مقاله فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز در سندرم خستگی مزمن و مولتیپل اسکلروزیس کاهش می یابد (2014 Omicsonline)

عنوان فارسی مقاله فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز در سندرم خستگی مزمن و مولتیپل اسکلروزیس کاهش می یابد
عنوان انگلیسی مقاله Brain Derived Neurotrophic Factor is Decreased in Chronic Fatigue Syndrome and Multiple Sclerosis
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

روش کار

جمع آوری خون محیطی

آنالیز داده ها

نتایج

انالیز اثرات مختلط

سطح تولید سازنده (غیرتحریکی) BDNF از PBMC

بحث

محدودیت ها

نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Objective: This study examined the levels of a major regulator of neuronal survival, brain derived neurotrophic factor (BDNF) in two populations: individuals with multiple sclerosis and chronic fatigue syndrome. BDNF is a protein involved in the maintenance and maturation of both peripheral and central neurons. In patients with multiple sclerosis, BDNF expression is often decreased and believed to reflect ineffective repair mechanisms. As a preliminary exploration, we examined the production of BDNF on the part of peripheral blood mononuclear cells in three groups: patients with Chronic Fatigue Syndrome (CFS [n=15]), patients with multiple sclerosis (n=57), and a set of putatively healthy controls (n=37). Methods: Mononuclear cells were extracted from peripheral blood samples and cultured for 48 hours. Production of BDNF was evaluated from phyto-haemagglutinin (PHA) and phorbol-12-myristate-13-acetate (PMA) stimulated and unstimulated cells. BDNF levels were determined using a commercially available enzyme linked immuno absorbent assay (sensitivity: 62.5-4,000 pg/mL). Results: Both CFS and MS samples displayed nearly identical levels of BDNF, levels that were 25 percent of that displayed by the healthy control sample. For unstimulated cells, the BDNF values were 404.71 pg/ml for the CFS sample, 573.33 pg/ml for the MS sample and 1,114.15 pg/ml for the control sample. For stimulated cells, the BDNF values were 442.55 pg/ml for the CFS sample, 367.33 pg/ml for the stimulated MS sample, and 1432.24 pg/ml for the stimulated control sample. Conclusion: The decreased production of BDNF on the part of MS patients is consistent with the literature. However, the decreased production in those with CFS was unexpected and a novel finding. This finding could reflect a reduced ability to maintain neuronal structure and function in those with CFS. Future studies are needed to evaluate for neuronal damage in those with CFS.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

هدف: این مطالعه ، سطح تنظیم کننده اصلی فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) را در دو جمعیت بررسی می کند: افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و سندرم خستگی مزمن. BDNF پروتئینی ست که در حفظ و بلوغ هر دو نورون های محیطی و مرکزی دخیل است. بیان BDNF در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس اغلب کاهش می یابد و معتقدند که نشان دهنده ی مکانیسم های ترمیم غیرموثر هستند. بصورت یک کشف اولیه، ما تولید BDNF را روی سلولهای تک هسته ای خون محیطی در سه گروه بررسی کردیم:

بیماران مبتلا به سندرم خستگی مزمن (CFS [n=15]), بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (n=57), و افراد سالم گروه شاهد (n=37).

روش کار: سلولهای تک هسته ای از نمونه های خون محیطی استخراج شده و برای 48 ساعت کشت داده شدند. تولید BDNF از سلولهای تحریک شده و غیر تحریک شده ی فیتو-هماگلوتیتین (PHA) و فوربول – 12-مایریستات- استات (PMA) مورد ارزیابی قرار گرفت. سطح BDNF با استفاده از انزیم های در دسترس مربوط به تست جذب ایمنی (حساسیت : 62.5-4,000 pg/mL) تعیین گردید.

نتایج: هر دو نمونه های CFS و MS ، تقریبا سطوح مشابهی از BDNF را نشان دادند، سطوحی که 25 درصد شان توسط نمونه های سالم گروه شاهد نشان داده شدند. مقدار BDNF برای سلولهای تحریک نشده، 404.71 pg/ml برای نمونه ی CFS، 573.33 pg/ml برای نمونه MS ، و 1,114.15 pg/ml برای نمونه شاهد بود. . مقدار BDNF برای سلولهای تحریک شده، 442.55 pg/ml برای نمونه CFS، 367.33 pg/ml برای نمونه MS و 1432.24 pg/ml برای نمونه گروه شاهد بود.

نتیجه گیری: کاهش تولید BDNF در بخشی از بیماران MS، با داده های متون، سازگار بود. با اینحال کاهش تولید در افرادی با CFS، غیرمنتظره بود و نتایج جدیدی بدست امد. این یافته ها می توانند توانایی کاهش یافته برای حفظ ساختار و عملکرد عضلانی در افرادی با CFS را نشان داد. لازم است که مطالعات آینده به منظور ارزیابی اسیب های عصبی در افراد مبتلا به CFS انجام شوند.

سال انتشار 2014
ناشر Omicsonline
مجله  مجله علوم اعصاب و نوروفیزیولوژی – Journal of Neurology and Neurophysiology
کلمات کلیدی  سندرم خستگی مزمن ،مولتیپل اسکلروزیس ، BDNF ،فاکتور رشد عصبی، پروتئین نورتروفیک
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6
تعداد صفحات ترجمه مقاله 10
مناسب برای رشته پزشکی
مناسب برای گرایش مغز و اعصاب و ایمنی شناسی پزشکی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید