مقاله سکرتین، 100 سال بعد (2003 اشپرینگر)

عنوان فارسی مقاله سکرتین، 100 سال بعد عنوان انگلیسی مقاله Secretin, 100 years later فهرست مطالب نقطه عطف تحقیقات پیرامون سکرتین ساختار سکرتین توزیع...