمین مجرب انجام خواهد شد. برای مشاهده نمونه ترجمه های تخصصی و اخیر مترجمین جهت اطمینان از کیفیت ترجمه، اینجا کلیک نمایید.)

نمونه مقاله انگلیسی

Abstract

Patients’ outcome prediction after ischemic stroke is still challenging. Aquaporin-4 (AQP4) is a water channel that is up-regulated in the brain after the ischemic event, but its presence in bloodstream of stroke patients has not been previously studied. The aim of this pilot study was to investigate circulating AQP4 levels after stroke and its correlation with infarct growth and neurological outcome.

AQP4 level was determined by ELISA in serum from 42 t-PA-treated ischemic stroke patients at admission (before t-PA) and 13 healthy subjects. To assess infarct growth, serial brain diffusion-weighted magnetic resonance images were performed at hospital admission and 1–3 days after. Neurological improvement was defined as a ≥4-point decrease in NIHSS score compared to baseline score.

Despite stroke patients and healthy controls had similar baseline circulating AQP4 levels, among strokes AQP4 level negatively correlated with NIHSS score at admission (R= −0.34, p = 0.029) and with infarct growth after 1–3 days of stroke onset (R=−0.36; p = 0.018). Furthermore, baseline AQP4 level was higher in those stroke patients showing a neurological improvement 48 h after stroke onset (p = 0.030) and at hospital discharge (p = 0.037). Baseline AQP4 levels also resulted to be an independent predictor of good neurological outcome at both studied time points (ORadj: 14.33[1.82–112.92], p = 0.012 at 48 h; ORadj: 4.86[0.98–24.12], p = 0.053 at discharge) in logistic regression analysis, adjusted by age, sex, baseline NIHSS and significant variables in the univariate analysis.

1.Introduction

Ischemic stroke is among the first causes of death and long-term disability worldwide [1]. The prediction of patients’ outcome after this fatal disease is essential to ensure optimal stroke patients management. Nowadays, the prediction of patients’ outcome is exclusively based on clinical scores that include variables such as stroke severity and age. However, the identification of blood biomarkers that add value to this prediction might substantially improve the actual decision-making processes and optimize patients’ care and healthcare resources to ultimately have an impact on outcome after ischemic stroke [2].

Aquaporin 4 (AQP4) is the most abundant water channel in the brain, and plays a crucial role in maintaining cerebral water balance [3]. To date, various studies have reported increased brain expression of AQP4 after ischemic stroke, both in humans [4,5] and animal models [[6], [7], [8]]. However, the presence of this protein in circulation after stroke has never been studied before. In fact, AQP4 has only been detected in blood in the context of bacterial meningitis [9].

سال انتشار 2020
ناشر الزویر (ساینس دایرکت) (Elsevier – Science Direct)
مجله  Neuroscience Letters  /  نامه های علوم اعصاب
نوع مقاله ISI
کلمات کلیدی  Aquaporin-4
نشانگر تجاری
سکته مغزی ایسکمیک
بهبود عصب شناسی
پیش بینی
کلمات کلیدی انگلیسی
Aquaporin-4
Biomarker
Ischemic stroke
Neurological recovery
Prognosis
صفحات مقاله انگلیسی 7
مناسب برای رشته پزشکی
مناسب برای گرایش مغز و اعصاب
توضحیات این مقاله انگلیسی جدید بوده و تا کنون ترجمه نشده است. جهت ثبت سفارش ترجمه از لینکهای زیر استفاده نمایید.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
سفارش ترجمه فارسی ○ سفارش انجام ترجمه و تایپ این مقاله (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته پزشکی (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید