مقاله سلاح های مداخله جمعی (2017 سیج)

    عنوان فارسی مقاله سلاح های مداخله جمعی: رسانه های اجتماعی، پیشگامان خشونت و سیاست های سرمایه گذاری جمعی برای جنگ عنوان انگلیسی...

مقاله انگلیسی مذاکره (2016 الزویر)

    عنوان فارسی مقاله مذاکره عنوان انگلیسی مقاله  Negotiation نمونه مقاله انگلیسی ۱٫ Introduction Negotiation has been an important field of study within...

مقاله پنجاهمین سالگرد قانون آزادی اطلاعات (FOIA): نحوه تطابق آن در برابر استانداردها و سایر قوانین بین المللی (2016 تیلور و فرانسیس)

عنوان فارسی مقاله پنجاهمین سالگرد قانون آزادی اطلاعات (FOIA): نحوه تطابق آن در برابر استانداردها و سایر قوانین بین المللی عنوان انگلیسی مقاله The...