مقاله ادراک از برند، ثبات جریان نقدی و سیاست مالی (2013 الزویر)

عنوان فارسی مقاله ادراک از برند، ثبات جریان نقدی و سیاست مالی
عنوان انگلیسی مقاله Brand perception, cash flow stability, and financial policy
فهرست مطالب چکیده

۱ مقدمه

۲ تدوین فرضیات

۳ داده ها

۱ ۳ Brand Asset Valuator

۲ ۳ متغیرهای مالی

۳ ۳ مشخصات نمونه

۴ ادراک از برند و ریسک بنگاه

۱ ۴ ثبات جریان نقدی آتی

۲ ۴ عملکرد در طول رکود اقتصادی

۳ ۴ خطرپذیری اعتبار

۵ ادراک از برند و سیاست مالی

۱ ۵ اهرم

۲ ۵ موجودی نقد

۶ استدلال های دیگر

۱ ۶ درونزایی و علّیّت معکوس

۱ ۱ ۶ ادراک از برند و اهرم

۲ ۱ ۶ ادراک از برند و احتمال ورشکستگی

۳ ۱ ۶ ادراک از برند و مدیریت رتبه اعتباری

۲ ۶ مسائل نمایندگی

۳ ۶ عدم تقارن اطلاعات

۴ ۶ سودآوری

۷ نتیجه گیری

ضمیمه الف

الف۱ پیمایش BAV

الف۲ ادغام داده های BAV با Compustat

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

This paper demonstrates that intangible assets play an important role in financial policy. Using a proprietary database of consumer brand evaluation, I show that positive consumer attitude toward a firm’s products alleviates financial frictions and provides additional net debt capacity, as measured by higher leverage and lower cash holdings. Brand perception affects financial policy through reducing overall firm riskiness, as strong consumer evaluations translate into lower future cash flow volatility as well as higher credit ratings for potentially volatile firms. The impact of brand is stronger among small firms, contradicting a number of reverse causality and omitted variables explanations.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

این مقاله اثبات می کند که دارایی های نامشهود نقش مهمی در سیاست مالی ایفا می کنند. با استفاده از پایگاه داده اختصاصی ارزیابی مصرف کنندگان از برندها نشان می دهم که نگرش مثبت مصرف کننده نسبت به محصولات یک بنگاه اصطکاک مالی را کاهش می دهد و خالص ظرفیت بدهی را (که با اهرم بالاتر و موجودی نقدی کمتر سنجیده می شود) افزایش می دهد. ادراک از برند با کاهش مجموع خطرپذیری بنگاه بر سیاست مالی تأثیر می گذارد، زیرا ارزیابی های مثبت مصرف کنندگان باعث کاهش نوسان جریان نقدی آتی و نیز افزایش رتبه اعتباری بنگاه های بالقوه پرنوسان می-شود. تأثیر برند در میان بنگاه های کوچک تر بیشتر است که با تعدادی از استدلال های علّیّت معکوس و متغیرهای حذف شده تناقض دارد.

سال انتشار 2013
ناشر الزویر
مجله  مجله اقتصاد مالی
کلمات کلیدی   سیاست مالی، ساختار سرمایه، نوسان جریان نقدی، موجودی نقد، برند
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22
تعداد صفحات ترجمه مقاله 50
مناسب برای رشته مدیریت، علوم اقتصادی و حسابداری
مناسب برای گرایش حسابداری مالی، اقتصاد مالی، مدیریت مالی و مدیریت بازاریابی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید